Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Humanisytczno-Ekonomicznej odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Oferta dydaktyczna Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: kognitywistyka oraz projektowanie wnętrz.

 

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 27 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (22 kierunki) i drugiego (14 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AHE mogą aplikować na 21 kierunki studiów stacjonarnych oraz 26 kierunki studiów niestacjonarnych, w tym 21 kierunków studiów w formie online.

 

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • administracja - studia online
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online
 • dietetyka
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online
 • ekonomia
 • ekonomia - studia online
 • filologia
 • filologia angielska - studia online
 • filologia germańska - studia online
 • filologia polska
 • filologia polska - studia online
 • grafika
 • grafika - studia online
 • informatyka
 • informatyka - studia online
 • kognitywistyka
 • kognitywistyka - studia online
 • kosmetologia
 • kulturoznawstwo
 • kulturoznawstwo - studia online
 • mechanika i budowa maszyn
 • pedagogika
 • pedagogika - studia online
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pielęgniarstwo
 • pielęgniarstwo - studia online
 • pielęgniarstwo pomostowe
 • pielęgniarstwo pomostowe - studia online
 • politologia
 • politologia - studia online
 • praca socjalna
 • praca socjalna - studia online
 • prawo
 • prawo - studia online
 • projektowanie wnętrz
 • psychologia
 • psychologia - studia online
 • taniec
 • transport
 • transport - studia online
 • turystyka i rekreacja
 • turystyka i rekreacja - studia online
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online

Dowiedz się więcej: www.ahe.lodz.pl

 

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi należy do grona najpopularniejszych szkół wyższych w regionie. Oferuje ona nie tylko kształcenie w zakresie najczęściej wybieranych kierunków, lecz również rozwijanie konkretnych postaw u studentów. Tym zajmuje się specjalnie opracowany program o nazwie Technologia Kreatywności, który opiera się na trzech etapach: poszerzanie wyobraźni, realizacja projektów, wdrożenie pomysłów.

W AHE powstają nowe technologie, później start-upy, a następnie dobrze prosperujące przedsięwzięcia gospodarcze założone i prowadzone przez studentów.

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi kładzie nacisk na kształcenie studentów w dwóch modelach edukacji, które mają na celu przekazywać wiedzę, rozwijać umiejętności, ale również kreować postawy przedsiębiorcze. Uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe. Ponadto, od 2007 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Na uwagę zasługują tzw. studia hybrydowe. Polegają one na dobieraniu dodatkowych przedmiotów do obowiązującego programu kształcenia. Na przykład, studiując Pedagogikę można powiększyć zakres poznawanych zagadnień o przedmioty związane z Psychologią, czy Ekonomią.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną prowadzone są przez sześć wydziałów. Są to: Wydział Artystyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Techniki i Informatyki. Jak łatwo dostrzec, proponowane kierunki stanowią szeroką i różnorodną paletę; od Administracji, przez Taniec po Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.04.2024 do 30.09.2024 od 15.04.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 15.04.2024 do 30.09.2024 od 15.04.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.04.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.04.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.04.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.04.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - studia 2024

Specjalności - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi: znaleziono 197

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

3d graphics and game art
Grafika

Opis kierunku

I stopnia

online

3d graphics and game art
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Filia w Jaśle

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ngo
Politologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ngo
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Administracja samorządowa
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja w biznesie
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Architektura informacji i digital marketing
Filologia polska

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Architektura informacji i digital marketing
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Architektura informacji i redakcja
Filologia polska

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Architektura informacji i redakcja
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Artysta - rozwój zawodowo-biznesowy
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Artysta – rozwój zawodowo-biznesowy
Grafika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Asystent rodziny
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne, online

Asystent rodziny i opiekun osób starszych
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Ekonomia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Azja wschodnia
Politologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Azja wschodnia
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Bezpieczeństwo portów lotniczych (certyfikacja rozszerzona)
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo systemu podatkowego
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Branża horeca
Projektowanie wnętrz

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Broker innowacji
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Broker innowacji
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Coaching
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Coaching
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Cywilna
Prawo

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne, online

Cywilna
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

jednolite

online

Dietetyka kliniczna
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo podatkowe
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Doradztwo podatkowe
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Doradztwo zawodowe i personalne
Filia w Trzciance

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Dziennikarstwo i media firmowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-administracja
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-administracja
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

E-administracja
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

E-politics and public relations in the public sphere
Politologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

E-polityka i pr w sferze publicznej
Politologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

E-polityka i pr w sferze publicznej
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Ekonomika miast i regionów
Ekonomia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Ekonomika miast i regionów
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji
Filologia polska

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Filologia angielska
Filologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Filologia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarczo-finansowa
Prawo

