Inżynieria fotoniczna

Inżynieria fotoniczna

Inżynieria fotoniczna

Studia w Warszawie

inżynieria fotoniczna

Odkryj studia inżynieria fotoniczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Inżynieria fotoniczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Inżynieria fotoniczna to jedna z propozycji kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Została ona stworzona z myślą o studentach, którzy chcieliby wyspecjalizować swoje kwalifikacje inżynieryjne w zakresie fotoniki. Otrzymają oni taką możliwość, muszą się jednak liczyć z tym, że przed nimi intensywny czas kształcenia.

Matematyka, fizyka, informatyka – to trzy potężne dyscypliny ścisłe, z których czerpie inżynieria fotoniczna. Ich doskonałe opanowanie stanowić będzie niezbędną podstawę. To dzięki temu możliwe będzie opanowanie dużo bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu chociażby budowy systemów optoelektronicznych, telekomunikacji światłowodowej, czy techniki laserowej.

Inżynierowie fotoniczni nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia po ukończeniu nauki o tym profilu. Czekać będą na nich przedsiębiorstwa w tych sektorach przemysłowych, które zajmują się metodami pomiaru, przetwarzania informacji dla układów fotonicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria fotoniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci inżynierii fotonicznej w trakcie studiów zdobywają umiejętności i wiedzę w zakresie m.in.: podstaw teoretycznych fotoniki oraz jej zastosowania w urządzeniach i systemach fotonicznych; praktyki numerycznej i laboratoryjnej; podstaw optyki geometrycznej; prawidłowego stosowania materiałów w konstrukcji elementów optycznych i optoelektronicznych oraz doboru materiału spełniającego sformułowane wymagania. Studia te pozwalają uczestnikom zrozumieć np.: postulaty optyki falowej; działanie pojedynczej warstwy przeciwodblaskowej oraz pokrycia wielowarstwowego; działanie różnorodnych instrumentów optycznych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: właściwościom podstawowych materiałów optycznych; technologii przemysłowej produkcji szkła; właściwościom i aspektom użytkowym wybranych kryształów; problematyce ograniczenia i zakresowi zastosowania instrumentów optycznych; podstawowym elementom układów optycznych; wadom widzenia i ich korekcji; kodowaniu i dekodowaniu informacji w fotonice; zjawiskom świetlnym w optyce; zastosowaniu polaryzacji.

W programie studiów na inżynierii fotonicznej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Optomechatronika
 • Materiałoznawstwo optoelektroniczne
 • Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki
 • Optyka instrumentalna
 • Konstrukcja układów optycznych
 • Technologia sprzętu optoelektronicznego
 • Technika laserowa
 • Cyfrowe metody przetwarzania obrazu
 • Opto-numeryczne metody pomiaru
 • Technika świetlna
 • Urządzenia i systemy fotoniczne
 • Widzenie maszynowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania i właściwości materiałów stosowanych w inżynierii fotonicznej; podstaw optyki instrumentalnej; działania urządzeń i systemów fotonicznych; konstrukcji układów optycznych.

Inżynieria fotoniczna przygotowuje absolwentów do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach zajmujących się metodami pomiaru lub przetwarzania informacji dla układów fotonicznych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie mechatroniki związanej z fotoniką.

Absolwent elektronicznych systemów pomiarowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy telekomunikacyjne, mediowe i energetyczne związane z obrazem lub technologiami światłowodowymi
 • instytucje naukowo-badawcze
 • biura projektowe
 • firmy wdrażające innowacyjne technologie
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inżynieria fotoniczna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechatronika.

 

 

Mechatronika studia w Warszawie

Studenci kierunku mechatronika poznają matematyczne, informatyczne i technologiczne rozwiązania niezbędne m.in. do projektowania układów regulacji analogowej lub cyfrowej czy tworzenia algorytmów sterowania urządzenia mechatronicznego. Absolwenci rozumieją także społeczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty mechatroniki – umiejętnie przeprowadzają ekonomiczną analizę przedsięwzięcia inżynierskiego i przy realizacji zadań zwracają uwagę na aspekty pozatechniczne (np. prawne, finansowe lub środowiskowe).
 

Absolwenci mechatroniki przygotowani są kompleksowo m.in. do: konstruowania, wytwarzania i eksploatowania maszyn oraz urządzeń precyzyjnych. Dzięki temu mogą oni liczyć na zatrudnienie np. w przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania, zakładach produkcyjnych czy jednostkach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego lub laboratoryjnego. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak: przedsiębiorstwa automatyzujące procesy wytwarzania, jednostki, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny, zakłady produkcyjne.

Dowiedz się więcej: mechatronika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)