Informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

informatyka przemysłowa

Odkryj kierunek informatyka przemysłowa w Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Informatyka przemysłowa studia Gliwice | woj. śląskie

Studia na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej-  Politechnice Śląskiej w Gliwicach w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek informatyka przemysłowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Informatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka przemysłowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka przemysłow?

Informatyka przemysłowa to stosunkowo nowy kierunek studiów, który wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Nie ulega wątpliwości, że studia informatyczne są jednymi z najczęściej wybieranych wśród propozycji kształcenia w XXI wieku.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka, 
 • informatyka,
 • matematyka.

Aby się na nie dostać, kandydaci muszą spełniać pewne warunki. Prócz odpowiednich wyników z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów (z języka polskiego, matematyki, języka obcego), kandydaci powinni zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Warto wybrać matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię bądź język obcy nowożytny. Szczegółów odnoszących się do rekrutacji szukaj na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach i woj. śląskim

Czas trwania studiów na kierunku informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka przemysłowa w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki informatyczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Uczelnie śląskie nastawione są na nowoczesność, dlatego kierunki studiów, które prezentują kandydatom, są nastawione na wykształcenie ekspertów niezwykle potrzebnych w dzisiejszych czasach. Kierunek informatyka przemysłowa w Gliwicach to próba wykorzystania tak ważnej nauki, którą jest informatyka w przemyśle, ponieważ wszelkie procesy produkcyjne są nieustannie unowocześniane, a we wszelkiego rodzaju fabrykach i instytucjach produkcyjnych codziennością staje się wprowadzanie inteligentnych systemów informatycznych do przemysłu.

Osoby zainteresowane studiami informatycznymi z pewnością powinny rozważyć kształcenie stricte w zakresie informatyki przemysłowej. Kandydaci nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, powinni wykazywać zainteresowanie przemysłem i odnajdować się w sferze programowania i grafiki. Jeśli odznaczasz się kreatywnością, ale posiadasz także umysł analityczny, który pozwala Ci się obracać w świecie matematyki i fizyki, wybierz studia w Gliwicach.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie stawiają na rozwój i nowoczesne podejście do różnych dziedzin naukowych. Kierunek informatyka przemysłowa to odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.

Uczelnie śląskie konstruują program kształcenia w taki sposób, by przyszli studenci zdobywali najpotrzebniejszą wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych. Na studiach informatycznych nie brakuje przedmiotów związanych z programowaniem, bazami danych, grafiką komputerową czy sieciami komputerowymi. Dobrane przedmioty muszą być jednak dostosowane do przemysłowego wykorzystania takiej dziedziny, jaką jest informatyka. W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty jak na przykład:

 • tworzenie aplikacji internetowych i bazodanowych
 • arytmetyka systemów cyfrowych
 • analiza matematyczna 
 • algebra liniowa
 • wizualizacja procesów przemysłowych

Ile trwają studia na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach?

Studia na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Kierunki studiów takie jak informatyka przemysłowa gwarantują absolwentom bardzo wiele możliwości kształcenia. Miejsce zatrudnienia uzależnione jest niejednokrotnie od wybranej specjalności. Absolwenci zatrudniani są na przykład w:

 • biurach projektowych i doradczych
 • instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w przemyśle 
 • instytucjach, które zajmują się elektroniką przemysłową

 

Absolwenci komputerowo projektują różne produkty i technologie, zajmują się modelowaniem procesów, zarządzają projektami z obszaru IT, budują inteligentne systemy sterowania procesami przemysłowymi, programują sterowniki i roboty przemysłowe. Studia informatyczne umożliwiają szeroko pojętą pracę administracyjną, ale i techniczną czy kreatywną. To studenci w trakcie całego procesu kształcenia decydują o tym, w jakim kierunku chcą rozwijać swoją karierę.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)