Administracja studia zaoczne Szczecin

Administracja studia zaoczne Szczecin

Administracja studia zaoczne Szczecin

Studia zaoczne w Szczecinie

administracja

Odkryj administrację w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja - studia niestacjonarne (zaoczne) Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Powszechnie przyjęta definicja słowa „administracja” zawiera w sobie dwa podstawowe jego znaczenia. Pierwsze z nich zawiera się w działalności organizatorskiej, która jest regulowana przez odgórnie ustalone normy prawne, a nad ich przestrzeganiem czuwa aparat urzędniczy. Druga natomiast określa całokształt działań związanych z zarządzaniem, które dotyczą szeroko rozumianych, dowolnych spraw własnych oraz cudzych. Studia na kierunku administracja spełniają oba wymiary wspomnianej definicji, przez co mogą zostać określone mianem uniwersalnych, interdyscyplinarnych i pragmatycznych.

Ludzie wyspecjalizowani w naukach administracyjnych, czyli najczęściej absolwenci studiów kierunkowych, stają się atrakcyjnymi pracownikami dzisiejszego rynku pracy – zapotrzebowanie na realizowane przez nich czynności nie maleje w związku z dynamicznym rozwojem większości gałęzi gospodarczych. Administracje możesz podjąć między innymi w Szczecinie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, dzięki czemu będziesz w stanie dopasować specyfikę kształcenia w sposób najbardziej optymalny i dopasowany do osobistych aspiracji, planów i potrzeb.

 

Dla kogo te studia

Popularność administracji przyciąga wielu chętnych do jej rozpoczęcia. Mimo faktu, że nauka ta jest interdyscyplinarna, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów zdaje się nie maleć, to nie każdy potencjalny kandydat powinien wybierać właśnie tę dziedzinę kształcenia. Jedną z podstawowych cech, które są pożądane z perspektywy rekrutacji na administrację, jest wszechstronne zainteresowanie takimi dziedzinami, jak prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, psychologia oraz socjologia. Dodatkowym atutem niewątpliwie okażą się wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, zdolności negocjacyjne i argumentacyjne, a także umiejętność skutecznej pracy pod presją stresu oraz czasu.

Kandydaci rozważający rozpoczęcie kształcenia niestacjonarnego powinni być zmotywowani i wyróżniać się wytrzymałością, która pozwoli im na aktywne uczestnictwo w wielogodzinnych, często całodziennych, spotkaniach weekendowych, podczas których prezentowane zostają zagadnienia kierunkowe. Jeżeli jesteś pewien, że posiadasz większość lub wszystkie z wymienionych predyspozycji, to niestacjonarne studia na kierunku administracja prawdopodobnie okażą się najlepszym z możliwych wyborów!

 

Czego się nauczysz na studiach

Administracja jest kierunkiem na tyle uniwersalnym, że dotyczy wielu odrębnych dziedzin nauki, tworząc z nimi spójną całość. Interdyscyplinarność studiów administracyjnych sprawia, że studenci będą mieli okazję poznać treści programowe z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawa, ekonomii, czy finansów. Siatka programowa, z którą prawdopodobnie zetkniesz się w czasie kształcenia, będzie złożona między innymi z następujących przedmiotów:

 • prawo cywilne,
 • prawo finansowe,
 • historia administracji,
 • makroekonomia,
 • postępowanie administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Szczecin

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Ile kosztują studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Nie ulega wątpliwości, że podjęcie jakiegokolwiek kierunku w trybie niestacjonarnym wiąże się z obowiązkiem opłacania każdego semestru lub roku nauki, w zależności od wyboru liczby rat. Koszt studiów na kierunku administracja w Szczecinie nie jest kwestią niezmienną. Dlatego też staraj się na bieżąco śledzić ustalenia zawarte na stronie internetowej interesującej cię placówki edukacyjnej, w ten sposób unikniesz sytuacji, w której zostaniesz pozostawiony przed sytuacją niepewną.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Szczecinie

Wybór kształcenia w trybie niestacjonarnym jest najczęściej podyktowany chęcią uporządkowania swojego czasu podczas edukacji w taki sposób, aby rozłożyć naukę kierunkową wyłącznie na weekendy. Jeżeli z jakichś powodów wolałbyś uniknąć uczęszczania w codziennych zajęciach i wykładach przez pięć dni roboczych, a zamiast tego brać udział w weekendowych zjazdach, które odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie, to niestacjonarne studia w Szczecinie najpewniej sprostają twoim oczekiwaniom!

 

Program studiów

Siatka studiów na administracji została zaprojektowana w taki sposób, aby wszyscy przyszli absolwenci mieli szansę zgłębić szereg wiedzy i umiejętności, dzięki którym ich pozycja zawodowa zyska miano stabilnej i prestiżowej. Podczas edukacji na administracji w Szczecinie zapoznasz się ze specyfiką działania administracji rządowej i samorządowej, poznasz podstawy ekonomii oraz prawa, a dzięki udoskonaleniu posiadanych kompetencji interpersonalnych, staniesz się cenionym mediatorem i negocjatorem.

Uzyskanie wiedzy na temat finansów i skarbu państwa pozwoli ci na dokonywanie trafnych decyzji w wielu istotnych z punktu widzenia specyfiki potencjalnego zawodu. Absolwenci administracji posiadają wszystkie niezbędne kompetencje, które znajdą zastosowanie na dzisiejszym rynku pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Szczecinie

Czas trwania, jakim wyróżniają się administracyjne kierunki studiów w Szczecinie jest zazwyczaj taki sam na znacznej większości uczelni wyższych. Administracja należy do kanonu studiów, których przebieg dzieli się na dwa komplementarne etapy kształcenia. Pierwszy z nich, czyli studia pierwszego stopnia, trwają trzy lata i zapewniają uzyskanie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Studia magisterskie drugiego stopnia stanowią trwają dwa lata kontynuację poprzedniego etapu kształcenia, podczas którego poszerzysz posiadane kwalifikacje i uzyskasz nowe, dzięki czemu staniesz się cennym pracownikiem współczesnego, międzynarodowego rynku pracy.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Administracja w Szczecinie

Prawdopodobnie każdy przyszły student zadawał sobie pytanie dotyczące kształtowania swojej przyszłości zawodowej po ukończeniu wybranego kierunku. Jest to kwestia na tyle ważna, że spędza sen z powiek wielu osobom. Zatem gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent administracji w Szczecinie? Zdobywając tytuł licencjata lub magistra administracji, stajesz się cennym potencjalnym pracownikiem dla organizacji pozarządowych, organach administracji skarbowej, placówkach kulturalnych i oświatowych, placówkach doradczych branży biznesowej, a także uczelniach wyższych na stanowisku wykładowcy akademickiego.

Dla niektórych jedyną drogą zawodową jest ta ukształtowana samodzielnie. Jeśli cenisz sobie niezależność i indywidualność, będziesz mógł pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, nastawionej na realizację określonych przez ciebie celów związanych z szeregiem działań administracyjnych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Szczecinie

Wymagania rekrutacyjne, jakie obowiązują na administracji, są uzależnione od odgórnych ustaleń danej uczelni. Podczas gdy niektóre decydują się na kwalifikację kandydatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń, rezygnując tym samym z konkursu świadectw, inne natomiast dążą do wyboru kandydatów o najbardziej adekwatnych umiejętnościach, udowodnionych na egzaminie maturalnym.

Jeżeli rozważasz rozpoczęcie kształcenia na uczelni działającej zgodnie z drugim schematem, postaraj się uzyskać wysokie wyniki z matematyki, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zapoznaj się również z regulaminem kwalifikacji, który znajdziesz na stronie danej placówki.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Szczecinie

Wybór kierunku kształcenia powinien być kwestią dogłębnie przemyślaną – w końcu podjęta na tym etapie decyzja może mieć wpływ na wiele przyszłych lat, o ile nie na całe życie. Chciałbyś się dowiedzieć, co powinieneś sprawdzić zanim zgłosisz swoją kandydaturę do podjęcia szczecińskiej administracji? Dogłębne zapoznanie się z regulaminem kształcenia powinno być wystarczające do uzyskania elementarnej wiedzy o kierunku. Jednak istotne są również predyspozycje posiadane przez potencjalnych kandydatów. Zastanów się, czy:

 • Nauki humanistyczne i społeczne są twoją pasją?
 • Potrafisz w skuteczny sposób organizować własną pracę, a zajmowanie pozycji lidera w grupie nie jest dla ciebie problemem?
 • Wydaje ci się, że administracja będzie idealnym kierunkiem dla ciebie?

W takim razie nie wahaj się dłużej i weź udział w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na interesujące cię studia niestacjonarne!

 

Zapisy na studia

Uczelnie w Szczecinie przeprowadzają proces rekrutacyjny na wszystkie oferowane kierunki poprzez drogę elektroniczną. Jeżeli marzysz o rozpoczęciu niestacjonarnej administracji w Szczecinie, weźmiesz udział w internetowej rejestracji kandydatów. Wówczas staniesz przed zadaniem odnalezienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej danej uczelni, a następnie rzetelnego wypełnienia go o wymagane dane. Pamiętaj, żeby podejść do tego procesu w sposób rzetelny, gdyż każda najdrobniejsza pomyłka może skutkować wykluczeniem twojej kandydatury.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej twojej kwalifikacji na administrację, prawdopodobnie pozostanie ci już tylko dostarczenie pliku potrzebnych dokumentów w odgórnie ustalonym terminie. Zadbaj o zgromadzenie:

 • dowodu osobistego,
 • zdjęcia do legitymacji studenckiej,
 • świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią,
 • wypełnionego formularza, który pobierzesz ze strony uczelni

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Szczecinie

Mimo faktu, że studia administracyjne stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji kształcenia, to wielu przyszłych aplikantów na studia wyższe wciąż nie wie, jaka opcja edukacji będzie dla nich najlepsza. Być może opinie starszych kolegów rozwieją część ich wątpliwości.

Dominika, studentka pierwszego roku administracji w Szczecinie, mówi:

„Administracja jest kierunkiem wymarzonym i twierdzę tak nie tylko ja, ale wiele osób z mojego roku. Chociaż dopiero zaczęłam swoją przygodę z tym kierunkiem już teraz wiem, że uposaży mnie w komplet umiejętności przydatnych w mojej przyszłej pracy.”

Kierunki prawnicze i administracja w Szczecinie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)