Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na APS i sprawdź gdzie możesz studiować 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru 13 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są cztery kierunki studiów: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA oraz INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (nowość od roku 2016/2017). Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia), niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja).
 
Studenci pedagogiki nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne. WNP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie pedagogiki.
 
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA oraz PSYCHOLOGIA. Kształcenie na tych kierunkach nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. WSNS uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Socjologia.
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich pod względem liczby osób na 1 miejsce to: Psychologia (12,8), Logopedia (6,7), Socjologia (4), Edukacja artystyczna w zakresie szuk plastycznych (2,3), Pedagogika resocjalizacyjna (2,1), Pedagogika (1,9), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (1,2).

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 13 kandydatów
 • Logopedia: 7 kandydatów
 • Socjologia: 4 kandydatów
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 2 kandydatów
 • Pedagogika resocjalizacyjna: 2 kandydatów
 • Pedagogika: 2 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2024/2025

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
 • logopedia
 • masters in children’s rights and childhood studies
 • pedagogika
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika zdolności i informatyki
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Dowiedz się więcej: www.aps.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logopedia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Masters in children’s rights and childhood studies

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika zdolności i informatyki

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie popularne kierunki

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)