Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - Katowice

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - Katowice

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

14.09.2023

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - Katowice
Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

 

Opis kierunku

Podczas zajęć na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia słuchacze uczestniczą w wielu zajęciach humanistycznych, które obejmują np. wstęp do kulturoznawstwa czy filozofię. Kierunek realizuje także przedmioty programowe, które przygotowują studentów do realizowania filmów operatorskich czy programów telewizyjnych.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w roli reżysera zdjęć, producenta programów telewizyjnych, operatora zdjęć czy fotografa i operatora zdjęć. Absolwenci potrafią realizować filmy fabularne czy dokumentalne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Katowicach, do których należy realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia wymagają, aby kandydat złożył w procesie rekrutacji komplet dokumentów, m.in. dziesięć fotogramów.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest przegląd oraz ocena teczek kandydatów z pracami własnymi. Komisja ocenia treść oraz formę prac. Szczególnie zwraca uwagę na walory formalne, poziom techniczny, kompozycję, oświetlenie czy formę narracyjną.

Następnie przeprowadzany jest egzamin praktyczny w studium fotograficznym oraz egzamin pisemny polegający na analizie warsztatowej obrazu filmowego. Komisja weryfikuje treść, sposób narracji metodę myślenia kandydata w kontekście kreacji. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat poddaje analizie zaprezentowane w czasie dzieło filmowe. Szczególnie musi uwzględnić zastosowane środki wyrazu.

Trzeci etap rekrutacji to egzamin praktyczny, który obejmuje realizację oraz obronę zadania inscenizacyjnego. Przeprowadzany jest również egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zakres wiedzy o sztuce filmowej czy fotografii.

Rekrutacja na studia w Katowicach wymaga, aby kandydat uzyskał pozytywny wynik ze wszystkich etapów egzaminu. W przeciwnym razie otrzymuje negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Poza tym kandydaci muszą też mieć zdany egzamin maturalny z dowolnie wybranych przedmiotów.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA?

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia składają się z rozbudowanego programu kształcenia. W ramach zajęć realizowane są takie przedmioty, jak np. te z wiedzy humanistycznej (propedeutyka kultury, filozofii czy teorii filmu) czy przedmioty kierunkowe. Przygotowują one studenta do dalszej realizacji filmów.

W trakcie edukacji słuchacze spotykają się z teoretykami z wybranych dziedzin oraz praktykami zatrudnionymi w placówkach kinematograficznych czy telewizyjnych. Poza tym w ramach toku kształcenia uczestniczą również w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych. Finalnym efektem ćwiczeń jest przygotowanie przez studentów etiud filmowych i telewizyjnych.

Słuchacze zdobywają wiedzę pod okiem wykładowców znanych dzieł filmowych oraz telewizyjnych, którzy byli wielokrotnie nagradzani na festiwalach w Polsce oraz zagranicą. Dużą zaletą tego kierunku jest to, że koncepcja zajęć jest spójna i przygotowuje absolwentów do rozwoju kariery zawodowej.

Podstawę kształcenia stanowią treści dotyczące kształtowania narracji filmowej, rozumienia procesów, jakie zachodzą w artystycznych sposobach wypowiedzi. Na zajęciach prezentowane są nowoczesne zdobycze technologii wizualnych – np. animacja czy VR.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia możemy podzielić na:

1. Typ

  • jednolite studia magisterskie;

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia przygotowują absolwentów do realizacji filmów operatorskich, programów telewizyjnych czy fotografii analogowej i cyfrowej.

Po ukończeniu kształcenia absolwenci mają obszerną wiedzę dotyczącą nauk humanistycznych, świadomości estetycznej. Wyróżniają się też kompetencjami społecznymi, jakie są istotne dla późniejszej działalności zawodowej.

Mają także wiedzę z obszaru nauk technicznych oraz technologicznych procesów produkcji filmowej czy fotografii. Po zakończeniu studiów absolwent potrafi realizować filmy fabularne i dokumentalne w systemie światłoczułym i elektronicznym. Wie, jak przygotować oświetlenie i wizję w programach oraz widowiskach telewizyjnych, wykorzystując przy tym profesjonalne systemy filmowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA?

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia wyposażają absolwentów w wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w świadomość estetyczną i kompetencje praktyczne. Są one niezbędne do pracy w charakterze operatora i fotografa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

  • operator;
  • reżyser;
  • przemysł filmowy i telewizyjny;
  • instytucje związane z wykorzystaniem filmu, fotografii i emisji telewizyjnej.

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia dają możliwość łatwego zdobycia pracy w zawodzie i rozwoju kariery.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia