Ochrona środowiska studia zaoczne Warszawa

Ochrona środowiska studia zaoczne Warszawa

Ochrona środowiska studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Ochrona środowiska - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ile kosztują studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie

Każdy kandydat na studia niestacjonarne powinien wiedzieć, że aplikacja na wybrany kierunek będzie wiązała się z uiszczaniem opłat za czesne,, zarówno w przypadku uczelni prywatnych, jak i publicznych. Ochrona środowiska nie jest w tym przypadku wyjątkiem – studenci wraz z aplikacją zobowiązują się do wnoszenia opłat rocznych, semestralnych lub jednej całościowej. Koszt każdej raty jest uzależniony od ich liczby oraz indywidualnych ustaleń każdej z uczelni. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową wybranej wcześniej uczelni.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, geografia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
34
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
87
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
23,80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
50,60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,04
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Warszawie

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Ochrona środowiska znajduje swoją pozycję w wielu rankingach, opisujących najchętniej podejmowane kierunki studiów zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

Jeżeli liczba kandydatów nie przewyższy liczby dostępnych miejsc na uczelni, najprawdopodobniej do zakwalifikowania się wystarczą dokumenty takie jak: świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, zaświadczenia lekarskie oraz inne zaświadczenia, o ile wymaga ich wybrana przez ciebie placówka edukacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Popularne kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie

Studia w Warszawie na kierunku Ochrona środowiska w trybie niestacjonarnym mają weekendowy charakter kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Jako student będziesz brał udział w zjazdach, mających miejsce najczęściej w trzy dni tygodnia, czyli piątek, sobotę i niedzielę. Zjazdy te odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu, jednak szczegółowy rozkład terminów jest uzależniony od kilku elementarnych czynników, takich jak ustalenia poszczególnych uczelni oraz terminarz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłębianie wiedzy kierunkowej na studiach zaocznych wymaga sporej determinacji – nie każda osoba jest w stanie skupić uwagę na tyle długo, aby zapamiętać prezentowany materiał i uniknąć obowiązku nauki na własną rękę w domowym zaciszu. Jeśli myślisz o zaocznej Ochronie środowiska, upewnij się, że zdołasz poradzić sobie z każdą ewentualną trudnością, a wolny tydzień roboczy pozwoli na realizację innych celów, jak na przykład praca zawodowa.

W dobie wszechobecnych zanieczyszczeń wód, doprowadzających do śmierci ryb i innych organizmów wodnych, a także zmniejszenia jakości wody pitnej dla człowieka, nadmiernej emisji spalin i gazów cieplarnianych, wydobywających się z kominów mieszkań, fabryk przemysłowych, rur wydechowych pojazdów mechanicznych, a także niekontrolowanej wycinki lasów celem gospodarowania nowych terenów pod budowę kolejnych zakładów przemysłowych i domów, działalność ekologów i osób zaangażowanych w ochronę środowiska staje się szczególnie ważne.

Według niektórych źródeł, ekologiczny koniec świata nastąpi w ciągu trzydziestu lat, doprowadzając do śmierci większości organizmów żywych, w tym ludzi. Już dzisiaj można zaobserwować pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa – coraz więcej osób zgłasza problemy z układem oddechowym, częstość występowania nowotworów również się zwiększyła. Studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska są swoistym orężem w walce z destrukcyjnymi czynnikami, a ich absolwenci to nadzieja całej ludzkości na uniknięcie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Warszawa jest miastem akademickim, w którym podejmiesz Ochronę środowiska zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Głównym celem dydaktycznym opisywanego kierunku studiów jest zwiększenie świadomości studentów w kwestii różnorodności biologicznej, wpływu szkodliwej działalności przemysłowej człowieka na niszczenie zagrożonych gatunków zwierząt, a także uposażenie ich w konkretne umiejętności, dzięki którym możliwe będzie zapobieganie oraz przeciwdziałanie sukcesywnemu niszczeniu środowiska naturalnego. W tym celu każdy student będzie musiał zapoznać się z szerokimi zagadnieniami biologicznymi i chemicznymi, opisującymi szereg zjawisk ekologicznych. Absolwenci staną się ekspertami w zgłębianej dziedzinie między innymi dzięki następującym przedmiotom, obecnym w siatce studiów na większości uczelni:

 • botanika,
 • zoologia,
 • hydrobiologia,
 • statystyka,
 • ekologia terenowa.

 

2. Dla kogo te studia

Studiowanie Ochrony środowiska adresowane jest głównie do osób, którym los naszej planety nie jest obojętny. Sam przyznasz, że dość ciężko wyobrazić sobie aktywnego działacza na rzecz ekologii, który nie pasjonuje się biologią, chemią, nie obserwuje z zaciekawieniem zjawisk atmosferycznych i nie przejmuje się wpływem zanieczyszczeń na życie ludzkie. Zatem jeżeli aspirujesz do miana absolwenta tego przyszłościowego kierunku studiów, powinieneś być uosobieniem przeciwności przedstawionych wcześniej cech. Wówczas zyskasz gwarancję, że kształcenie odpowie na twoje zainteresowania, a poszerzanie swojej wiedzy dostarczy ci wiele satysfakcji.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów

Każdy przyszły kandydat na Ochronę środowiska w Warszawie powinien zdawać sobie sprawę, że prezentowane w ramach tego kierunku treści programowe nie odnoszą się jedynie do zagadnień ściśle związanych z przedmiotami przyrodniczymi. Studenci zdobędą ponadto szeroką wiedzę z podstaw ekonomii, prawa, geografii, a także matematyki i statystyki. Każda z uczelni oferuje wybór kilku specjalności, które ukierunkowują studentów na naukę zgodną z ich szczegółowymi zainteresowaniami i planami w kwestii kształtowania przyszłej kariery zawodowej.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Czas poświęcony na edukację na Ochronie środowiska w Warszawie jest uzależniony od tego, jaki tytuł będziesz miał szansę zdobyć, kiedy ukończysz pierwszy etap nauki. Niektóre uczelnie proponują trzyipółletni cykl kształcenia, który zostaje zwieńczony uzyskaniem tytułu inżyniera. W takim przypadku ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia zajmie inżynierom półtora roku.

Z kolei inne uczelnie oferują studia pierwszego stopnia, których rezultatem jest tytuł licencjata. Wówczas edukacja trwa trzy lata, a uzupełnienie kompetencji na studiach magisterskich – cztery semestry, czyli dwa lata. Charakter kształcenia dobierz właściwie do własnych przekonań. Zdobycie tytułu inżyniera prawdopodobnie będzie od ciebie wymagało nauki większej ilości matematyki, niż w przypadku licencjata. Przed aplikacją upewnij się, ile będzie trwała edukacja na wybranej przez ciebie uczelni.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Warszawie

Ochrona środowiska to idealna propozycja edukacyjna, trafiająca w upodobania wielu pasjonatów nauk przyrodniczych i zaangażowanych działaczy ekologicznych. Jednak same chęci nie wystarczą, aby zasłużyć na miano eksperta, potwierdzone uzyskaniem dyplomu ukończenia opisywanego kierunku. Nim aplikujesz na Uczelnie w Warszawie  które oferują Ochronę środowiska, spróbuj szczerze odpowiedzieć sobie na kilka poniższych pytań:

 • Wykazujesz predyspozycje do nauk przyrodniczych i ścisłych?
 • Interesujesz się bieżącymi raportami odnoszącymi się do jakości powietrza i wód?
 • Praca w służbie natury to spełnienie twoich marzeń?

Jeżeli tak, to zapoznaj się z ofertami warszawskich uczelni, aby wybrać program jak najlepiej dopasowany do własnych potrzeb.

 

Zapisy na studia

Rejestracja na każdy kierunek studiów w Warszawie odbywa się drogą elektroniczną. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie internetowej danej uczelni, a jego wypełnienie jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojej kandydatury do podjęcia wybranego wcześniej kierunku. Następnym krokiem, który należy wykonać, aby móc rozpocząć studia, jest dostarczenie potrzebnych dokumentów. Większość uczelni potrzebuje:

 • fotografii do legitymacji,
 • dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectwa maturalnego wraz z kserokopią,
 • zaświadczeń lekarskich.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie

Wszyscy absolwenci Ochrony środowiska zdobywają wszechstronne wykształcenie, które odnosi się do ochrony ekosystemu, wdrażaniu działań prewencyjnych na obszarach naturalnych, odnowy środowiska oraz innych zagadnień związanych bezpośrednio z naukami przyrodniczymi. Jeżeli ukończysz opisywany kierunek studiów, będziesz mógł postarać się o zatrudnienie w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach zoologicznych i botanicznych, w leśnictwie na stanowisku inspektorskim, a także instytucjach opracowujących sposoby kontroli stanu określonych obszarów geograficznych.

Marzący o karierze naukowej absolwenci powinni odnaleźć się w pracy dla jednostek naukowo-badawczych. Za pomocą odpowiednich odczynników zbadają materię organiczną na obecność środków chemicznych, które spowodowały jej obumarcie. Analizowanie jakości wód gruntowych i powietrza to kolejne zadania, jakie czekają na pracowników wspomnianych instytucji.

Ci, którzy zapałali największym entuzjazmem do zajęć geograficznych i geodezyjnych, będą mogli zatrudnić się w biurach planistycznych, instytucjach planowania przestrzennego oraz innych organizacjach, których celem jest odpowiednie przeznaczenie przestrzeni na rozwój urbanizacji w sposób najmniej szkodliwy dla ekosystemu.

Absolwenci Ochrony środowiska w Warszawie znajdują ponadto zatrudnienie w kompostowniach, firmach nadzorujących procesy produkcyjne, oczyszczalniach ścieków oraz organach kontrolnych ochrony środowiska i innych jednostkach, sprawujących pieczę nad przestrzeganiem praw odnoszących się do szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie

Przyrodnicze kierunki studiów w Warszawie wybiera coraz większa liczba maturzystów, którzy marzą o rozwijaniu swoich predyspozycji, ukierunkowanych na naukę biologii, chemii i fizyki.

Robert, student drugiego roku Ochrony środowiska w Warszawie, mówi:

„Ochrona środowiska oferuje doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy ekologa, którym sam chciałbym zostać w niedalekiej przyszłości. Przyroda jest naszym domem, z czego niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę. Pragnę przyczynić się do polepszenia środowiska naturalnego i wiem, że ten kierunek mi w tym pomoże.”

Komentarze (0)