Studia podyplomowe

23.09.2021

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształecenie wyższe licencjackie, iżynierskie lub magisterskie. Na studiach podyplomowych słuchacze pogłębiają swoją dotychczasową wiedzę oraz zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, które umożliwają rozwój lub zmianę aktualnej ścieżki kariery zawodowej.

sprawdź wszystkie: kierunki studiów podyplomowych w Polsce

 

Gdzie można studiować podyplomowo

ŁÓDŹ

 

Uniwersytet Łódzki (UŁ)- Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są szansą na dalsze poszerzenie umiejętności i wiedzy niezbędnej w wymarzonej pracy. Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i oferuje naukę na 111 kierunkach i 241 specjalnościach oraz na 87 kierunach studiów podyplomowych. Uczelnia ściśle współpracuje z zagranicznymi szkołami, posiada najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i jedną z najnowocześniejszych Bibliotek Uniwersyteckich. 

sprawdż studia podyplomowe na UŁ 


 

Politechnika Łódzka (PŁ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej to dobry wybór dla tych, którzy planują poszerzyć swoje horyzonty i otworzyć nowe drzwi do swojej kariery. Politechnika, jako 4. uczelnia techniczna w Polsce, gwarantuje zdobycie kompetencji, które przyszli pracodawcy z pewnością docenią. Studia na tej uczelni stwarzają okazję do poznania renomowanych firm, zarówno polskich jak i międzynarodowych. Studia podyplomowe oferowane są na 31 kierunkach w ramach 10 wydziałów.

sprawdź studia podyplomowe na PŁ


 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED) - Studia podyplomowe

Wybór studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to okazja na poznanie różnorodnych zagadnień medycznych i poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy. Uniwersytet powstał z połączenia dwóch uczelni - Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, co przyczyniło się do rozbudowywania jego zadań dydaktycznych i naukowych. Uczelnia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę badawczą, co pozwala studentom poznanie zawodu od strony praktycznej. Studia podyplomowe na tej uczelni organizowane są na 15 kierunkach w ramach 3 wydziałów.

sprawdź studia podyplomowe na UMED


 

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Studia podyplomowe

Posiadając wyższe wykształcenie na poziomie minimum I stopnia warto rozważyć podjęcie studiów podyplomowych na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, która oferuje interdyscyplinarne kierunki studiów dla każdego. Idea studiów podyplomowych opiera się na pogłębianiu zdobytej już wiedzy w poprzednim toku edukacji, by w krótkim czasie podnieść swoje kwalifikacje i wyspecjalizować się w wybranej dziedzinie. Ich zaletą jest również nieco inne spojrzenie na formę studiów podyplomowych, ponieważ można rozpocząć zupełnie nowy kierunek z myślą o zmianie obszaru zawodowego.

sprawdź studia podyplomowe na SAN


 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna (AHE) w Łodzi - Studia podyplomowe 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna proponuje kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia szeroką ofertę dydaktyczną, zawierającą kierunki zgłębiające różne dziedziny i dyscypliny. W przypadku studiów podyplomowych na tej uczelni, oferta jest równie bogata. Studia podyplomowe w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to propozycja dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności, poprawiać swoją sytuację na rynku pracy, wzmacniać pozycję zawodową. Uczelnia, która stawia na innowacyjne, praktyczne kształcenie prowadząc edukację na studiach podyplomowych odpowiada na egzystencję rynku pracy, który nierzadko charakteryzuje się dużym dynamizmem.

sprawdź studia podyplomowe na AHE


 

Akademia Muzyczna w Łodzi (AMUZ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Łodzi są szansą na rozwój umiejętności zdobytych we wcześniejszych tokach kształcenia. Akademia Muzyczna nadzorowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów muzycznych oraz grono pedagogów, dając możliwość profesjonalnego rozwoju i pogłębiania wiedzy studentów. Absolwenci przygotowani są do poszerzania swoich umiejętności śpiewu, tańca czy gry na instrumentach na studiach podyplomowych. Na Akademii Muzycznej w Łodzi oferowanych jest 5 kierunków podyplomowych w ramach 4 wydziałów.

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi  (WSBiNoZ) - Studia  podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to możliwość doskonalenia, rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Uczelnia, która największy nacisk kładzie na kształcenie praktyczne, również w aspekcie studiów podyplomowych dba o to, by zdobywana wiedza była przepustką do kariery i lepszej pozycji na rynku zawodowym. Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu to dziedziny z zakresu dietetyki, kosmetologii i pedagogiki, czyli sztandarowych dyscyplin uczelni.

sprawdź studia podyplomowe na WSBiNoZ


 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi otwierają drzwi do kariery i kształcą absolwentów na najwyższym poziomie. Uczelnia przystosowana jest do nauczania i rozwijania umiejętności studentów w duchu nowoczesności i potrzeb współczesnego konsumenta. Akademia Sztuk Pięknych szerzy osiągnięcia swoich absolwentów i organizuje wiele konkursów, na których można wykazać się wiedzą i osiągnięciami. Studia podyplomowe na ASP realizowane są na 8 kierunkach w ramach 2 wydziałów.

 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi (WSSiP) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi dają możliwość zagłębienia się w konkretną dyscyplinę artystyczną: architekturę, architekturę wnętrz, wzornictwo, czy też realizację obrazu. Co ważne, słuchacze studiów podyplomowych otrzymują także wybór w zakresie specjalizacji. Może to być, między innymi, komunikacja wizualna, formy przemysłowe, projektowanie ubioru, tkaniny i biżuterii, czy też fotografia.

sprawdź studia podyplomowe na WSSiP


 

 

WARSZAWA

 

Uniwersytet Warszawski (UW) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Warszawski w swoim portfolio kierunków posiada wiele programów studiów podyplomowych. Ta różnorodność wynika z kilku czynników, takich jak połączenie oczekiwań kandydatów na studia z potrzebami, jakie wykreował współczesny rynek pracy czy popularność i nieustannie szerzący się trend idei kształcenia przez całe życie. Właśnie w takie ramy rzeczywistości studia podyplomowe wpisują się bardzo dobrze.

sprawdź studia podyplomowe na UW


 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (UŁa) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to możliwość udoskonalenia i poszerzenia zdobytych wcześniej umiejętności, jak i okazja do pozyskania zupełnie nowych. Dyscypliny zawarte w ofercie podyplomowego kształcenia podzielone są na obszary tematyczne – akademie. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, czyli szkoła wyższa stawiająca sobie za cel dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku oferuje zainteresowanym kompleksowe plany nauczania, dostosowane do różnorodnych grup odbiorców. 

sprawdź studia podyplomowe na UŁa


 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to możliwość pozyskania wiedzy dodatkowej, powiększenia bagażu wiadomości, czy też odkrycie zupełnie nowych przestrzeni informacji. Co ważne, zakresy kształcenia są niezwykle szerokie, a wybór dziedzin bardzo duży. Oferowane kierunki obejmują najważniejsze dyscypliny. Są to: zarządzanie, administracja i Unia Europejska, finanse, akademia rachunkowości, IT, prawo, sprzedaż, negocjacje i relacje w biznesie, marketing & social media. 

sprawdź studia podyplomowe na ALK


 

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie to możliwość rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności, nabycia nowych, a także poszerzenia zakresu kompetencji, stanowiących fundament samorealizacji i osiągania założonych planów zawodowych. Oferta edukacyjna poszerzana jest w taki sposób, by stanowiła ona odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową.

sprawdź studia podyplomowe na UTH


 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) - Studia podyplomowe

Uniwersytet jest jednym z członków grupy "U10" która skupia uczelnie przyjazne osobom niepełnosprawnym. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego to prestiż i możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych. Absolwenci studiów podyplomowych zyskują dodatkową wiedze która jest doceniana przez pracodawców. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oferowane są na 47 kierunkach w ramach 12 wydziałów. 

