Automatyka i informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Automatyka i informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Automatyka i informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

automatyka i informatyka przemysłowa

Odkryj automatykę i informatykę przemysłową na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Automatyka i informatyka przemysłowa studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku automatyka i informatyka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i informatyka przemysłowa - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek automatyka i informatyka przemysłowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Automatyka i informatyka przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i informatyka przemysłowa?

Kandydaci na kierunek automatyka i informatyka przemysłowa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda katowicka uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku automatyka i informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka i informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka i informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka i informatyka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Automatyka i informatyka przemysłowa to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności odnoszących się do automatyki układów i procesów przemysłowych.

Dzięki realizowanym zajęciom będziesz miał/a okazję rozwinąć umiejętności związane z projektowaniem i konstrukcją układów sterowania, z programowaniem sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych. Nabędziesz także kompetencje kierownicze i nauczysz się pracować w zespole.

Zajęcia realizowane są w przystosowanych do tego salach laboratoryjnych i wykładowych. Studenci nauczą się obsługi nowoczesnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i informatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w Katowicach na kierunku automatyka i informatyka przemysłowa możesz realizować na pierwszym stopniu. Studia inżynierskie trwają w tym przypadku cztery lata, czyli osiem semestrów.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym realizowane są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów w zakresie automatyki i informatyki przemysłowej opracowywany jest w kompleksowy sposób. Wśród popularnych przedmiotów znajdziemy, chociażby elektrotechnikę, fizykę inżynierską, statystykę matematyczną w przemyśle, metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich, terminologię angielską w automatyce i informatyce, metrologię elektryczną i elektroniczną, modelowanie układów elektromechanicznych (obieralny).

Realizowane zajęcia pozwolą Ci rozwinąć umiejętności twórcze w odniesieniu do analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, ale także tworzenia oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych.

Zdobędziesz praktyczne wykształcenie, które obejmuje wiedzę obejmującą automatyzację układów i procesów przemysłowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Automatyka i informatyka przemysłowa trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci automatyki i informatyki przemysłowej zajmują się projektowaniem i konstrukcją układów sterowania, programowaniem sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku automatyka i informatyka przemysłowa:

  • różnego rodzaju gałęzie przemysłu
  • instytuty badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
  • nowoczesne firmy różnych branż przemysłu, w których wymagana jest wiedza odnosząca się do automatyzacji układów i procesów przemysłowych
  • firmy produkcyjno-usługowe

Możesz pracować w przemyśle w charakterze inżyniera zajmującego się automatyką i technikami decyzyjnymi. Zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje do tego, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych. Zajmiesz się programowaniem sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych.

Komentarze (0)