Teleinformatyka - Katowice i woj. śląskie

Teleinformatyka - Katowice i woj. śląskie

Teleinformatyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

teleinformatyka

Odkryj teleinformatykę na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Teleinformatyka studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku teleinformatyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Teleinformatyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek teleinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Teleinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek teleinformatyka?

Zainteresowani kierunkiem teleinformatyka powinni wcześniej zapoznać się z wymaganiami kwalifikacyjnymi, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Kandydaci muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu edukacji, proces rekrutacji będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teleinformatyka w Katowicach i woj. śląskim

Czas trwania studiów na kierunku teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TELEINFORMATYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek teleinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TELEINFORMATYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Teleinformatyka to kompleksowo opracowany kierunek, który odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do informatyki i telekomunikacji.

Uczą się wykorzystywać narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych, uwzględniają przy tym najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach laboratoryjnych, komputerowych, wykładowych. Studenci rozwijają umiejętności sprowadzające się do projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, a także do projektowania i testowania systemów komputerowych oraz oprogramowania systemów informatycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Teleinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Teleinformatykę możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia, a realizowane są w trakcie trzech semestrów (półtora roku). Ich ukończenie umożliwia zdobycie tytuły magistra inżyniera.

Kształcenie na studiach informatycznych tego typu odbywa się przede wszystkim stacjonarnie. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. Studia dzienne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie edukacji w ramach kierunku teleinformatyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu fizyki, informatyki i matematyki, która ułatwia zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, a także umożliwia formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu.

Studenci uczą się tworzyć proste projekty programistyczne (na przykład aplikacje internetowe) oraz projektować systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane. Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, analogowych i cyfrowych układów, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Nabędziesz także kompetencje w zakresie pomiaru, analizy, symulacji oraz projektowania prostych układów elektronicznych oraz rozwiniesz umiejętności odnoszące się do interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu lub projektu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TELEINFORMATYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Teleinformatyka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TELEINFORMATYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci teleinformatyki są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Zdobywają potrzebne kwalifikacje do pracy w charakterze administratora systemów teleinformatycznych, a także na stanowiskach specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku teleinformatyka:

  • firmy zajmujące się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej
  • operatorzy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
  • firmy tworzące oprogramowanie dla operatorów
  • dostawcy usług internetowych
  • zakłady produkujące sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
  • placówki naukowo-badawcze

Absolwenci pracują w instytucjach, które wymagają projektowania, konfigurowania, budowania, bezpieczeństwa, administrowania sieci teleinformatycznych, systemów teleinformatycznych. Zatrudniani są jako konsultanci sieci teleinformatycznych.

Komentarze (0)