 

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) - Studia podyplomowe

Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia techniczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. Uczelnia prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne, co wpływa na jakość i efektywność zajęć. Studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej to szansa, na rozwinięcie zainteresowań i wydeptanie nowych ścieżek na rynku pracy. Studia podyplomowe oferowane są na 24 kierunkach w ramach 8 wydziałów.

sprawdź studia podyplomowe na WAT


 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (APS) - Studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest uczelnią publiczną o ponad 90-letniej tradycji. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnym budynkom uczelnia daje szansę na zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Obecnie w APS kształci się około 7000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, umożliwiające uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do pracy w edukacji jak i przygotowujące do innych zadań zawodowych. Studia podyplomowe oferowane są na 32 kierunkach.

Akademia Sztuki Wojennej (ASW) - Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie są dogodną formą zdobywania dodatkowych umiejętności, ponieważ umożliwiają pogodzenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wiedzy. Dodatkowym atutem jest możliwość zdecydowania się na dalszy rozwój na dowolnym etapie ścieżki zawodowej. Bez wątpienia ukończenie studiów podyplomowych przyczyni się do szybkiego rozwoju kariery i realizacji celów. 

sprawdź studia podyplomowe na ASW


 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to możliwość doskonalenia, rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Uczelnia, która największy nacisk kładzie na kształcenie praktyczne, również w aspekcie studiów podyplomowych dba o to, by zdobywana wiedza była przepustką do kariery i lepszej pozycji na rynku zawodowym. Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to dziedziny z zakresu zarządzania, kultury, sztuki i ochrony środowiska.

sprawdź studia podyplomowe na WSEiZ


 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie (SAN) - Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie została opracowana poprzez określenie wypadkowej oczekiwań kandydatów oraz zmieniających się wraz z rozwojem współczesnego rynku pracy potrzeb i oczekiwań pracodawców. Każdy kto chce podnieść swoje kwalifikacje i sprawniej odnajdywać się  w tych zmiennych realiach może rozważyć podjęcie studiów podyplomowych, które są przeznaczone dla osób, które uzyskały już tytuł naukowy licencjata/ inżyniera lub wyższy.

sprawdź studia podyplomowe na SAN


 

Uczelnia Vistula w Warszawie (AFiBV) - Studia podyplomowe 

Uczelnia Vistula w Warszawie ma do zaoferowania również studia podyplomowe, wśród których znajdziemy między innymi takie obszary jak finanse, zarządzanie czy informatyka z wieloma kierunkami do wyboru. Studia podyplomowe są prowadzone dla osób, które uprzednio zdobyły wyższe wykształcenie (minimum licencjackie lub inżynierskie) i chcą kontynuować naukę w nieco innej formie niż dotychczas.

sprawdź studia podyplomowe na AFiBV


 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oferują kształcenie w najważniejszych dziedzinach i służą podnoszeniu kwalifikacji, pogłębianiu zdobytej już wcześniej wiedzy, czy też wejściu w zupełnie nowe rejony wiadomości. Rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy w roku akademickim: styczeń - luty oraz maj - wrzesień.


 

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to najlepszy sposób na pogłębienie zdobytej wcześniej już wiedzy, jak również zdobycie zupełnie nowej, z nieznanych do tej pory obszarów. Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do osób, które pragną się rozwijać i pragną poczynić kolejny krok na drodze zawodowej. Pozyskane kwalifikacje stają się podstawą awansu w obecnym miejscu pracy, jak również pretekstem do całkowitej zmiany otoczenia.

sprawdź studia podyplomowe na WUMed


 

Wszechnica Polska (WPSW) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe we Wszechnicy Polskiej to najlepsza droga do pogłębiania i uaktualniania wiedzy, rozwijania zainteresowań, a także nabywania kompetencji w nowych obszarach. Oferta kierunków podyplomowym we Wszechnicy Polskiej to, przede wszystkim, zagadnienia związane z pedagogiką, nauczaniem, a także konkretnymi zawodami, zdobywającymi coraz większą popularność na rynku pracy. Wszyscy zainteresowani podnoszeniem poziomu swojego wykształcenia, we Wszechnicy Polskiej odnajdą szereg możliwości i oryginalnych pomysłów edukacyjnych.

sprawdź studia podyplomowe na WPSW


 

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - Studia podyplomowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny aktualnie prowadzi kształcenie na 15 kierunkach studiów podyplomowych. Atrakcyjna oferta odpowiada potrzebom rynku pracy.  Studia prowadzone są przez doskonałą kadrę dydaktyczną - praktyków w swoim zawodzie, w oparciu o nowoczesne metody nauczania. Partnerstwo edukacyjne z różnymi ośrodkami, zapewnia bazę naukowo-dydaktyczną na najwyższym poziomie.

sprawdź studia podyplomowe na WUM


 

Politechnika Warszawska (PW) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są szansą na poszerzenie dotychczasowej wiedzy i ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Politechnika Warszawska jest na 1. miejscu krajowych Politechnik oraz jest najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Studia podyplomowe na tej uczelni poszerzają horyzonty i stwarzają okazje do poznania największych firm z obranej przez siebie dziedziny. Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oferowane są na 79 kierunkach w ramach 20 wydziałów.

sprawdź studia podyplomowe na PW


 

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej (WSKFIT) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to propozycja dla tych, którzy nie chcą stać w miejscu i pragną poczynić kolejny krok na swojej drodze zawodowej. Dodatkowe, nowe wykształcenie bądź pogłębienie i uzupełnienie pozyskanych już wcześniej wiadomości to sprawdzony sposób do uzyskania awansu, polepszenia sytuacji w obecnym miejscu pracy, jak również podstawa do szeroko zakrojonych zmian.

sprawdź studia podyplomowe na WSKFIT


 

Collegium Humanum w Warszawie (CH - SGM) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie to możliwość udoskonalenia i poszerzenia zdobytych wcześniej umiejętności, jak i okazja do pozyskania zupełnie nowych. Oferowane kierunki obejmują zagadnienia związane z psychologią i zarządzaniem, czyli dziedzinami, które obecnie dominują w szeroko pojętym biznesie.

sprawdź studia podyplomowe na CH - SGM


 

Collegium Civitas w Warszawie (CC) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Collegium Civitas to wiele obszarów doskonalenia, rozwijania umiejętności, poszerzania wiedzy i nabywania wyższych kwalifikacji. Warszawska uczelnia, której priorytetem jest nowoczesne kształcenie, oferuje zainteresowanym kierunki, dzięki którym łatwiej odnaleźć się na wymagającym rynku pracy, a także lepiej poprowadzić drogę zawodową tak, by przynosiła jak najlepsze efekty.

sprawdź studia podyplomowe na CC


 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) - Studia podyplomowe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest szkołą wyższą, która za zadanie ma kształcić przyszłych  strażaków lub innych działaczy służb i straży pożarnej. Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

sprawdź studia podyplomowe na SGSP


 

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (WSB) - Studia podyplomowe

Współczesny świat wymaga od nas coraz więcej, na dodatek w różnych przestrzeniach i sferach życia. Prawdą jest, że najwięcej wymaga w obszarze wiedzy i umiejętności, bez których my, niczym pordzewiałe mechanizmy, zatrzymamy się i pozostanie nam tylko obserwowanie rozwoju, nie będąc jego aktywną częścią. Niezwykle istotne jest, aby aktualizować swoje wiadomości.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie (LSW) – Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to szansa na poszerzenie swojej wiedzy i rozwinięcie umiejętności. Skierowane są one do absolwentów, którzy zainteresowani są podwyższeniem kwalifikacji, bądź zamierzają zdobyć zupełnie nowe kompetencje. Lingwistyczna Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia kształcąca specjalistów językowych na siedmiu kierunkach kształcenia.

sprawdź studia podyplomowe na LSW


 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (WSM) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to możliwość udoskonalenia i poszerzenia zdobytych wcześniej umiejętności, jak i okazja do pozyskania zupełnie nowych. Szeroka przestrzeń edukacyjna, zawierająca prawie czterdzieści dyscyplin, oferuje zainteresowanym zagłębienie się w dziedziny, które najmocniej liczą się na współczesnym rynku.

sprawdź studia podyplomowe na WSM


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - Studia podyplomowe

SGGW to szkoła zajmująca pierwsze miejsce w rankingach szkół rolniczych, posiadająca bogatą ofertę edukacyjną. Uczelnia kształci w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, które to dają absolwentom kwalifikacje zawodowe i poszerzają horyzonty. Studia podyplomowe na SGGW oferowane są na 57 kierunkach w ramach 13 wydziałów.

sprawdź studia podyplomowe na SGGW


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (WSBiO) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie to możliwość doskonalenia, rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Uczelnia, której najważniejszym zadaniem jest przekazywanie profesjonalnych kwalifikacji stawia na ciągłe uaktualnianie wiedzy. Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie to dziedziny z obszaru bezpieczeństwa, podzielone na konkretne gałęzie i zagadnienia.

sprawdź studia podyplomowe na WSBiO


 

Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to wymóg naszych czasów. Współczesność potrzebuje osób pomysłowych, kreatywnych, z pełną paletą umiejętności praktycznych. Jeśli takie wymagania stawia przed nami świat, to co można powiedzieć o branży, której fundamentem jest ludzka wyobraźnia? Wniosek jest prosty. Aby pracować w tzw. branżach kreatywnych niezbędne jest poszerzanie horyzontów i nieustanny rozwój. 

sprawdź studia podyplomowe na VIAMODA


 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIIZ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to propozycja dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, umieć więcej, a także poprawić swoją sytuację zawodową i poszerzyć przestrzeń działalności. To oferta dla tych, którzy nie chcą stać w miejscu na drodze zawodowej, tylko sukcesywnie wspinać się po szczeblach kariery. Wiedza pozyskana na studiach podyplomowych może być przyczynkiem do awansu, motywacją do zmian na polu zawodowym, jak również podniesienia jakości wykonywanych usług.

sprawdź studia podyplomowe na WSIIZ


 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (EWSPIA) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie to możliwość doskonalenia, rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Uczelnia, która oferuje studentom nowoczesne, europejskie spojrzenie na zagadnienie kształcenia, kładzie nacisk by, proponowane kierunki szerzej otwierały drzwi do międzynarodowej kariery, opartej na solidnej, nowoczesnej wiedzy.

sprawdź studia podyplomowe na EWSPIA


 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - Studia podyplomowe

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest uczelnią o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe na tej uczelni to odpowiedni wybór dla wszystkich studentów, którzy chcą poszerzyć horyzonty i zdobyć kwalifikacje zawodowe.

Akademia Teatralna (AT) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są nieco inną formą kształcenia nić standardowe studiowanie na I i II stopniu, ponieważ trwają krócej i stanowią uzupełnienie do już posiadanej wiedzy lub podstawę do przebranżowienia się czy zmiany kierunku rozwoju zawodowego. Studia podyplomowe są również alternatywą dla zaangażowania swojego czasu i energii w rozwój pasji, ponieważ nie kolidują z dotychczasową aktywnością zawodową .

sprawdź studia podyplomowe na AT


 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) - Studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. W swojej ofercie edukacyjnej posiada zarówno studia licencjackie, magisterskie, MBA, dokoranckie jak i podyplomowe. Studia podyplomowe na SGH w Warszawie to możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, które na pewno zostaną zauważone przez potencjalnego pracodawcę. Studia podyplomowe oferowane są na 144 kierunkach.

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie kwalifikuje się jako najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce. Na Uniwersytecie organizowane są międzynarodowe konkursy, koncerty symfoniczne, reci­tale i kon­certy kame­ralne, co nadaje pozytywny akcent przy kształceniu młodych muzyków, instrumentalistów i wokalistów. Studia podyplomowe na Uniwerystecie Muzycznym dają szansę na poszerzenie zdobytej wiedzy i odnalezienie się na rynku pracy. Studia podyplomowe oferowane są na 4 kierunkach w ramach 2 wydziałów.

sprawdź studia podyplomowe na UMFC


 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są dedykowane dla wszystkich osób chcących rozwijać swoją kreatywność i zdolności artystyczne, które posiadają już co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia. Ta forma dokształcenia jest przeznaczona dla tych,  którzy postanowili pielęgnować swoje talenty, by rozwijać się i spełniać zawodowo lub po prostu chcą poszerzyć horyzonty i sprawdzić się w zupełnie innej roli.

sprawdź studia podyplomowe na ASP


 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (AWF) - Studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki. AWF jest uczelnią kształcącą studentów, którzy łączą swoją przyszłość z szeroko pojętą kulturą fizyczną.Studia podyplomowe na AWF w Warszawie dają szansę na poszerzenie horyzontów, zdobycie doświadczenia i odnalezienie się na rynku pracy. 

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 
KRAKÓW
 

Uniwersytet Jagielloński (UJ) - Studia podyplomowe

Krakowski Uniwersytet Jagielloński wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy oraz oczekiwaniom potencjalnych studentów przygotował ofertę studiów podyplomowych. Dzięki podjęciu decyzji o podniesieniu swoich kwalifikacji dotychczasowi absolwenci studiów minimum I stopnia mogą w dowolnym momencie swojej kariery zawodowej doinwestować w swoje umiejętności oraz zakres posiadanej wiedzy związanej z wykonywanym zawodem.

sprawdź studia podyplomowe na UJ


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URK) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie opracował programy studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać tajniki wiedzy na zaprezentowanych poniżej kierunkach. Oferta ta jest przeznaczona na wszystkich absolwentów uczelni wyższych z uzyskanym minimalnym poziomem wykształcenia pierwszego stopnia. Studia podyplomowe są rozwiązaniem dla osób, które w krótkim czasie mają zamiar podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie dodatkowego wykształcenia.

sprawdź studia podyplomowe na URK


 

Politechnika Krakowska (PK) - Studia podyplomowe

Politechnika Krakowska ma do zaoferowania również studia podyplomowe, z których mogą już skorzystać absolwenci studiów inżynierskich lub licencjackich. W związku z dynamicznym rozwojem współczesnego świata kierunki techniczne i ich pochodne nieustannie ewoluują i aby być na bieżąco z nowymi trendami w branży warto rozważyć podjęcie studiów podyplomowych, które są uzupełnieniem zdobytego wykształcenia kierunkowego.

sprawdź studia podyplomowe na PK


 

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) - Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym to opcja dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego, drugiego lub wyższego stopnia, którzy zapragnęli nabyć nowych umiejętności lub zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie. Studia podyplomowe są okazją do poszerzenia swoich horyzontów oraz pozyskiwania nowych znajomości z branży, w której chcą się rozwijać.

sprawdź studia podyplomowe na UP


 

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) - Studia podyplomowe

Akademia Ignatianum w Krakowie chcąc sprostać oczekiwaniom potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe przygotowała z myślą  o nich zaprezentowaną poniżej ofertę dostępnych kierunków studiów. Każda osoba mogąca pochwalić się minimalnym wykształceniem na poziomie licencjata lub inżyniera może zapisać się na studia podyplomowe Akademii Ignatianum.

sprawdź studia podyplomowe na AIK


 

Uniwersytet Ekonomiczny (UEK) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przygotował dla wszystkich absolwentów dowolnych kierunków studiów minimum I stopnia ofertę programów studiów podyplomowych. Ta forma edukacji na uczelni wyższej jest dedykowana dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie, w której się specjalizują w pracy zawodowej po ukończeniu studiów kierunkowych.

sprawdź studia podyplomowe na UEK


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie (WSBPI) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to propozycja dla tych, którzy nie tylko chcą wiedzieć i umieć więcej. To także oferta dla osób, które pragną coś zmienić w przestrzeni zawodowej. Dodatkowe wiadomości oraz większy zasób umiejętności i kompetencji to podstawa do rozwoju w obecnym obszarze zawodowym, awansu w miejscu pracy, jak również fundament zmiany otoczenia. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż bezpieczeństwo jest zagadnieniem, które się zmienia, modyfikuje, a zatem uaktualnianie wiedzy jest niezwykle istotne, a nawet wymagane od tych, którzy się nim zajmują.

sprawdź studia podyplomowe na WSBPI


 

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia posiadają wyraźnie określony charakter, obejmując najpopularniejsze dziedziny zarówno pod kątem pacjentów i konsumentów, jak i samych słuchaczy. W ofercie dyscyplin można odnaleźć między innymi: podologię, rehabilitację sportową, czy dietetykę, czyli dziedziny w ramach których coraz częściej poszukuje się wsparcia, opinii i profesjonalnej pomocy.

sprawdź studia podyplomowe na KWSPZ


 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFM) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to szerokie spektrum dyscyplin, w którym odnaleźć można zagadnienia związane ze sztuką, bezpieczeństwem, pracą socjalną, ochroną zdrowia, edukacją, czy zarządzaniem. Tak bogata oferta wpisuje się w misję uczelni, która zakłada kształcenie nowoczesne, stanowiące odpowiedź na wymagania stawiane przez współczesność.

sprawdź studia podyplomowe na KAAFM


 
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) - Studia podyplomowe

Akademia Górniczo-Hutnicza  w Krakowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów oraz pracodawców ma do zaoferowania wiele kierunków studiów podyplomowych dla osób, które uzyskały co najmniej tytuł inżyniera lub licencjata.  Decydując się na studia podyplomowe na AGH można wybierać spośród wszystkich dostępnych kierunków, ponieważ forma tych studiów różni się od powszechnej edukacji na I i II stopniu.

sprawdź studia podyplomowe na AGH


 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) - Studia podyplomowe

Wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób poprawić swoją sytuację zawodową. Odpowiedź jest bardzo prosta: studia podyplomowe. Dzisiejszy rynek pracy, a także szeroko pojmowana współczesność nakłada na nas pewne obowiązki, a jednym z nich jest nieustanne doskonalenie umiejętności. Zatrzymanie się w procesie zdobywania wiedzy może skutkować zatrzymaniem się po środku drogi kariery zawodowej, albo nawet niepostawieniem poważnego kroku w kierunku realizacji planów.

sprawdź studia podyplomowe na UPJPII


 

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (AST) - Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe na Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie są bardzo dobrym uzupełnieniem uzyskanego dotychczas wykształcenia (minimalny tytuł naukowy I stopnia). Takie podejście gwarantuje podniesienie swoich kwalifikacji i zwiększanie szans na bardziej dynamiczny przebieg kariery zawodowej, a tym samym większą satysfakcję z wykonywania danego zawodu. Jednak studia podyplomowe to nie tylko kontynuowanie obranego wcześniej kursu zawodowego, ale również szansa na pozyskanie nowych umiejętności w dotychczas nieznanej dziedzinie.

sprawdź studia podyplomowe na AST


 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (AWF) - Studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie posiada w swej gamie programów edukacyjnych również studia podyplomowe, które są kierowane do wszystkich osób, które są absolwentami uczelni wyższej na poziomie minimum I stopnia. Forma studiów podyplomowych jest oparta na założeniach, że każdy kto chce w krótkim czasie, niekolidującym z wykonywaną pracą zawodową podnieść swojej dotychczasowe kwalifikacje lub zdobyć wiedzę pod nowy zawód, może dowolnie wybrać kierunek kształcenia.

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ASP) - Studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przygotowała dla osób chcących zgłębić tajniki wiedzy i warsztatu ofertę studiów podyplomowych. Jest to szansa do rozwoju swoich umiejętności oraz odkrywania talentów na dowolnym etapie kariery, ponieważ taka forma studiowania nie koliduje z realizacją pracy zawodowej, gdyż jest krótsza niż standardowe studia dowolnego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na ASP


 

Akademia Muzyczna w Krakowie (AMUZ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Krakowie są oferowane dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów I lub II stopnia. Różnica w tej formie studiowania polega na zupełnej swobodzie wyboru interesującego kierunku studiów, realizowanego w krótszym czasie niż klasyczne studia dowolnego stopnia. Dzięki studiom podyplomowym na Akademii Muzycznej w Krakowie można szlifować swoje dotychczasowe umiejętności oraz osiągać coraz lepsze rezultaty w realizacji zamierzonych celów.

sprawdź studia podyplomowe na AMUZ


 

POZNAŃ

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) - Studia podyplomowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zawartym poniżej pełnym zestawieniu kierunków studiów podyplomowych prezentuje swoją ofertę kierowaną do wszystkich absolwentów uczelni wyższych z minimalnym wykształceniem na poziomie pierwszego stopnia. Studia podyplomowe na UAM stanowią uzupełnienie zdobytego dotychczas wykształcenia kierunkowego, które sukcesywnie rozwijane stanowi wzrost wartości kandydata na rynku pracy.

sprawdź studia podyplomowe na UAM


 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje wszystkim osobom, chcącym zdobyć dodatkowe wykształcenie całą gamę opisanych poniżej kierunków studiów podyplomowych. Jedynym warunkiem, który muszą spełnić kandydaci, chcący zrealizować program studiów podyplomowych jest posiadanie wykształcenia na poziomie minimum pierwszego stopnia. Inwestycja w siebie, poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych dzięki tej formie studiów (różniącej się od klasycznych toków nauczania na I czy II stopniu) jest możliwa na każdym etapie kariery zawodowej.

sprawdź studia podyplomowe na UMP


 

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) - Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu mają na celu przybliżyć osoby posiadające już wykształcenie wyższe (minimum tytuł licencjata lub inżyniera) do realizacji dalszych etapów kariery zawodowej. Ta różniąca się od podstawowej formy edukacji wyższej opcja kształcenia jest dedykowana dla wszystkich chętnych kandydatów, którzy chcą uzupełnić swoje CV o dodatkowy cenny wpis, ale przede wszystkim wzbogacić swoje dotychczasowe umiejętności.

sprawdź studia podyplomowe na UP


 

Politechnika Poznańska (PP) - Studia podyplomowe 

Wszyscy absolwenci uczelni wyższej, począwszy od inżyniera lub licencjata, marzący o szybkim rozwoju kariery zawodowej powinni pochylić się nad ofertą studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej. Programy nauczania studiów podyplomowych są przystosowane do obecnie panujących trendów na runku pracy, co czyni je dogodną formą uzupełnienia wiedzy o aktualne informacje na nieco innych warunkach niż powszechne studia I i II stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na PP


 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (WSL) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu to szansa na poszerzenie swojej wiedzy i rozwinięcie umiejętności. Pracodawcy wysoko cenią osoby chętne do podnoszenia swoich kwalifikacji, a poza tym, logistyka to dziedzina, która nieprzerwanie się rozwija i zdobytą na studiach wiedzę należy aktualizować. Zadaniem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu jest poszerzanie kompetencji, które zwiększają szanse na wymagającym rynku pracy oraz mogą znacznie przyspieszyć zawodowy awans.

sprawdź studia podyplomowe na WSL


 

Collegium Humanum Filia w Poznaniu (CH - SGM) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe umożliwiają pogłębienie nabytej wcześniej wiedzy, jak również pozyskanie zupełnie nowej. Studia podyplomowe umożliwiają wejście na wyższy poziom kwalifikacji i poszerzenie zakresu umiejętności praktycznych. Wreszcie, studia podyplomowe pozwalają na zmiany w obszarze zatrudnienia. Mówiąc precyzyjniej, wiedza pozyskana podczas tych studiów może być czynnikiem aktywizującym, prowadzącym do awansu zawodowego, jak również podjęcia zupełnie nowej, w innej przestrzeni, pracy.

sprawdź studia podyplomowe na CH - SGM


 

Collegium Da Vinci w Poznaniu (CDV) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Collegium Da Vinci w Poznaniu to możliwość udoskonalenia i poszerzenia zdobytych wcześniej umiejętności, jak i okazja do pozyskania zupełnie nowych. Wachlarz edukacyjny podzielony jest na trzy obszary merytoryczne: artystyczne, dla biznesu oraz dla nauczycieli. Pomimo tego, iż uczelnia usytuowana jest w stolicy Wielkopolski to oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli obejmuje wiele polskich miast.

sprawdź studia podyplomowe na CDV


 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu (WSEiT) - Studia podyplomowe

Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że zawsze lepiej jest wiedzieć i umieć więcej. W przypadku nauk o profilu medycznym stanowi to obowiązek, aby profesjonalnie wykonywać swój zawód i fachowo pomagać pacjentom. Prawdą jest, że w dzisiejszych czasach liczą się różnorodne umiejętności oraz bogata wiedza. Postęp technologiczny oraz badania naukowe napędzają apetyt na nowe wiadomości, które niemal po chwili stają się obowiązującym standardem i jednym z elementów większej całości.

sprawdź studia podyplomowe na WSEiT


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSB) - Studia podyplomowe

Rozwijanie umiejętności oraz aktualizowanie wiadomości powinno być procesem priorytetowym dla specjalistów myślących długofalowo o swoim życiu zawodowym. Niektórzy uznają nawet, że nieustanne pogłębianie wiedzy jest wręcz oczywiste, ponieważ wymaga tego współczesny rynek, charakteryzujący się dynamizmem i sporą zmiennością. Jak na te zmiany reagować? To proste. Wystarczy udać się na studia podyplomowe. Niewiele jest miejsc, w których kształcenie posiada niezwykle wyraźny charakter.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu (WSJO) - Studia podyplomowe

Kto decyduje się na podjęcie studiów podyplomowych? Z przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że osoby, którym ciągle jest mało. Czują potrzebę poszerzania zakresu swoich wiadomości, obszaru umiejętności, powiększania zakresu kompetencji. Studia podyplomowe to propozycja dla tych, którzy nie chcą stać w miejscu, ale pragną rozwijać się zawodowo i wspinać po drabinie kariery.

sprawdź studia podyplomowe na WSJO


 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (WSZIB) - Studia podyplomowe

Każdy, kto chce pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności robi słusznie. Czasami zwracamy uwagę na to, że świat nie zwalnia tempa, nie zatrzymuje się nawet na chwilę i wraz z jego biegiem wymagane jest od nas nadążanie za wszystkim tym, co pcha wszelaki rozwój do przodu. Mówiąc inaczej, współczesny świat niemal nakazuje nam ciągłe dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji, i to nie tylko dlatego, aby nie pogubić się w nim, ale także dlatego, aby prawidłowo i efektywnie funkcjonować na rynku pracy, który jak wiemy, nierzadko bywa nieprzewidywalny.

sprawdź studia podyplomowe na WSZIB


 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB) - Studia podyplomowe

Zdobywanie wiedzy nie powinno mieć żadnych ograniczeń i nigdy nie warto stawiać sobie przeszkód przed poszerzaniem horyzontów, a tym bardziej przed podnoszeniem kwalifikacji. Współczesny rynek jest dynamiczny, nierzadko nieprzewidywalny, dlatego warto posiadać niemały zakres wiadomości i niemal nieskończenie długą listę umiejętności. Dzięki temu mamy pewność, że niezależnie od wszelakich zmian, modyfikacji kursów czy charakteru, zawsze będziemy mieli dobrą i stabilną pozycję na rynku.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu poprzez studia podyplomowe, które posiada w swojej ofercie kształcenia, ma możliwość przybliżenia potencjalnych kandydatów do osiągnięcia różnorodnych celów. Pierwszym z nich jest chęć podniesienia swoich dotychczasowych kwalifikacji uzyskanych na studiach co najmniej pierwszego stopnia, aby dokładniej zapoznać się ze specyfiką węższej specjalizacji.

sprawdź studia podyplomowe na UEP


 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF) - Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jest przeznaczona dla wszystkich osób chcących w krótkim czasie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wykształcenie w innej dziedzinie, by sprawniej kierować swoją ścieżką kariery. Warunek, jaki muszą spełnić kandydaci na studia podyplomowe jest jeden- ukończone studia z tytułem naukowym co najmniej pierwszego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 

Uniwersytet Artystyczny (UAP) - Studia podyplomowe

Poznański Uniwersytet Artystyczny ma do zaoferowania w swojej ofercie kształcenia również kierunki studiów podyplomowych, do których zaprasza wszystkich chętnych spełniających jeden podstawowy warunek- każdy kandydat na studia podyplomowe musi posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej na poziomie minimum pierwszego stopnia. Brak ograniczeń przy wyborze tematyki kontynuowania nauki oraz pełna dowolności czasu realizacji tej formy studiów, niekolidującej z wykonywaną pracą zawodową sprzyjają poszerzaniu swoich horyzontów.

sprawdź studia podyplomowe na UAP


 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu (WSHiU) – Studia podyplomowe

Współczesny rynek zatrudnienia nakłada coraz liczniejsze obowiązki, z których rozlicza coraz skrupulatniej. Aby dopasować się do panujących trendów i obowiązujących wymogów należy rozwijać się, pogłębiać wiedzę, kolekcjonować nowe wiadomości. Służą temu studia podyplomowe. Kto wybiera studia podyplomowe? Przede wszystkim osoby wychodzące z założenia, że wiedzy i umiejętności nigdy za wiele, a także osoby, które z nowo pozyskanymi kwalifikacjami wiążą jasno określone plany.

sprawdź studia podyplomowe na WSHiU


 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (AMUZ) - Studia podyplomowe

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu jest otwarta dla wszystkich osób chcących poszerzyć swoje horyzonty, poznać ciekawych ludzi o podobnych pasjach i rozwinąć swoje dotychczasowe umiejętności. Takie możliwości daje podjęcie studiów podyplomowych o nieco odmiennym charakterze niż powszechne studia na I i II stopniu. Aby móc zdobywać dodatkowe kwalifikacje oraz rozwijać swoje talenty potencjalny kandydat musi spełnić wyłącznie jeden warunek- posiadać wykształcenie wyższe na minimalnym poziomie pierwszego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na AMUZ


 

WROCŁAW

 

Uniwersytet Wrocławski (UWR) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Wrocławski w swojej pełnej ofercie studiów posiada również wiele interdyscyplinarnych kierunków studiów podyplomowych, których zadaniem jest spełnienie oczekiwań potencjalnych kandydatów oraz pracodawców na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ich atutem jest nieco inna forma z założeniami ukończenia kolejnego kierunku w krótszym czasie, bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej aktywności zawodowej.

sprawdź studia podyplomowe na UWR


 

Uniwersytet Przyrodniczy (UPWr) - Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe to szansa na odkrycie nowych obszarów zawodowych i zdobycie cennego dodatku do już zdobytego wykształcenia wyższego. Jedynym warunkiem jaki musi spełnić kandydat na studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest posiadanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera- wtedy nic nie stoi już na przeszkodzie by osoba rozważająca kontynuowanie nauki na tejże uczelni mogła wybrać dowolny kierunek studiów z oferty.

sprawdź studia podyplomowe na UPWr


 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL) - Studia podyplomowe 

Studia podyplomowe to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą w krótkim czasie podnieść swoją wartość na rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowego wykształcenia. Istnieje wyłącznie jeden warunek, który należy spełnić by móc podjąć naukę na Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a mianowicie uprzednie ukończenie uczelni wyższej na poziomie co najmniej pierwszego stopnia.
 

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSB) - Studia podyplomowe

Nikt nigdy nie ustalał granic, ani pojemności naszych umysłów, zatem możemy założyć, że są one w stanie posiąść tyle wiedzy, ile sami chcemy. Pozyskiwanie nowych wiadomości i rozwijanie kolejnych umiejętności wpływa nie tylko na nasze życie codzienne i funkcjonowanie w rzeczywistości, ale ma również bardzo duży wpływ na nasze życie zawodowe.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) - Studia podyplomowe

„Dzisiejszy rynek wymaga stałego dokształcania i udoskonalania swoich umiejętności” – takie słowa widnieją na stronie internetowej Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, zatem można być pewnym, że na tej uczelni zainteresowani dalszym kształceniem otrzymają możliwość rozwijania umiejętności i nabywania nowych kompetencji. Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to dyscypliny związane z biznesem, ochroną zdrowia, czy zarządzaniem bezpieczeństwem.

sprawdź studia podyplomowe na WSH


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (ASP) - Studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu poprzez studia podyplomowe proponuje wszystkim potencjalnym kandydatom posiadającym wykształcenie wyższe (co najmniej pierwszego stopnia) podniesienie swoich kwalifikacji poprzez ukończenie kolejnego kierunku studiów. Z racji tego, że studia podyplomowe są nieco odmienną formą od klasycznych studiów pierwszego i drugiego stopnia trwają krótko i można je bezproblemowo łączyć z dotychczasową aktywnością zawodową.

sprawdź studia podyplomowe na ASP


 

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu (WSBPI) - Studia podyplomowe

Na studia podyplomowe decydują się ci, którzy nie tylko mają potrzebę poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy, ale również te osoby, które z dodatkową wiedzą i nowymi umiejętnościami wiążą jasno określone możliwości. Studia podyplomowe to szansa na poprawę obecnej sytuacji zawodowej, jak również szansa na zupełną zmianę. To przepustka do kolejnego etapu.

sprawdź studia podyplomowe na WSBPI


 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” (WWSIS) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to kolejny szczebel w drabinie kształcenia. Założeniem nauki jest doskonalenie umiejętności i kompetencji, a także możliwość nabycia zupełnie nowych kwalifikacji, będących podstawą rozwoju na wymagającym rynku pracy. Uczelnia, która oferuje kandydatom kształcenie na miarę XXI wieku dostosowuje się do współczesnej rzeczywistości i proponuje wiedzę wyłącznie o praktycznym wymiarze.

sprawdź studia podyplomowe na WWSIS


 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu (WSP) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe służą poszerzaniu zdobytej już wcześniej wiedzy, jak również zdobyciu zupełnie nowej. Podnoszenie kwalifikacji zawsze przynosi pozytywne efekty, a jednym z nich może być awans zawodowy albo możliwość łatwiejszej zmiany pracy. To także sposób na dostosowanie się do wymagań, jakie stawia zarówno współczesny rynek pracy, jak i zwykła codzienność.

sprawdź studia podyplomowe na WSP


 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są najlepszym pomysłem na rozwijanie umiejętności, pogłębianie zdobytej wcześniej wiedzy, jak również poznanie czegoś zupełnie nowego. Kto decyduje się na takie studia? Przede wszystkim osoby, które pragną zrobić kolejny krok na drodze zawodowej, ponieważ pozyskana na studiach wiedza staje się podstawą do otrzymania awansu, jak również zmiany obszaru życia zawodowego. To także propozycja dla tych, którzy wyznają zasadę, że nauki nigdy nie jest za dużo i zawsze warto wiedzieć i umieć więcej.

sprawdź studia podyplomowe na MWSLiT


 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMWr) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadzi również studia podyplomowe na wielu kierunkach dedykowanych absolwentom uczelni wyższych z tytułem naukowym począwszy od pierwszego stopnia. Dzięki tej odmiennej od standardowych studiów I i II stopnia formie zdobywania dodatkowego wykształcenia każda osoba zainteresowana podniesieniem swoich dotychczasowych kwalifikacji może w krótkim czasie ukończyć  kolejny kierunek studiów.

sprawdź studia podyplomowe na UMWr


 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego (AMUZ)- Studia podyplomowe

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu posiada do wyboru w swojej ofercie edukacyjnej również studia podyplomowe, z których może skorzystać każdy kto posiada wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej licencjata lub inżyniera i pragnie zdobyć dodatkowe wykształcenie w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Studia podyplomowe mogą pomóc przy podnoszeniu swojej wartości na rynku pracy poprzez przybliżenie się do poziomu specjalisty w konkretnej dziedzinie i zdobywania kolejnych szczebli na drabinie kariery zawodowej.
 

 

Politechnika Wrocławska (PWr) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej są dedykowane dla osób, które posiadając już tytuł co najmniej inżyniera lub licencjata zastanawiają się nad podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności. Studia podyplomowe to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy są już aktywni zawodowo od pewnego czasu i chcieliby zaktualizować swoją wiedzę o wszystkie nowinki technologiczne czy pojawiające się trendy w ich obszarach zawodowych. 

sprawdź studia podyplomowe na PWr


 

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego to możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia i doinwestowania w swoje umiejętności poprzez ukończenie kolejnego kierunku studiów. Idea studiów podyplomowych opiera się na założeniu podniesienia swoich kwalifikacji w krótkim czasie bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej aktywności zawodowej. Decydując się na realizację dowolnie wybranego kierunku studiów spośród oferowanych przez AWF należy spełnić wyłącznie jeden warunek - posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej na poziomie co najmniej pierwszego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego (PWST)  - Studia podyplomowe 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego we Wrocławiu stoi otworem przed wszystkimi kandydatami na studia podyplomowe, którzy posiadają już dyplom ukończenia uczelni wyższej na poziomie co najmniej pierwszego stopnia, dowolnego kierunku. Studia podyplomowe to szansa rozwoju w obszarze zawodowym na każdym etapie ścieżki kariery, bez względu na wiek czy zdobyte doświadczenie.

sprawdź studia podyplomowe na PWST


 

Uniwersytet Ekonomiczny (UEWr)- Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu mając  w swojej ofercie edukacyjnej kierunki studiów podyplomowych otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych osób posiadających już wykształcenie wyższe na dowolnym poziomie i chcących kontynuować naukę w celu podnoszenia swoich kwalifikacji. Istniej wiele przesłanek ku temu by podjąć studia podyplomowe na UE we Wrocławiu i każda z nich ma swoje uzasadnienie. Przede wszystkim studia podyplomowe to szansa na szybkie uzupełnienie swojej wiedzy z obszaru wykonywanej pracy zawodowej związanej z uprzednio zdobytym wykształceniem kierunkowym.

sprawdź studia podyplomowe na UEWr


 

LUBLIN

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie bacznie obserwując dynamicznie zmieniające się trendy na rynku pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz kandydatów z ofertą studiów podyplomowych. Dzięki tej formie kształcenia wszyscy absolwenci uczelni wyższych z minimalnym tytułem licencjata lub inżyniera mogą kontynuować studiowanie na nieco innych warunkach niż na dotychczas ukończonych studiach I lub II stopnia. 

sprawdź studia podyplomowe na UMCS


 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UMLUB) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny w Lublinie poza ofertą studiów I i II stopnia ma do zaoferowania absolwentom wyższych uczelni również studia podyplomowe. Jest to nieco odmienna forma studiowania od wyżej wspomnianych, ponieważ można je rozpocząć w dowolnym momencie rozwoju kariery zawodowej, a co najważniejsze wybór kierunku studiów jest w pełni dowolny. Oznacza to, że nie ma żadnych kryteriów przy zapisaniu się na studia podyplomowe poza uprzednim uzyskaniem tytułu naukowego minimum licencjata lub inżyniera.

sprawdź studia podyplomowe na UMLUB


 

Politechnika Lubelska (PL) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to okazja do zdobycia dodatkowego wykształcenia, które może wpłynąć na dalszy przebieg i dynamikę kariery zawodowej. Politechnika Lubelska doskonale zdając sobie z tego sprawę opracowała ofertę kierunków studiów podyplomowych, które są dedykowane dla każdego absolwenta uczelni wyższej począwszy od inżyniera lub licencjata. Uprzednie uzyskanie już najniższego tytułu naukowego otwiera drzwi do studiów podyplomowych realizowanych na Politechnice Lubelskiej.

sprawdź studia podyplomowe na PL


 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) – Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to możliwość poszerzenia swojej wiedzy, rozwinięcie dotychczasowych umiejętności, a także nabycie zupełnie nowych. Oferta studiów podyplomowych WSPA zawiera najpopularniejsze kierunki kształcenia, dostosowane do zapotrzebowania na wymagającym rynku pracy. Zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji, w WSPA znajdą wiele dziedzin, w tym w formie on- line.

sprawdź studia podyplomowe na WSPA


 

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) - Studia podyplomowe

Rozważając kontynuację nauki na uczelni wyższej warto zapoznać się z poniższą pełną ofertą studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia podyplomowe to okazja do zdobycia cennego dodatkowe wykształcenia, nowych umiejętności oraz nawiązania wielu ciekawych znajomości. Studia podyplomowe są przepustką do szybszego realizowania planów zawodowych, niezależnie od tego na jakim etapie ścieżki kariery znajduje się potencjalny kandydat.

sprawdź studia podyplomowe na KUL


 

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest otwarty ze swoją ofertą studiów podyplomowych dla wszystkich chętnych osób, które spełnią wyłącznie jeden warunek podczas zapisywania się na studia, a mianowicie posiadają już dyplom ukończenia uczelni wyższej na minimalnym poziomie pierwszego stopnia. Studia podyplomowe posiadają kilka wyróżników na tle klasycznych studiów I i II stopnia. Pierwszym z nich jest pełna swoboda wyboru kierunku studiów spośród wszystkich oferowanych przez uczelnię w tym toku nauczania.

sprawdź studia podyplomowe na UP


 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (LAW) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to możliwość doskonalenia i poszerzania kompetencji. Uczelnia, której celem jest rozwijanie rodzimego lotnictwa kładzie nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności, gdyż wpływa to nie tylko na jakość wykonywanych obowiązków absolwenta, jego pozycję na rynku zawodowym, ale wpływa także na innych, na odbiorców, chociażby pasażerów linii lotniczych.

sprawdź studia podyplomowe na LAW


 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) - Studia podyplomowe 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie przygotowując programy studiów podyplomowych uwzględniła oczekiwania i potrzeby potencjalnych kandydatów na studia oraz wymagania jakie im stawiają pracodawcy. Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i by móc nadążać za wszelkimi zmianami i pojawiającymi się trendami należy podchodzić do edukacji i samodoskonalenia w sposób interdyscyplinarny.

sprawdź studia podyplomowe na WSEI


 

GDAŃSK/GDYNIA/SOPOT

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, uaktualnienia wiadomości, a nawet szansa na awans, bądź zmianę branży. Uczelnia, w której nacisk kładziony jest na kształcenie praktyczne, oferuje zajęcia prowadzone wyłącznie przez doświadczonych ekspertów. A zakres tematyczny jest bardzo szeroki; od bezpieczeństwa, przez zarządzanie, po social media i marketing w Internecie.

sprawdź studia podyplomowe na WSAiB


 

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej to możliwość doskonalenia, rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Uczelnia mogąca pochwalić się solidnie dopracowanym programem dydaktycznym, kładzie nacisk na podnoszenie kwalifikacji, które, przede wszystkim, powiększają konkurencyjność na rynku pracy, jak również umożliwiają reorientację zawodową. 

sprawdź studia podyplomowe na SSW


 

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (WSKS) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni to możliwość rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności, nabycia nowych, a także poszerzenia zakresu kompetencji, stanowiących fundament samorealizacji i osiągania założonych planów zawodowych. Uczelnia, która programem nauczania stawia na praktyczny wymiar kształcenia, poprzez studia podyplomowe ułatwia zainteresowanym drogę do kariery zawodowej, komfortowe poruszanie się we współczesnym świecie, oraz solidny awans w wybranej sferze.

sprawdź studia podyplomowe na WSKS


 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni (WSB) - Studia podyplomowe

Pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie umiejętności nie powinno być niczym ograniczane. Poszerzanie horyzontów daje nie tylko olbrzymią satysfakcję i dobre samopoczucie, ale także buduje mocne fundamenty pod lepszą pracę i zarobki. Współczesny świat stawia na tych, którzy sporo mają w głowie i zebrane wiadomości potrafią wykorzystać w praktyce. Dlatego warto kształcić się na studiach podyplomowych, ponieważ stanowią one nierzadko pewną trampolinę do wyższej pozycji w zawodowym rankingu. 

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Politechnika Gdańska (PG) - Studia podyplomowe

Politechnika Gdańska w swojej ofercie kształcenia ma do zaoferowania wszystkim osobom, które chcą wzbogacić swój dorobek edukacyjny o kolejny kierunek studiów całą gamę programów kształcenia studiów podyplomowych. Jedynym warunkiem, który umożliwia rozpoczęcie tych studiów jest posiadanie wykształcenia wyższego na minimalnym poziomie inżyniera lub licencjata- wtedy każdy kierunek z oferty Politechniki Gdańskiej stoi otworem przed kandydatami (pełen wykaz wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych kierunków studiów podyplomowych został zaprezentowany poniżej). 

sprawdź studia podyplomowe na PG


 

Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku (PJATK) - Studia podyplomowe

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wiedzy i umiejętności nigdy nie jest za wiele. Poszerzanie horyzontów daje nie tylko osobistą satysfakcję, ale również poprawia pozycję na rynku pracy, prowadzi do polepszenia sytuacji zawodowej, daje szanse na awans. Rozwijanie umiejętności, nieustanny rozwój to także wymóg współczesnego świata, który ciągle poszukuje specjalistów, prawdziwych fachowców, którzy mogą pochwalić się aktualną wiedzą i jeszcze potrafią tę wiedzę wykorzystać. Bez nich świat stanąłby w miejscu.

sprawdź studia podyplomowe na PJATK


 

Uniwersytet Gdański (UG) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dedykowane są osobom chcącym podnieść swoją wartość na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Należy być bardzo elastycznym i gotowym do ciągłego zdobywania nowej wiedzy, aby mieć skuteczny wpływ na kształt swojej kariery zawodowej. Dzięki studiom podyplomowym na Uniwersytecie Gdańskim można przede wszystkim skutecznie poszerzyć aktualny stan wiedzy, czy zdobyć kompetencje w nowym obszarze.

sprawdź studia podyplomowe na UG


 

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe mogą być rozumiane na kilka sposobów. Dla jednych stanowią one przepustkę do awansu zawodowego, dla drugich są możliwością rozwijania zainteresowań, a jeszcze inni widzą w nich szansę na zupełną zmianę. Dzięki nauce można pogłębić pozyskaną wcześniej wiedzę, jak również zdobyć zupełnie nową, poszerzając tym samym bagaż wiadomości. Studia podyplomowe zazwyczaj wybierają ci, którzy chcą być aktywni na rynku pracy i nie chcą, aby dopadła ich zawodowa stagnacja.

sprawdź studia podyplomowe na ATENEUM


 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (AMUZ) - Studia podyplomowe

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w swojej ofercie kształcenia posiada wiele interdyscyplinarnych kierunków studiów podyplomowych, które są odzwierciedleniem dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Programy kształcenia zostały oparte na wypadkowej potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawców jak również pracowników, by kandydat mógł w pełni wykorzystać potencjał tej formy doinwestowania w swoje wykształcenie i karierę zawodową.

sprawdź studia podyplomowe na AMUZ


 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego (AWF) - Studia podyplomowe 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku to miejsce do studiowania dla wszystkich miłośników sportu i zwolenników zdrowego trybu życia. Mając na uwadze trendy społeczne i kulturowe prowadzące do zmian w postrzeganiu kariery zawodowej jako czegoś stałego i niezmiennego uczelnie wyższe wyszły na przeciw idei kształcenia przez całe życie i zaproponowały studia podyplomowe.

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) - Studia podyplomowe 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi studia podyplomowe dla każdego pasjonata wszelkich form sztuki, który pragnie rozwijać swoje pasje i talenty pod okiem kadry doświadczonych wykładowców. Istnieje wyłącznie jeden warunek, jaki musi spełnić potencjalny kandydat na studia podyplomowe by móc rozpocząć przygodę na ASP w Gdańsku, a mianowicie posiadać wykształcenie wyższe na poziomie minimum pierwszego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na ASP


 

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  są okazją do zdobycia dodatkowego wykształcenia, które przyczyni się  do podniesienia wartości każdego pracownika na rynku pracy. Znalezienie wymarzonej pracy jest celem każdego studenta, który planując swoją ścieżkę kariery i rozwoju przy wybieraniu odpowiedniego kierunku studiów kreśli plany na przyszłość.

sprawdź studia podyplomowe na GUMed


 

Uniwersytet Morski (UMG) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na osoby chcące podjąć nowe wyzwanie, rozwojowe i edukacyjne, polegające na rozpoczęciu studiów podyplomowych. Ukończenie kolejnego kierunku studiów nie tylko bardzo dobrze prezentuje się w CV, ale przede wszystkim jest pozytywnie postrzegane przez pracodawców, którzy poszukują wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

sprawdź studia podyplomowe na UMG


 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW) - Studia podyplomowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni przygotowała dla wszystkich osób chętnych do zdobywania wykształcenia w jej murach ofertę studiów podyplomowych, które są dedykowane dla absolwentów uczelni wyższych mogących poszczycić się tytułem naukowym co najmniej inżyniera lub licencjata. Studia podyplomowe to szansa ukończenia kolejnego kierunku studiów, który można dowolnie wybrać spośród oferty uczelni dotyczącej tej formy kształcenia bez konieczności zamykania się w dotychczasowym obrębie zawodowym. 
 

