Pielęgniarstwo studia zaoczne Łódź

Pielęgniarstwo studia zaoczne Łódź

Pielęgniarstwo studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Pielęgniarstwo studia zaoczne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Pielęgniarstwo w Łodzi w formie niestacjonarnej to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia z pielęgniarstwa w trybie niestacjonarnym można podjąć na 1 uczelni. 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zapotrzebowanie na absolwentów pielęgniarstwa jest duże. Właśnie dlatego wielu kandydatów na studia wybiera ten kierunek studiów. Podstawą programu kształcenia są zajęcia związane z medycyną, chemią i biologią. Bardzo często zajęcia mają charakter praktyczny – dzięki temu łatwiej jest zdobyć niezbędne doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia. 

Praca pielęgniarzy i pielęgniarek związana jest przede wszystkim z instytucjami ochrony zdrowia – szpitalami, przychodniami i zakładami opiekuńczo-leczniczymi. Absolwent pielęgniarstwa może też znaleźć pracę w domach opieki społecznej, szkołach i zakładach penitencjarnych. 
 

Uczelnie

W Łodzi pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pielęgniarstwo +

Filia w Warszawie stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszelkie informacje odnoszące się do cen za kierunek pielęgniarstwo znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Łodzi - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Christie Watson stwierdziła: „Pielęgniarstwo jest – lub powinno być – bezkrytycznym aktem troski, współczucia i empatii. Powinno nam przypominać o naszej zdolności darzenia człowieka uczuciem”. W zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza wiedza medyczna to solidny fundament, ale dom musi wypełniać także dusza. Specjaliści w zakresie pielęgniarstwa zajmują się ludźmi chorymi i zdrowymi. To bardzo ważne, by okazywali im nić zrozumienia tuż po wyrażeniu specjalistycznej opinii.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Kandydaci powinni odznaczać się odpornością na stres i zdyscyplinowaniem. Jeśli jesteś osobą cierpliwą i empatyczną, a także potrafisz popranie komunikować się z drugim człowiekiem, kierunek pielęgniarstwo w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak pielęgniarstwo możesz realizować przede wszystkim w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, ale warto śledzić także postanowienia Uniwersytetu Medycznego, który niejednokrotnie uruchamia kierunek pielęgniarstwo również niestacjonarnie. Uczelnie w Łodzi oferują bardzo wiele możliwości kształcenia w zakresie studiów medycznych realizowanych w sposób niestacjonarny.

 

4. Praca po studiach

Kierunek pielęgniarstwo w Łodzi daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Studenci przygotowywani są do pracy w szpitalach i przychodniach, w domach pomocy społecznej, w zakładach penitencjarnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w żłobkach, w szkołach, w hospicjach, w gabinetach rehabilitacyjnych, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Abiturienci zajmują się świadczeniem opieki zdrowotnej, planowaniem i realizowaniem opieki pielęgniarskiej, wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych czy rehabilitacyjnych, udzielaniem pomocy jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki, promowaniem zdrowego trybu życia i edukacji zdrowotnej. Zgodnie ze swoim wykształceniem zapewniają bezpieczeństwo i wysoką jakość usług pacjentom, a także udzielają świadczeń w zakresie zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii i fizyce. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego, zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • podstawy pielęgniarstwa,
 • promocja zdrowia,
 • podstawowa opieka,
 • dietetyka,
 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patologia,
 • genetyka,
 • biochemia i biofizyka,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • i tym podobne.

 

W przypadku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pielęgniarstwo realizowane jest w trakcie studiów niestacjonarnych pomostowych, co oznacza, że kandydaci mogą dokształcać się na pielęgniarstwie po ukończeniu liceum medycznego lub medycznego studium zawodowego.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie medyczne, szczegółowo zapoznając się z pielęgniarstwem, ale także zgłębiają treści prawne, etyczne i społeczne, które odnoszą się do zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności i dzięki temu potrafi zapewnić wysoki poziom opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Studenci rozwijają zdolności komunikacyjne, które pozwalają porozumiewać się z pacjentem i jego rodziną, a także pracować zespołowo.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi trwają 2-3 semestry (studia I stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek administracja w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od dwóch lub trzech do nawet sześciu semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć przede wszystkim absolwent położnictwa.

