Ochrona zasobów przyrodniczych - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ochrona zasobów przyrodniczych - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ochrona zasobów przyrodniczych - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Ochrona zasobów przyrodniczych studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji oraz monitoringu przyrodniczego, a także tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi analizy danych.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska czy instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona zasobów przyrodniczych - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ochrona zasobów przyrodniczych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Ochrona zasobów przyrodniczych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Ochrona zasobów przyrodniczych wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych:

 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH?

Ochrona zasobów przyrodniczych to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. ekofizjologii roślin i zwierząt, biologii, genetyki czy ekologii.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Ochrona zasobów przyrodniczych dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Ochrona zasobów przyrodniczych umożliwiają studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, dzięki której mogą zrozumieć zjawiska, procesy oraz zależności zachodzące w przeszłości i aktualnie w środowisku naturalnym. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych oraz prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą np. poznać zasady ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego czy programy i metody ochrony przyrody, a także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi siedliskoznawstwa i zadrzewienia terenów zurbanizowanych. Mogą też m.in. poznać gatunki obce i inwazyjne dla środowiska naturalnego czy zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu inwentaryzacji przyrodniczych i bioindykacji.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych: ekologia obszarów zurbanizowanych, rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań, zoologia stosowana.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH?

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Ochrona zasobów przyrodniczych w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w firmach specjalistycznych, które zajmują się ochroną środowiska i przyrody, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska czy działach ochrony środowiska przedsiębiorstw. Mogą też pracować w lasach państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatach czy organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, a także jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych:

 • firmy specjalistyczne zajmujące się ochroną środowiska i przyrody,
 • instytucje odpowiedzialne za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska,
 • działy ochrony środowiska przedsiębiorstw,
 • lasy państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • rezerwaty,
 • organizacje pozarządowe na rzecz ochrony środowiska,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona zasobów przyrodniczych Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona zasobów przyrodniczych Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu