Administracja studia zaoczne Szczecin

Administracja studia zaoczne Szczecin

Studia na kierunku administracja w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

15.04.2024

Administracja - studia niestacjonarne (zaoczne) Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Administracja w Szczecinie w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia z administracji w trybie niestacjonarnym (zaocznym) można podjąć na 2 uczelniach. Ceny na administracji w Szczecinie w 2024 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja studia zaoczne Szczecin
Studia na kierunku administracja w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Administracja Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku
Administracja to kierunek studiów, który pozwala studentom zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu m.in. nauk ekonomicznych, prawnych czy społecznych. Przyszli specjaliści poznają szczegółowo przebieg procedur urzędowych oraz najważniejsze regulacje prawne. Studia na kierunku administracja umożliwiają studentom udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz usprawnić ich organizację pracy.
Absolwenci administracji zdobyte w trakcie studiów kompetencje wykorzystywać mogą zarówno na stanowiskach urzędniczych, jak i kierowniczych, doradczych czy związanych z finansami. Specjaliści administracji mogą szukać zatrudnienia np. w: urzędach wojewódzkich, miast i gmin; starostwach powiatowych; urzędach marszałkowskich; samorządach; przedsiębiorstwach czy polityce.
 
Uczelnie
W Szczecinie administrację w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku administracja w Szczecinie w 2024 roku to koszt około 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - administracja w Szczecinie.

 

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku administracja w Szczecinie

Wymagania rekrutacyjne, jakie obowiązują na administracji, są uzależnione od odgórnych ustaleń danej uczelni. Podczas gdy niektóre decydują się na kwalifikację kandydatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń, rezygnując tym samym z konkursu świadectw, inne natomiast dążą do wyboru kandydatów o najbardziej adekwatnych umiejętnościach, udowodnionych na egzaminie maturalnym.

Jeżeli rozważasz rozpoczęcie kształcenia na uczelni działającej zgodnie z drugim schematem, postaraj się uzyskać wysokie wyniki z matematyki, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zapoznaj się również z regulaminem kwalifikacji, który znajdziesz na stronie danej placówki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Szczecinie

Wybór kształcenia w trybie niestacjonarnym jest najczęściej podyktowany chęcią uporządkowania swojego czasu podczas edukacji w taki sposób, aby rozłożyć naukę kierunkową wyłącznie na weekendy. Jeżeli z jakichś powodów wolałbyś uniknąć uczęszczania w codziennych zajęciach i wykładach przez pięć dni roboczych, a zamiast tego brać udział w weekendowych zjazdach, które odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie, to niestacjonarne studia w Szczecinie najpewniej sprostają twoim oczekiwaniom!

 

Program studiów

Siatka studiów na administracji została zaprojektowana w taki sposób, aby wszyscy przyszli absolwenci mieli szansę zgłębić szereg wiedzy i umiejętności, dzięki którym ich pozycja zawodowa zyska miano stabilnej i prestiżowej. Podczas edukacji na administracji w Szczecinie zapoznasz się ze specyfiką działania administracji rządowej i samorządowej, poznasz podstawy ekonomii oraz prawa, a dzięki udoskonaleniu posiadanych kompetencji interpersonalnych, staniesz się cenionym mediatorem i negocjatorem.

Uzyskanie wiedzy na temat finansów i skarbu państwa pozwoli ci na dokonywanie trafnych decyzji w wielu istotnych z punktu widzenia specyfiki potencjalnego zawodu. Absolwenci administracji posiadają wszystkie niezbędne kompetencje, które znajdą zastosowanie na dzisiejszym rynku pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Szczecinie

Administracja w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni (prywatnej czy publicznej) zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na administrację w Szczecinie.

 

Administracja w Szczecinie - ceny:   

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Szczecinie

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja niestacjonarnie w Szczecinie:

 

Limity miejsc

Uczelnie w Szczecinie ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Dzieje się tak w przypadku studiów niestacjonarnych, tyczy się to również kierunku administracja.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci administracji w trybie niestacjonarnym w Szczecinie? O przyjęciu na studia w trybie niestacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na administrację w trybie niestacjonarnym w Szczecinie, to m.in.: matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot dodatkowy.

Limity miejsc na kierunku administracja w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 70

 *Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na administrację w trybie niestacjonarnym w Szczecinie kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na administrację trybie niestacjonarnym w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na administrację trybie niestacjonarnym w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: sierpień 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Po ogłoszeniu wyników na administrację trybie niestacjonarnym w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?

Składanie kompletu dokumentów na administrację trybie niestacjonarnym w Trójmieście wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na administrację w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci administracji trybie niestacjonarnym muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na administrację trybie niestacjonarnym w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek administracja trybie niestacjonarnym w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: sierpień 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Szczecinie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Szczecinie

Czas trwania, jakim wyróżniają się administracyjne kierunki studiów w Szczecinie jest zazwyczaj taki sam na znacznej większości uczelni wyższych. Administracja należy do kanonu studiów, których przebieg dzieli się na dwa komplementarne etapy kształcenia. Pierwszy z nich, czyli studia pierwszego stopnia, trwają trzy lata i zapewniają uzyskanie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Studia magisterskie drugiego stopnia stanowią trwają dwa lata kontynuację poprzedniego etapu kształcenia, podczas którego poszerzysz posiadane kwalifikacje i uzyskasz nowe, dzięki czemu staniesz się cennym pracownikiem współczesnego, międzynarodowego rynku pracy.

Administracja w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Administracja w Szczecinie

Prawdopodobnie każdy przyszły student zadawał sobie pytanie dotyczące kształtowania swojej przyszłości zawodowej po ukończeniu wybranego kierunku. Jest to kwestia na tyle ważna, że spędza sen z powiek wielu osobom. Zatem gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent administracji w Szczecinie? Zdobywając tytuł licencjata lub magistra administracji, stajesz się cennym potencjalnym pracownikiem dla organizacji pozarządowych, organach administracji skarbowej, placówkach kulturalnych i oświatowych, placówkach doradczych branży biznesowej, a także uczelniach wyższych na stanowisku wykładowcy akademickiego.

Dla niektórych jedyną drogą zawodową jest ta ukształtowana samodzielnie. Jeśli cenisz sobie niezależność i indywidualność, będziesz mógł pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, nastawionej na realizację określonych przez ciebie celów związanych z szeregiem działań administracyjnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Szczecinie

Wybór kierunku kształcenia powinien być kwestią dogłębnie przemyślaną – w końcu podjęta na tym etapie decyzja może mieć wpływ na wiele przyszłych lat, o ile nie na całe życie. Chciałbyś się dowiedzieć, co powinieneś sprawdzić zanim zgłosisz swoją kandydaturę do podjęcia szczecińskiej administracji? Dogłębne zapoznanie się z regulaminem kształcenia powinno być wystarczające do uzyskania elementarnej wiedzy o kierunku. Jednak istotne są również predyspozycje posiadane przez potencjalnych kandydatów. Zastanów się, czy:

 • Nauki humanistyczne i społeczne są twoją pasją?
 • Potrafisz w skuteczny sposób organizować własną pracę, a zajmowanie pozycji lidera w grupie nie jest dla ciebie problemem?
 • Wydaje ci się, że administracja będzie idealnym kierunkiem dla ciebie?

W takim razie nie wahaj się dłużej i weź udział w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na interesujące cię studia niestacjonarne!

 

Zapisy na studia

Uczelnie w Szczecinie przeprowadzają proces rekrutacyjny na wszystkie oferowane kierunki poprzez drogę elektroniczną. Jeżeli marzysz o rozpoczęciu niestacjonarnej administracji w Szczecinie, weźmiesz udział w internetowej rejestracji kandydatów. Wówczas staniesz przed zadaniem odnalezienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej danej uczelni, a następnie rzetelnego wypełnienia go o wymagane dane. Pamiętaj, żeby podejść do tego procesu w sposób rzetelny, gdyż każda najdrobniejsza pomyłka może skutkować wykluczeniem twojej kandydatury.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej twojej kwalifikacji na administrację, prawdopodobnie pozostanie ci już tylko dostarczenie pliku potrzebnych dokumentów w odgórnie ustalonym terminie. Zadbaj o zgromadzenie:

 • dowodu osobistego,
 • zdjęcia do legitymacji studenckiej,
 • świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią,
 • wypełnionego formularza, który pobierzesz ze strony uczelni

Administracja w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Szczecinie

Mimo faktu, że studia administracyjne stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji kształcenia, to wielu przyszłych aplikantów na studia wyższe wciąż nie wie, jaka opcja edukacji będzie dla nich najlepsza. Być może opinie starszych kolegów rozwieją część ich wątpliwości.

Dominika, studentka pierwszego roku administracji w Szczecinie, mówi:

„Administracja jest kierunkiem wymarzonym i twierdzę tak nie tylko ja, ale wiele osób z mojego roku. Chociaż dopiero zaczęłam swoją przygodę z tym kierunkiem już teraz wiem, że uposaży mnie w komplet umiejętności przydatnych w mojej przyszłej pracy.”

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (1)

Idzia odpowiedz

Ja studia zaoczne z administracji znalazłam na stronie WSKZ i postanowiłam je zrealizować u nich. Nie chciałam wyprowadzać się ze swojego miasta oraz tracić pieniędzy na dodatkowe dojazdy na uczelnie. Kierunek jest bardzo dobrze zorganizowany, a rekrutację przeszłam, nawet nie wychodząc z domu, bo też przez internet :D.