Kognitywistyka - Katowice i woj. śląskie

Kognitywistyka - Katowice i woj. śląskie

Kognitywistyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

kognitywistyka

Odkryj kognitywistykę na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kognitywistyka studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku kognitywistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Kognitywistyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek kognitywistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kognitywistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kognitywistyka?

Jeśli chcesz realizować studia na kierunku kognitywistyka, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie. Przebieg procesu rekrutacyjnego uzależniony jest od trybu i etapu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kognitywistyka w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kognitywistyka to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która skupia się na człowieku jako istocie społecznej i kulturowej, ale także jako jednostce indywidualnej, także pod względem biologicznym.

Studia międzyobszarowe pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań, które odnoszą się do funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi ludźmi oraz do zmieniających się w tych relacjach struktur.

Zajęcia odbywają się w dostosowanych do tego pracowniach komputerowych, laboratoryjnych, a także w nowoczesnych salach wykładowych. Program zajęć łączy nauki humanistyczne z przyrodniczymi, przede wszystkim dlatego, że kognitywistyka koncentruje się na człowieku zarówno jako istocie duchowej, jak i istocie biologicznej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kognitywistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kognitywistykę możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata (sześć semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu. Kształcenie w tym zakresie trwa dwa lata (cztery semestry) i kończy się egzaminem magisterskim, a zarazem tytułem magistra.

Studia stacjonarne to studia dzienne. Na uczelniach publicznych odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że tego typu tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kompleksowo opracowany kierunek kognitywistyka łączy zagadnienia z różnych nauk, chociażby psychologicznych, społecznych, informatycznych, przyrodniczych.

W trakcie zdobywanego kształcenia studenci mają okazję spojrzeć na człowieka z różnych stron. Starają się zrozumieć funkcjonowanie ludzi z perspektywy biologicznej i przekładają to na jego możliwości poznawcze i motywacyjno-emocjonalne. Uznaje się, że może mieć to znaczący wpływ na obronę przed manipulacją społeczną i postęp umysłowy ludzi.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne dzięki biologicznemu, psychologicznemu i społecznemu poznaniu aspektów wpływających na kształtowanie i rozwój podmiotowości człowieka. Wykształcisz także cechy przydatne w przypadku wspierania procesów tworzenia i efektywnego działania zespołów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Kognitywistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci kognitywistyki potrafią analizować problemy i konflikty pojawiające się w różnych perspektywach badawczych, których głównym zainteresowaniem staje się człowiek. Interpretują i podejmują odpowiednie działania w odniesieniu do kształcenia i wychowania człowieka. Swobodnie czują się w komunikacji naukowej, piszą, redagują i recenzują teksty naukowe, a także umiejętnie prowadzą dyskusje w zakresie kognitywistyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kognitywistyka:

 • instytucje i organizacje, które działają w różnych dziedzinach życia publicznego
 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytuty naukowe

Absolwenci obejmują różne stanowiska pracy. Zatrudniani są w charakterze pracowników instytucji sfery badawczo-rozwojowej, które realizują programy RRI, specjalistów ds. public-relations, kierowników działu badań i rozwoju w firmach (R&D Manager), pracowników ośrodków przetwarzania danych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kognitywistyka w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

KOGNITYWISTYKA - ważne informacje

kognitywistyka studia

studia humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)