Administracja studia zaoczne Katowice woj. śląskie

Administracja studia zaoczne Katowice woj. śląskie

Dodaj do ulubionych

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku administracja w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Katowice woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Administracja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Katowicach?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualne przez każdą uczelnię śląską i zależą od wybranego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo lub w formie trzech rat.

Informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdują się na stronie internetowej wybranej uczelni. Możesz także kontaktować się telefonicznie lub osobiście. Studia stacjonarne i niestacjonarne wymagają także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku administracja (zaoczne) na uczelniach śląskich?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (zaoczne) na uczelniach śląskich:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Wykształcenie administracyjne jest niezwykle użyteczne, zwłaszcza że specyficzna w swych środkach nauka dąży do urzeczywistnienia konkretnych przedsięwzięć na podstawie regulacji prawnych, administracyjnych, a nawet gospodarczych. Rozwój administracji lokalnej, samorządowej i rządowej wpływa korzystnie na postępowość regionalną i krajową, a także usprawnia działanie wszystkich systemów.

Administracja wymaga od kandydatów znajomości prawa, predyspozycji kierowniczych i zorganizowania. Kandydaci nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, istotne jest także zainteresowanie gospodarką i sprawami polityczno-społecznymi. Interdyscyplinarny kierunek szuka otwartych umysłów, które będą potrafiły połączyć paragrafy z wiedzą ekonomiczną i odpowiednio wykorzystać zdobytą wiedzę w różnego rodzaju samorządach i instytucjach natury prywatnej i publicznej.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Administracja to bardzo ważny dział w niemal każdej firmie, przedsiębiorstwie czy urzędzie. Specjaliści w tym zakresie muszą mieć rzetelną wiedzę wspartą potrzebnymi umiejętnościami. Uczelnie w Katowicach, które oferują kształcenie w zakresie administracji w trybie niestacjonarnym, znajdziesz poniżej. Każda placówka edukacji wyższej w Katowicach zasilana jest gronem najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie.

Program kształcenia wypełniony jest przedmiotami z zakresu prawa, administracji czy ekonomii. Studenci uczęszczają między innymi na podstawy zarządzania w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, wstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne z umowami w administracji, publiczne prawo gospodarcze. Ważne jest także prawo administracyjne czy prawo pracy. Studenci uczą się konstruować potrzebne pisma na podstawie wskazanych paragrafów, a także rozwijają zdolności językowe.

Wśród najciekawszych zajęć na kierunku administracja znajdują się rodzaje prawa, takie jak prawo cywilne, administracyjne, prawo pracy, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, europejskie, konstytucyjne. W siatce zajęć znajdziesz także takie przedmioty jak:

 • historia administracji,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • legislacja administracyjna,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • podstawy zarządzania w administracji,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • podstawy finansów.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalności, na przykład bezpieczeństwa wewnętrznego lub administracji ogólnej. Oferty specjalizacyjne warto na bieżąco śledzić na stronach internetowych uczelni śląskich, ponieważ są one zmienne i zależą od zapotrzebowania na ekspertów na rynku pracy.

Interdyscyplinarne kształcenie obejmuje także elementy socjologii, zarządzania i organizacji, etyki w administracji czy historii administracji. Zajęcia z informatyki pozwalają wykorzystywać w procesach administracyjnych najnowsze technologie. Teoretyczne aspekty studenci weryfikują w praktyce. Gruntownie opracowany program pozwala zdobywać potrzebne umiejętności i wspomaga pracę administracyjną. Studenci rozwijają predyspozycje językowe i komunikacyjne, a zajęcia z zarządzania wpływają na rozwój zdolności kierowniczych.

 

4. Praca po studiach

Studia przygotowują absolwentów do pracy w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych), w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych), w służbach celnych, w biurach nieruchomości, w partiach politycznych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

Kierunek gwarantuje wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Absolwenci służą wiedzą administracyjno-prawną w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, służbie celnej. Odnajmują się w pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, administracji sądów, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Katowicach?

Studia na kierunku administracja na uczelniach śląskich, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek administracja w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. 

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, a dzięki dodatkowym kompetencjom dają więcej możliwości zatrudnienia. Studia drugiego stopnia może podjąć absolwent administracji pierwszego stopnia lub absolwent z dyplomem licencjata lub magistra pokrewnych kierunków prawniczych.

Jaka praca po kierunku administracja w Katowicach?

Absolwenci administracji mogą liczyć na wiele ofert pracy. Z powodzeniem odnajdziesz się w sprawach biurokratycznych w firmach i przedsiębiorstwach, a wiedza prawno-administracyjna pozwoli Ci konstruować wymagane pisma i weryfikować wszystkie sprawy na ścieżce administracyjnej. Studenci przygotowywani są do pracy w administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, w przedsiębiorstwach, a także do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, z uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami.

Absolwenci odnajdują się na różnego rodzaju stanowiskach w instytucjach i organizacjach krajowych, w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w biurach poselskich, w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach międzynarodowych i organizacjach Unii Europejskiej, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, w strukturach samorządowych, w wymiarze sprawiedliwości, w służbie cywilnej, w placówkach kulturalnych, w urzędach gmin, w urzędach i izbach celnych, w urzędach i izbach skarbowych, w starostwach, w urzędach marszałkowskich, w organach partii politycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w bankowości, w ubezpieczeniach, w izbie skarbowej, w urzędach pracy, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Studia umożliwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pracę na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Prócz pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, absolwenci odnajdą się w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, administracji sądów, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli. Pomocy administracyjno-prawnej wymagają ostatecznie również zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, służby celne.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Katowicach?

Studia niestacjonarne w ramach administracji są niezwykle popularne, zwłaszcza że absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w bardzo wielu przedsiębiorstwach i instytucjach. Kandydaci na studia muszą spełniać określone warunki. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

 

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Wymagane dokumenty kandydaci muszą złożyć osobiście w białej wiązanej teczce.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Katowicach?

Eksperci w zakresie administracji ułatwiają biurokratyczne życie urzędów, instytucji czy przedsiębiorstw. Wykształcenie humanistyczno-prawnicze daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia, dlatego kandydaci na studia tak żywo interesują się tym kierunkiem. Nim podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy jesteś osobą zorganizowaną?
 • Czy potrafisz komunikować się z innymi ludźmi i pracować w zespole?
 • Czy nauka aktów prawnych nie sprawia Ci problemów?

 

Studia w Katowicach są właśnie dla Ciebie, jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące. Nawet w przypadku studiów płatnych w trybie niestacjonarnym kandydaci muszą spełniać określone wymagania. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

Po rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz czekać na oficjalne wyniki rekrutacji. Po zakwalifikowaniu na wybrany kierunek musisz dostarczyć osobiście wymagane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokumenty.

Pamiętaj, że często bardzo ważny jest czas dręczenia wszystkich zaświadczeń i podań. W teczce powinna znajdować się ankieta osobowa, podanie i oświadczenie, zdjęcie do legitymacji, świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne. Ważne jest także potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz dowód osobisty do wglądu.

Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego i opłat za studia znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni w Katowicach.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku administracja są bardzo chętnie wybierane przez kandydatów myślących o edukacji w trybie niestacjonarnym.

Jakub, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Studia zaoczne pozwalają mi łączyć pracę z edukacją i umożliwiają mi kształcenie w interesującym mnie zakresie. Wybrałem administrację przez wzgląd na bezpieczeństwo wewnętrzne. Kierunek gwarantuje uniwersalne wykształcenie humanistyczno-prawnicze, a tym samym daje wiele możliwości pracy.

Kierunki prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)