Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - Katowice

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - Katowice

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

22.02.2024

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - Katowice
Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej to perspektywiczny kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności zarządzania kreatywnymi projektami z szerokiego zakresu kinematografii. Studenci zgłębią tajniki zagadnień związanych z komunikacją medialną, prawem, ekonomią, technologią produkcji filmowej i telewizyjnej czy montażem filmowym. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in.: historia kultury i sztuki, technologia informacyjna, podstawy reżyserii filmowej i teatralnej oraz technik rejestracji obrazu, oraz dźwięku.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach pozwalają absolwentom odnaleźć się w pracy jako kierownicy produkcji, producenci czy producenci kreatywnych filmów fabularnych i dokumentalnych. Znajdują zatrudnienie w domach mediowych, agencjach reklamowych, a także instytucjach artystycznych. Doskonale odnajdują się także w teatrach, biurach organizacji imprez czy w domach kultury.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Katowicach, do których należy organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w procesie rekrutacji, biorą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z takich przedmiotów, jak:

 • Język angielski,
 • Język polski,
 • Matematyka.

Kandydaci muszą też przejść rozmowę kwalifikacyjną, która dotyczy wiedzy o filmie i mediach. Wymagany jest też pozytywnie zdany sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

Rekrutacja na studia w Katowicach ma charakter konkursowy, a liczba miejsc w grupie jest z góry określona. Na II stopień kształcenia z kolei mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa czy komunikacji społecznej.

Przyjęcie na II stopień odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jaka weryfikuje wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych. Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiegać od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ?

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej skupiają się na poruszaniu zagadnień związanych z zarządzaniem kreatywnym projektami z szerokiego zakresu kinematografii. W programie studiów znajdują się przedmioty umożliwiające nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy dla profesjonalnej działalności w przemyśle filmowym, telewizyjnym i reklamowym.

W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Ekonomia kultury i mediów,
 • Historia filmu,
 • Historia polskiego kina,
 • Mikroekonomia,
 • Organizacja produkcji filmowej,
 • Podstawy zarządzania,
 • Wstęp do wiedzy o filmie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie),
 • Studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • Studia stacjonarne,
 • Studia niestacjonarnie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej umożliwiają zdobycie studentom niezbędnej i praktycznej wiedzy dla profesjonalnej działalności w przemyśle filmowym, telewizyjnym, reklamowym i innym.

Absolwent stanie się też wykwalifikowany w dziedzinie zarządzania (instytucjami i zespołami), co umożliwi mu realizowanie się na różnorakich stanowiskach menadżerskich związanych z mediami i kulturą.

W trakcie kształcenia absolwenci zdobywają i poszerzają niezbędną wiedzę ekonomiczną, prawną i technologiczną, dzięki której będą efektywnie realizować wszelkie projekty.

Rozwijają także swoje zdolności komunikacyjne i społeczne – kluczowe w zawodzie łączącym umiejętne zarządzanie i wykorzystywanie pracy twórczej. Zdobyte umiejętności pozwalają na kontynuowanie studiów II oraz III stopnia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ?

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej trwają od 3 lata (studia licencjackie) oraz 2 lata (studia magisterskie).

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Studia kształcą kadrę specjalistów, którzy mogą samodzielnie kierować produkcją filmową i audiowizualną, a nawet objąć prestiżowe, kierownicze funkcje w instytucjach impresariatu artystycznego, kultury, firmach dystrybutorskich czy marketingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

 • Menedżerowie mediów i kultury,
 • Kierownik produkcji,
 • Producent,
 • Producent kreatywnego filmu fabularnego i dokumentalnego, widowisk i spektakli telewizyjnych.

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, pomagają studentom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w dalszej pracy zawodowej. Kształcenie pozwala zyskać absolwentom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczne umiejętności związane z językiem japońskim i przyszłą karierą.

Poziom i tryb studiów


komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu