Politechnika Warszawska (PW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Warszawska (PW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Warszawska (PW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Warszawską odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. W przypadku kierunków Architektura i Architecture rekrutacja odbędzie się od 29 kwietnia do 25 maja 2024 r.

Wyniki I tury kwalifikacji na PW zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. Na złożenie dokumentów kandydaci będą mieli czas w lipcu 2024 roku.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Warszawskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Warszawskiej powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: inżynieria mechaniczna.

 

Kolejne tury rekrutacji

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji dla kierunków studiów, na których pozostaną wolne miejsca zostanie opublikowany w lipcu 2024 roku.

Szczegółówe informacje znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Politechnika Warszawska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PW ubiegało się 11 096 kandydatów, którzy złożyli 31 773 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Warszawska przygotowała ponad 5,6  tys. miejsc na ponad 60 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazało się cyberbezpieczeństwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 21 osób. Do popularnych kierunków należały także: matematyka i analiza danych (ponad 14 osób na jedno miejsce), inżynieria i analiza danych (ponad 13,5 osób na jedno miejsce), inżynieria internetu rzeczy (ponad 13,5 osób na miejsce) oraz computer science (ponad 13 osób na miejsce).   

 

Politechnika Warszawska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Warszawska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (58 kierunków) i drugiego (56 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PW mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Warszawska - kierunki studiów 2024/2025

 • Administracja zarządcza - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 • Aerospace engineering - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Architecture - Wydział Architektury PW
 • Architektura - Wydział Architektury PW
 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Automatyka i robotyka stosowana - Wydział Elektryczny PW
 • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - Wydział Mechatroniki PW
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Biogospodarka - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny PW
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego - Wydział Transportu PW
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Civil engineering - Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Computer science - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Computer science and information systems - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Ekonomia - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku
 • Electric and hybrid vehicles engineering - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Electrical engineering - Wydział Elektryczny PW
 • Elektromobilność - Wydział Elektryczny PW
 • Elektronika - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny PW
 • Energetyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Environmental engineering - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki PW
 • Fotonika - Wydział Fizyki PW
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Geoinformatyka - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Informatyka - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Informatyka i systemy informacyjne - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Informatyka stosowana - Wydział Elektryczny PW
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechatroniki PW
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Inżynieria internetu rzeczy - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • Inżynieria mechaniczna - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria środowiska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Inżynieria zarządzania - Wydział Zarządzania PW
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Matematyka i analiza danych - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Mechanika i projektowanie maszyn - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Mechanika pojazdów i maszyn roboczych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Mechatronics - Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Ochrona środowiska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Papiernictwo i poligrafia - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Power engineering - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Robotyka i automatyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PW
 • Technologia chemiczna - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Telecommunications - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Transport - Wydział Transportu PW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania PW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Dowiedz się więcej: www.pw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od 29 kwietnia do 24 maja 2024

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od 3 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura 18 lipca 2024
Składanie dokumentów - I tura 19 - 24 lipca 2024
Ogłoszenie wyników - II tura 25 lipca 2024
Składanie dokumentów - II tura 29-30 lipca 2024
Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 3 czerwca do 21 lipca 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - I tura 25 lipca 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - I tura 26 - 30 lipca 2024
Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - II tura lipiec 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - II tura lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od 1 do 28 sierpnia 2024

Składanie dokumentów - (kierunek Architektura) 4 - 6 września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - (kierunek Architektura) 23 września

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od 1 do 28 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 18 września 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 1 sierpnia do 11 września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - I tura do 25 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1  do 28 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników do 18 września 2024
Składanie dokumentów sierpień 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 1 sierpnia do 11 września 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) do 25 września 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) sierpień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 do 28 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników 18 września 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 1 sierpnia do 11 września 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - I tura do 25 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Warszawskiej znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Progi punktowe Politechnika Warszawska – I TURA 18.07.2023 r.

 

Kierunek Próg punktowy*
Architektura (st. jednolite) 209
Architecture 70
Biotechnologia 153
Technologia chemiczna 97
Technologia chemiczna (profil praktyczny) 170
Computer Science 188
Telecommunications 188
Automatyka i robotyka 197
Cyberbezpieczeństwo 197
Inżynieria Internetu rzeczy 191
Elektronika 140
Inżynieria biomedyczna 145
Informatyka 201
Telekomunikacja 155
Elektrotechnika 121
Elektromobilność 152
Informatyka stosowana 188
Automatyka i robotyka stosowana 170
Electrical Engineering 87
Fotonika 130
Fizyka techniczna 152
Geoinformatyka 157
Geodezja i kartografia 110
Gospodarka przestrzenna 140
Inżynieria chemiczna i procesowa 105
Civil Engineering 75
Budownictwo 113
Inżynieria materiałowa 90
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 90
Mechanika i budowa maszyn 85
Papiernictwo i poligrafia 86
Zarządzanie i inżynieria produkcji 93
Environmental Engineering 75
Inżynieria środowiska 75
Ochrona środowiska 88
Matematyka i analiza danych 208
Computer Science and Information Systems 194
Inżynieria i analiza danych 207
Informatyka i systemy informacyjne 210
Matematyka 197
Power Engineering 122
Aerospace Engineering 192
Energetyka 141
Lotnictwo i kosmonautyka 184
Mechanika i projektowanie maszyn 182
Robotyka i automatyka 168
Mechatronics 131
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 168
Mechatronika 150
Inżynieria biomedyczna 139
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 110
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 95
Inżynieria mechaniczna 110
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 105
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 110
Transport 78
Inżynieria zarządzania 123
Zarządzanie 157
Administracja 110
Budownictwo 50
Inżynieria środowiska 50
Mechanika i budowa maszyn 50
Technologia chemiczna 50
Ekonomia 60

 

Wyniki rekrutacji 2022/2023 - najpopularniejsze kierunki

W 2022 roku o przyjęcie na studia na PW ubiegało się 11833 kandydatów, którzy złożyli 43809 aplikacjiPolitechnika Warszawska przygotowała 5,6 tys. miejsc na ponad 60 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). 

Najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice Warszawskiej w rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Informatyka (2104), Zarządzanie (1825), Budownictwo (1817), Informatyka stosowana (1569), Cyberbezpieczeństwo (1478), Informatyka i systemy informacyjne (1391) oraz Administracja (1218).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Zarządzanie (7,88), Cyberbezpieczeństwo (6,67), Matematyka i analiza danych (5,65) oraz Informatyka (5,63).

 

Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Zarządzanie: 7,88
 • Cyberbezpieczeństwo: 6,67
 • Matematyka i Analiza Danych: 5,65
 • Informatyka: 5,63
 • Biotechnologia: 5,62
 • Architektura: 5,57
 • Inżynieria i Analiza Danych: 5,57
 • Informatyka i Systemy Informacyjne: 4,65
 • Automatyka i Robotyka: 4,38
 • Geoinformatyka: 4,00

*pod względem ilości osób na jedno miejsce

 

Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 2104
 • Zarządzanie: 1825
 • Budownictwo: 1817
 • Informatyka stosowana: 1569
 • Cyberbezpieczeństwo: 1478
 • Informatyka i Systemy Informacyjne: 1391
 • Administracja: 1218
 • Mechatronika: 1195
 • Transport: 1182
 • Inżynieria Zarządzania: 1170
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 1145
 • Inżynieria i Analiza Danych: 1118
 • Inżynieria środowiska: 1062
 • Matematyka i Analiza Danych: 1030

*pod względem ogólnej ilości zgłoszeń

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Warszawska

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na uczelnie techniczne w przeliczeniu na jedno miejsce aplikowało 4,3 osób, a Politechnika Warszawska jest zaliczana do jednej z najchętniej wybieranych uczelni w kraju. Na jedno miejsce przypadało średnio 7,7 kandydatów. Kandydaci na studia na Politechnikę Warszawską najczęściej wybierali takie kierunki, jak: informatyka, zarządzanie, budownictwo, informatyka stosowana oraz informatyka i systemy informacyjne.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie na Politechnikę Warszawską rekrutowało 11496 kandydatów, którzy złożyli 43047 aplikacji. Dane również obejmują Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Politechnikę Warszawską obejmowała ponad 60 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Politechnika Warszawska na studia I stopnia przygotowała 7495 miejsc, w tym 5835 na studia stacjonarne o raz 1660 na studia niestacjonarne. Do najpopularniejszych kierunków studiów według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć m.in.: informatykę (2200), zarządzanie (1778), budownictwo (1712), informatykę stosowaną (1637) oraz informatykę i systemy informacyjne (1461).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Politechnikę Warszawską, według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. cyberbezpieczeństwo (22), inżynierię Internetu rzeczy (20), zarządzanie (20), automatykę i robotykę (17) oraz mechanikę i projektowanie maszyn (16).

 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie prowadzone jest na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Ale stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia. Charakteryzuje się również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze.

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest wymiana międzynarodowa, która odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Warszawską to szeroki i różnorodny obszar dyscyplin, w którym odnaleźć można nie tylko te związane z naukami technicznymi. Ponadto, w ofercie dydaktycznej występują kierunki prowadzone w języku angielskim; na przykład: Civil Engineering, czyli Budownictwo, Computer Science and Information Systems, czyli Informatyka i systemy informacyjne, czy też Electric and Hybrid Vehicles Engineering, czyli Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Kandydaci na niektóre kierunki studiów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, a w których nagrodami są uprawnienia do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Tymi konkursami są między innymi: Konkurs chemiczny, Konkurs biotechnologiczny, Konkurs matematyczny, Konkurs wiedzy o energetyce, czy Konkurs mechatroniki, automatyki i robotyki.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 10.07.2024 od 01.08.2024 do 28.08.2024
Studia II stopnia od 01.08.2024 do 28.08.2024 od 01.08.2024 do 28.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - studia 2024

Specjalności - Politechnika Warszawska: znaleziono 199

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Aerospace engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Aparatura medyczna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aparatura medyczna
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architecture for society of knowledge
Wydział Architektury PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Artificial intelligence (al)
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Audyt logistyczny
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i systemy lotnicze
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Autonomous vehicles
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania
Wydział Zarządzania PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biogospodarka w inżynierii środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biomechanika i biorobotyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biomechanika inżynierska
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia przemysłowa
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia stosowana
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo ogólne
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo zrównoważone
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Chłodnictwo i klimatyzacja
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Civil engineering structures
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer systems and networks
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Construction engineering and management
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Drogi szynowe
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ecological vehicles
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Ekoinżynieria
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia biznesu
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Elektroenergetyka
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektromechatronika pojazdów i maszyny elektryczne
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektroniczne systemy pomiarowe
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i fotonika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i informatyka w medycynie
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Elektronika przemysłowa
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka cieplna
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Environment protection engineering
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka i technika jądrowa
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Fizyka komputerowa
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka zaawansowanych materiałów
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Fotogrametria i teledetekcja
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Funkcjonalne materiały polimerowe,elektroaktywne i wysokoenergetyczne
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i nawigacja satelitarna
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i systemy informacji przestrzennej
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Geodezja inżynieryjna
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geodezja inżynieryjno - przemysłowa
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka odpadami
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Informatyczne systemy zarządzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Informatyka biomedyczna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka biomedyczna
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Informatyka w biznesie
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Informatyka w inżynierii biomedycznej
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Informatyka w multimediach
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Innowatyka i zarządzanie rozwojem
Wydział Zarządzania PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instalacje budowlane
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instalacje i sieci sanitarne
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inteligentne systemy
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Inzynieria komputerowa
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych i multimedia
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria fotoniczna
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria komputerowa
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria komunalna
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Inżynieria komunikacyjna
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria oprogramowania
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria oprogramowania
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria powierzchni
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji budowlanej
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produktów nanostrukturalnych
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria przemysłowa
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria sanitarna i wodna
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria terenów zurbanizowanych
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria transportu lotniczego
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria transportu miejskiego
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Inżynieria układów rozproszonych
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria wodna
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Kartografia i systemy informacji geograficznej
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Kataster i gospodarka nieruchomościami
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Kataster i systemy informacji przestrzennej
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Konstrukcje budowlane
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konstrukcje cienkościenne
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmonautyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Logistyka i technologia transportu samochodowego
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Maszyny robocze
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka w cyberbezpieczeństwie
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Matematyka w naukach technicznych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Matematyka w ubezpieczeniach i finansach
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Materiały i nanostruktury
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Mechatronic devices and systems
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika pojazdów
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Metody sztucznej inteligencji (msi)
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Mikrobioanalityka
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Mikromechanika
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Mikrotechnologie i nanotechnologie
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Mosty i budowle podziemne
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nadwozia pojazdów
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nanomateriały i nanotechnologie
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Nanometeriały i nanotechnologie
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Napędy lotnicze
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne materiały konstrukcyjne
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w transporcie drogowym
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Obsługa techniczna flot samochodowych
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona i kształtowanie środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Optoelektronika
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Optyka stosowana
Wydział Fizyki PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja i technologia transportu kolejowego
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja i technologia transportu szynowego
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Photonics engineering
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Pojazdy
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pojazdy autonomiczne
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Pojazdy ekologiczne
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pojazdy niekonwencjonalne
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Power engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Projektowanie systemów cad/cam (cc)
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i obróbka plastyczna metali
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Robotyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Robotyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Rzeczoznawstwo samochodowe
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Silniki spalinowe
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Spawalnictwo i odlewnictwo
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Statki powietrzne
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Statystyka matematyczna i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Sterowanie ruchem drogowym
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Sterowanie ruchem kolejowym
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sustainable building
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Systemy cad/cam
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Systemy cad/cam/cae w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy cad/cam/cnc w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy ciepłownicze i gazownicze
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Systemy elektroniczne i wbudowane
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Systemy i urządzenia energetyczne
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Systemy informacji przestrzennej
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Systemy internetowe wspomagania zarządzania
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Systemy it w transporcie
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Systemy mechaniczne i energetyczne
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy wbudowane
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Sztuczna inteligencja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technika świetlna
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Technika świetlna i multimedialna
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technika wysokich napięć i kompatybilność elektromagnetyczna
Wydział Elektryczny PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Techniki bezprzewodowe i multimedialne
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Techniki multimedialne
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Techniki multimedialne
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Techniki teleinformatyczne
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Techniki wytwarzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna i kataliza
Wydział Chemiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Technologia petrochemiczna
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia poligrafii
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Technologia produktów naftowych
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Technologia tworzyw sztucznych
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie poligrafii i produkcji opakowań
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Technologie satelitarne w geodezji
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Telecommunications
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka w transporcie
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport systems engineering and management
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Transportation engineering
Wydział Inżynierii Lądowej PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Unconventional vehicles
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Wydział Geodezji i Kartografii PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Uzbrojenie
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wibroakustyka
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Współrzędnościowe systemy pomiarowe
Wydział Mechatroniki PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Zaawansowane materiały funkcjonalne
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości
Wydział Zarządzania PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie produkcją
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej
Wydział Zarządzania PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zrównoważona energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zrównoważona mobilność miejska
Wydział Transportu PW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)