Studia wojskoznawcze Olsztyn

Studia wojskoznawcze Olsztyn

Studia wojskoznawcze Olsztyn

Największy wybór studiów

wojskoznawczych w Olsztynie

Odkryj kierunki wojskoznawcze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia wojskoznawcze Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Studia wojskoznawcze to coraz bardziej popularna dziedzina, będąca odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska. Od profesjonalnej kadry wymaga się nie tylko sprawności fizycznej, ale także głębokiej wiedzy teoretycznej.

Studia wojskoznawcze w Olsztynie dostarczają wiedzy w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej. Prowadzone są na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, który należy do grona pięciu uczelni w kraju, które prowadzą kształcenie w tym kierunku. W trakcie nauki następuje kształcenie fachowych kompetencji opiekuńczo- wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której odbywa się praktyka, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju oraz regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, prowadzonej dokumentacji.

Studenci zgłębiają wiedzę na temat tradycji wojskowych, ochrony granic, techniki wojskowej, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, systemach obronności, kartografii. Zdobyta wiedza przygotowuje do pełnienia służby w strukturach wojska, policji, straży granicznej, bądź innych służbach mundurowych. Jeśli interesuje Cię historia wojskowa, funkcjonowanie polskich sił zbrojnych, czy też po prostu szeroko pojęta problematyka militariów, to studia wojskoznawcze będą najlepszym wyborem. Sprawdź ich ofertę w Olsztynie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA WOJSKOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI WOJSKOWE W OLSZTYNIE

Rekrutacja na studia wojskoznawcze w Olsztynie

Aby dostać się na studia wojskoznawcze na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie należy spośród listy przedmiotów wybrać trzy, w których osiągamy najlepsze wyniki: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Praca po studiach wojskoznawczych w Olsztynie

Absolwent studiów wojskoznawczych w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi, oraz innymi służbami mundurowymi, służbami administracji rządowej i samorządowej. Może także zająć się szerzeniem i propagowaniem wiedzy o wojsku i jego tradycjach, pracując w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, placówkach muzealnych, placówkach oświatowych i kulturalnych, obsłudze turystyki militarnej w kraju, jak i zagranicą.

W trakcie studiów można poznać wiele czynników funkcjonowania wojska, począwszy od munduroznawstwa, przez nawigację satelitarną, kończąc na geografii historycznej. To także świetne wykształcenie do prowadzenia grupa rekonstrukcyjnych, które w bardzo ciekawy sposób przedstawiają innym ważna wydarzenia historyczne, bądź instytucjach zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej. Studia wojskoznawcze zdają się być takim kształceniem, efektem którego jest konkretna wiedza, nakierowująca na konkretne ścieżki kariery zawodowej.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA WOJSKOZNAWCZE

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)