Environmental engineering - Warszawa

Environmental engineering - Warszawa

Studia na kierunku environmental engineering w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Environmental engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku environmental engineering

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Environmental engineering stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

16.01.2024

Environmental engineering studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku environmental engineering to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Environmental engineering - Warszawa
Studia na kierunku environmental engineering w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku environmental engineering w Warszawie rozpocznie się 29 maja 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Environmental engineering Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku environmental engineering możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnice Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku environmental engineering oferują zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych, które zachodzą w środowisku. W trakcie kształcenia studenci dowiedzą się, w jaki sposób realizować i eksploatować obiekty, a także nauczą się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, gazowe i wodociągowe. Ponadto, poznają tajniki zagadnień z obszaru ekonomiki w inżynierii środowiska, planowania przestrzennego, mechaniki gruntów i geotechniki, gospodarki wodnej i ochrony wód czy budownictwa wodnego.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego i firmach consultingowych. Mogą ubiegać się również o posadę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Ponadto, odnajdą się w firmach zarządzających gospodarką komunalną i ochroną środowiska. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek environmental engineering w Warszawie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku environmental engineering:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku environmental engineering w Warszawie?

Environmental engineering to innowacyjny kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które chciałyby otrzymać rozległą wiedzę z pogranicza nauk ścisłych i wykorzystywać ją w pracach nad bardziej świadomym oraz zrównoważonym projektowaniem procesów w przemyśle energetycznym. Studenci omawianego kierunku będą mieli szansę zarówno na zdobycie wszechstronnego wykształcenia z obszaru nauk przyrodniczych, biologicznych i technicznych, jak i na uzyskanie wielu istotnych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku environmental engineering możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku environmental engineering studenci będą mieli okazję uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie pomiaru i określania wielkości fizycznych, oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, nauczą się również zasad stosowania rysunku technicznego oraz zgłębią tajniki różnego rodzaju procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku. Co więcej, pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i interpretację danych, a także planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek environmental engineering:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku environmental engineering w Warszawie?

Studia na kierunku environmental engineering trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Environmental engineering w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister / magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku environmental engineering w Warszawie?

Jako absolwent studiów na kierunku environmental engineering będziesz mógł z powodzeniem związać swoją karierę zawodową z pracą w przedsiębiorstwach budowlanych wykonawczych, projektowych czy eksploatacyjnych związanych z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska. Dodatkowo zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na znalezienie zatrudnienia w różnego rodzaju organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku environmental engineering:

 • pracownik instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownik przedsiębiorstw budowlanych, wykończeniowych,
 • pracownik firm doradczych,
 • pracownik biur projektowych,
 • pracownik organizacji działających na rzecz ochrony środowiska.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Environmental engineering Warszawa studia i stopnia

Environmental engineering Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Environmental engineering Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku environmental engineering w Warszawie

Studia II stopnia

Environmental engineering w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Environmental engineering w miastach

Nadchodzące wydarzenia