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne, online

Gospodarczo-finansowa
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

jednolite

online

Grafika 3d i game art
Grafika

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Grafika 3d i game art
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

online

Grafika ar i vr
Grafika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Grafika ar i vr
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Handel i wystawiennictwo
Projektowanie wnętrz

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
Politologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Ict networks
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, online

Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

International trade and business
Politologia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

International trade and business on the european market
Politologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Karna
Prawo

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne, online

Karna
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

jednolite

online

Komunikacja i social media
Filologia polska

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Komunikacja i social media
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Komunikacja wizualna i multimedia
Grafika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Komunikacja wizualna i multimedia
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Kosmetologia medyczna
Filia w Warszawie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia medyczna
Kosmetologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna
Filia w Warszawie

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna
Kosmetologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kreatywny menedżer kultury
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Kreatywny menedżer kultury
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Logistyka w transporcie
Transport

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Logistyka w transporcie
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Logopedia
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Mechanik konstruktor
Mechanika i budowa maszyn

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanik statków powietrznych
Mechanika i budowa maszyn

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media firmowe i komunikacja wizerunkowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Media firmowe i komunikacja wizerunkowa
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Menedżer projektów turystycznych
Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Menedżer projektów turystycznych
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Międzynarodowy biznes i handel
Politologia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Międzynarodowy biznes i handel
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Multimedia and visual communication
Grafika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nowe media i pr w sferze publicznej
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nowe technologie i innowacje w administracji
Filia w Jaśle

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Nowoczesna administracja samorządowa
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Nowoczesna administracja samorządowa
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Obronność państwa
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność państwa i służby mundurowe
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Opiekuńczo wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Filia w Jaśle

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika małego dziecka
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika medialna z elementami programowania
Filia w Trzciance

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Filia w Trzciance

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Filia w Trzciance

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Pedagogika resocjalizacyjna
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Pedagogika tańca
Taniec

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika tańca i choreografia
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika zdrowia z dietetyką
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Pedagogika zdrowia z elementami dietetyki
Filia w Jaśle

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poradnictwo żywieniowe
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo pracy w polsce i ue
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Prawo pracy w polsce i ue
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Procedury sądowo-administracyjne
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Procedury sądowo-administracyjne
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Produkcja i realizacja muzyki
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Produkty kosmetyczne
Filia w Warszawie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Produkty kosmetyczne
Kosmetologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Programming technologies
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

online

Programowanie urządzeń mobilnych
Filia w Świdnicy

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie graficzne i fotografia
Grafika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Projektowanie graficzne i fotografia
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Psychodietetyka
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne, online

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

jednolite

online

Psychologia kliniczna
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne, online

Psychologia kliniczna
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

jednolite

online

Psychologia w biznesie
Psychologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Psychologia w biznesie
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Psychologia zdrowia i jakości życia
Psychologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Psychologia zdrowia i jakości życia
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Rachunkowość i finanse z windykacją należności
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Rachunkowość i finanse, windykacja należności
Ekonomia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Security and crisis management
Politologia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Sieci komputerowe
Filia w Świdnicy

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sieci teleinformatyczne
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Sieci teleinformatyczne
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Social media i pr
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Social media pr
Filologia polska

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Systemy produktowo-usługowe w transporcie
Transport

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Systemy produktowo-usługowe w transporcie
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne, online

Ścieżka lingwistyczno-obliczeniowa
Kognitywistyka

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne, online

Ścieżka lingwistyczno-obliczeniowa
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Ścieżka neurolingwistyczna
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Ścieżka neurolingwistyczna
Kognitywistyka

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne, online

Taktyka i analityka czynności dowodowych
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Tancerz-choreograf
Taniec

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Technologie programowania
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Technologie programowania
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Technologie przetwarzania danych
Informatyka

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Technologie przetwarzania danych
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Technologie sieciowe
Informatyka

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Technologie sieciowe
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Terapia pedagogiczna
Filia w Jaśle

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Terapia pedagogiczna
Filia w Trzciance

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Terapia pedagogiczna z arteterapią
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Terapia pedagogiczna z arteterapią
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Terapia pedagogiczna z arteterapią
Filia w Trzciance

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Terapia pedagogiczna z arteterapią
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Terapia pedagogiczna z arteterapią
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Transport lądowy
Transport

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Transport lądowy
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Wielokulturowa komunikacja w biznesie
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Wielokulturowa komunikacja w biznesie
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Współczesna dyplomacja
Politologia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Współczesna dyplomacja
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Zarządzanie kryzysowe
Filia w Sieradzu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie potencjałem społecznym
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie potencjałem społecznym
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie projektami i procesami
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie projektami i procesami
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie w administracji publicznej
Filia w Jaśle

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Zarządzanie w administracji publicznej
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

II stopnia

online

Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)
Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)
Studia online AHE w Łodzi

Opis kierunku

I stopnia

online

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)