Administracja studia II stopnia - Rzeszów

Administracja studia II stopnia - Rzeszów

Administracja studia II stopnia - Rzeszów

Studia II stopnia w Rzeszowie

administracja

Odkryj administrację w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja studia II stopnia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia II stopnia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja

Warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, aby podjąć studia administracyjne drugiego stopnia w Rzeszowie, jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na administracji lub kierunku pokrewnym.

Kandydaci najczęściej przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, jednak w przypadku dużej liczby chętnych, szczególną rolę w procesie rekrutacji odegra średnia ocen z dyplomu studiów licencjackich. Dokładne ustalenia znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co stoi za doskonałą organizacją szeroko rozumianego działania danej państwowości? Jakie składowe przyczyniają się do sukcesu korporacji, firm i urzędów? Odpowiedź może być szeroka, jednak czynnikiem łączącym wszystkie wymienione aspekty jest administracja, czyli inaczej mówiąc, wszelka działalność organizatorska, związana z zarządzaniem.

Studia w Rzeszowie na kierunku administracja drugiego stopnia adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, którzy dostrzegają niezwykle istotną rolę działania organizacji państwowych i samorządowych oraz ich wpływ na dynamiczny rozwój współczesnej gospodarki. Jako że osób chętnych do rozpoczęcia kształcenia na tym niezwykle uniwersalnym kierunku nie brakuje, bądź świadomy czekającej cię konkurencji.

Jak wygląda profil idealnego kandydata na kierunek administracja drugiego stopnia w Rzeszowie? Znaczna większość osób, która postanawia zgłosić swoją aplikację na administrację, ukończyło wcześniej kierunek pokrewny, dlatego jest zaznajomiony i zainteresowany ogólną tematyką kształcenia – to podstawa sukcesu! Ponadto cenne okażą się dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne, ambicja oraz wytrwałość w dążeniu do wcześniej obranych celów.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów

Administracyjne kierunki studiów w Rzeszowie nawet na poziomie magisterskim wciąż mają interdyscyplinarny charakter. Oczywiście w siatce kształcenia dominują przedmioty nawiązujące do nauk prawniczych, jednak bez trudu można odnaleźć tam również podstawy zarządzania, psychologii, czy socjologii. Jako student administracji drugiego stopnia, istotnie poszerzysz posiadane już kompetencje, które wyniosłeś z poprzedniego cyklu kształcenia.

Przedmioty obecne w siatce kształcenia administracyjnego muszą odnosić się do nauk ekonomicznych oraz z obszaru zarządzania, aby móc wykwalifikować grono specjalistów, zdolnych do samodzielnego wywiązywania się z narzuconych obowiązków zawodowych.

Jako student administracji najprawdopodobniej spotkasz na swojej drodze między innymi następujące przedmioty:

  • postępowanie sądowo-administracyjne,
  • socjologię administracji,
  • prawo miejscowe w systemie źródeł prawa,
  • ekonomia rynkowa,
  • przygotowywanie projektów do UE.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Administracja drugiego stopnia to propozycja stworzona dla absolwentów, którzy posiadają już dyplom licencjata lub inżyniera. Na wzbogacenie posiadanych kompetencji oraz zgłębienie całkiem nowych, bardziej specjalistycznych kompetencji administracyjnych, poświęcisz dwa lata – właśnie tyle trwają administracyjne studia drugiego stopnia. Zwieńczeniem nauki będzie obrona pracy dyplomowej, która zapewni ci tytuł magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku administracja?

Jeśli wybierzesz uczelnie w Rzeszowie na miejsce doskonalenia kwalifikacji na administracyjnych kierunkach drugiego stopnia, zdecydujesz się na zdobycie wiedzy i umiejętności cenionych na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci administracji mogą pracować w organach administracji rządowej i samorządowej, wszelkich urzędów, międzynarodowych przedsiębiorstwach, a nawet jako właściciel prężnie rozwijającej się działalności gospodarczej. Jak sam widzisz, możliwości będzie wiele, dlatego po ukończeniu administracji bez trudu znajdziesz najodpowiedniejszą dla siebie opcję.

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia II stopnia) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia II stopnia) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)