Pielęgniarstwo w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister / magister pielęgniarstwa

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo umożliwiają ratowanie życia i zdrowia w trakcie pracy w różnego rodzaju placówkach publicznych i niepublicznych. Abiturienci pracują w szpitalach i przychodniach, w domach pomocy społecznej, w zakładach penitencjarnych, w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w żłobkach, w szkołach, w hospicjach, w gabinetach rehabilitacyjnych, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, w szpitalach uzdrowiskowych, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w ośrodkach służby medycznej, w stacji pogotowia ratunkowego, w ośrodkach naukowo-badawczych, w placówkach nauczania i wychowania, w poradniach specjalistycznych.

Abiturienci zajmują się oceną stanu pacjenta, rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, organizacją czasu wolnego osobom zdrowym lub osobom chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, w instytucjach oświatowych, w instytucjach społecznych, jak również podejmują działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, zajmują się promocją zdrowego trybu życia i edukacją zdrowotną, co znaczy, że prowadzą poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, nauczają w zakresie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, uczą osoby chore, jak żyć z chorobą i niepełnosprawnością, organizują edukacyjne kampanie zdrowotne w zakresie lokalnym i krajowym. Absolwenci pielęgniarstwa to niezależni pracownicy służy zdrowia, którzy tak wiele wnoszą do medycyny i są nieocenioną pomocą w różnego rodzaju zakładach publicznych i niepublicznych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

 

Studia w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo są stosunkowo popularne wśród propozycji studiów medycznych, co oznacza, że kandydatów jest bardzo wielu nawet na studia realizowane w formie niestacjonarnej. W przypadku większość studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi, jednakże jeśli chodzi o studia medyczne zaoczne i wieczorowe rekrutacja obejmuje wymogi jak na studia stacjonarne.

Powinieneś zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Postępowanie rekrutacyjne jest indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są przez uczelnie w ramach postępowania kwalifikacyjnego – w toku rekrutacji tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są przyszli studenci (na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje ograniczona liczba miejsc).

W Łodzi niestacjonarne studia na kierunku pielęgniarstwo można podjąć tylko w jednej niepublicznej uczelni prywatnej w ramach studiów II stopnia.

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są niestety z reguły płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji udostępniane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie – kandydaci informowani są o ostatecznej decyzji szkoły w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji na wybrane kierunki studiów, a także poinstruowani o dalszych krokach związanych z rekrutacją.

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej szkoły wyższej. Preferowana forma doręczenia plików może różnić się w poszczególnych uczeniach, dlatego warto wcześniej zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danej szkole.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można niedługo po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego kompletu dokumentów może zakończyć się dla kandydatów skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Łodzi - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo są bardzo popularne zwłaszcza wśród absolwentów liceów medycznych, medycznych studiów zawodowych i pasjonatów nauk ścisłych i medycznych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie?
 • Czy swoją postawą promujesz zdrowy styl życia?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek pielęgniarstwo w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nawet na studia niestacjonarne kandydatów jest bardzo wielu. W przypadku większość studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi, jednakże jeśli chodzi o studia medyczne zaoczne i wieczorowe rekrutacja obejmuje zazwyczaj wymogi jak na studia stacjonarne. Powinieneś zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydaci nie będą zdyskwalifikowani z powodu braku oceny z przedmiotów rozszerzonych. Postępowanie rekrutacyjne jest indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi w zakresie pielęgniarstwa są jednymi z najbardziej obleganych.

Konstancja, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Pielęgniarstwo pozwala mi usystematyzować zdobytą już wiedzę medyczną, a także dokształcić się w zakresie pielęgniarstwa stricte i udzielania pomocy pacjentom w różnym stopniu. Jestem bardzo zadowolona. Jest trudno, ale z pewnością jest to satysfakcjonujący kierunek w karierze medycznej.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)