 
KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach posiada w swojej ofercie kształcenia wiele interdyscyplinarnych kierunków studiów podyplomowych. Jedynym wymogiem, jaki muszą spełnić kandydaci na studia podyplomowe jest posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie co najmniej pierwszego stopnia (tytuł naukowy licencjata lub inżyniera). Studia podyplomowe są okazją do poszerzenia swoich horyzontów oraz poznania osób o podobnym profilu zainteresowań czy działalności zawodowej.

sprawdź studia podyplomowe na 


 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Studia podyplomowe 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znając oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz potrzeby wykreowane przez nieustannie zmieniające się uwarunkowania rynku pracy zadbał w swojej ofercie edukacyjnej o programy studiów podyplomowych. Dzięki tej formie kształcenia każda osoba posiadająca tytuł naukowy co najmniej licencjata lub inżyniera może w krótkim czasie ukończyć dowolnie wybrany kierunek z oferty uczelni. 

sprawdź studia podyplomowe na UE


 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (AMUZ) - Studia podyplomowe

Zastanawiając się nad podniesieniem swoich kwalifikacji warto rozważyć podjęcie studiów podyplomowych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Niezależnie od tego czy kandydat ma na celu dokształcenie się w swojej dotychczasowej specjalizacji czy radykalną zmianę branży studia podyplomowe są dla każdego kto uzyskał już wykształcenie wyższe na poziomie minimum pierwszego stopnia i jest to jedyne kryterium do rozpoczęcia nauki w tej formie kształcenia.

sprawdź studia podyplomowe na AMUZ


 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSH) - Studia podyplomowe

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się zmiennością i dynamizmem. Aby prawidłowo w nim funkcjonować i odnaleźć się w jego zasadach należy posiadać odpowiednie do tego narzędzia. Tymi narzędziami są wiedza, umiejętności i kompetencje. Rynek pracy nieustannie poszukuje specjalistów, fachowców, osób posiadających coś więcej niż tylko określony standardami zestaw wiadomości. Teraz liczy się wyjście poza pewne ramy i schematy. Istotna jest innowacyjność. 

sprawdź studia podyplomowe na GWSH


 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) - Studia podyplomowe

Zastanawiając się nad podjęciem studiów podyplomowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach warto wziąć pod uwagę cechy wyróżniające tą formę zdobywania wiedzy od standardowych studiów pierwszego i drugiego stopnia. Przede wszystkim studia podyplomowe to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które posiadają już w swoim CV wykształcenie wyższe na minimalnym poziomie licencjata lub inżyniera i chciałyby połączyć realizację pracy zawodowej z kontynuacją nauki.

sprawdź studia podyplomowe na SUM


 

Politechnika Śląska (PŚ) - Studia podyplomowe

Politechnika Śląska ma do zaoferowania wszystkim absolwentom uczelni wyższych, z minimalnym tytułem inżyniera lub licencjata, wiele kierunków studiów podyplomowych, na których mogą kontynuować naukę. Forma studiów podyplomowych jest na tyle dogodna dla osób aktywnych zawodowo, że można je rozpocząć na dowolnym etapie kariery zawodowej. Wiąże się z tym również pełna dowolność podczas wyboru konkretnego kierunku studiów, ponieważ można obrać kierunek dalszego rozwoju w węższej specjalizacji dziedziny, z którą kandydat miał już do czynienia podczas procesu edukacji czy realizacji zadań zawodowych.

sprawdź studia podyplomowe na 


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach (WSBPI) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe to szansa na pogłębienie zdobytej wcześniej wiedzy, jak również okazja do poznania zupełnie nowych zagadnień i poszerzenia zakresu wiadomości. To duży krok do przodu, nierzadko rozpoczęcie nowego etapu, a także podstawa do wprowadzenia zmian w przestrzeni zawodowej. Dodatkowa wiedza, nowe umiejętności to olbrzymi atut, zwłaszcza dzisiaj, kiedy rynek pracy bywa zmienny i dynamiczny.

sprawdź studia podyplomowe na WSBPI


 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to najlepsza okazja do rozwijania zainteresowań i pasji, a przede wszystkim do poszerzania wiedzy i umiejętności, bądź odkrywania zupełnie nowych, edukacyjnych przestrzeni. Oferta studiów podyplomowych w WST to przede wszystkim kierunki techniczne i artystyczne, których najważniejszym celem jest podnoszenie kwalifikacji.

sprawdź studia podyplomowe na WST


 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) - Studia podyplomowe

Katowicka Akademia Sztuk Pięknych wśród swojej oferty kształcenia prezentuje również kierunki studiów podyplomowych. Ta forma kształcenia cieszy się sporą popularnością z kilku powodów. Pierwszym z nich jest kryterium umożliwiające rozpoczęcie studiów, a mianowicie fakt, że wystarczy być absolwentem uczelni wyższej na minimalnym poziomie pierwszego stopnia. Kolejnym atutem jest możliwość wyboru dowolnego kierunku studiów spośród wszystkich oferowanych przez uczelnię.

sprawdź studia podyplomowe na ASP


 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie (WSB) - Studia podyplomowe

Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy powinno być priorytetem dla tych, którzy planują długodystansową karierę zawodową. Współczesny świat niemal zabrania zatrzymywania się w odkrywaniu nowych przestrzeni i pozyskiwaniu wiadomości. Kto nie zastosuje się tej zasady, niewykluczone że wypadnie z obiegu, a jego kariera zatrzyma się bez możliwości ponownego startu.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF) - Studia podyplomowe 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach chcąc sprostać oczekiwaniom kandydatów oraz potrzebom rynku pracy przygotowała ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji oraz zdobyciem nowych umiejętności praktycznych. Studia podyplomowe mają wiele zastosowań dla wszystkich osób, które ukończyły już dowolny kierunek na uczelni wyższej z tytułem naukowym minimum licencjata lub inżyniera.

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 

SZCZECIN

 

Akademia Morska w Szczecinie (AM) - Studia podyplomowe

Akademia Morska w Szczecinie jest cywilną uczelnią wyższą, która kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę na potrzeby gospodarki krajowej i międzynarodowej. Aktualnie, Akademia prowadzi szkolenia na siedmiu kierunkach studiów, w ramach trzech wydziałów. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć specjalistyczne umiejętności z wąskiego obszaru, które stanowić będą doskonałe uzupełnienie zdobytej już wiedzy.

sprawdź studia podyplomowe na AM


 

Akademia Sztuki w Szczecinie (AS) - Studia podyplomowe 

Akademia Sztuki w Szczecinie jest bardzo dobrym miejscem dla kreatywnych miłośników i pasjonatów szeroko pojętej sztuki, którzy pragną się doskonalić pod okiem doświadczonej kadry wykładowców na studiach podyplomowych. Dzięki tej nieco odmiennej formie studiowania na uczelni wyższej niż klasyczne studia I i II stopnia każdy kto posiada już dyplom z tytułem co najmniej licencjata (pierwszy stopnień) może na dowolnym etapie kariery zawodowej rozpocząć kolejny kierunek studiów.

sprawdź studia podyplomowe na AS


 

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie (WSB) - Studia podyplomowe

Na naukę nigdy nie jest za późno, nauki nigdy za wiele – powiedzeń o poszerzaniu horyzontów jest całkiem sporo i trzeba przyznać, że większość z nich jest jak najbardziej trafnych. Współczesny świat nakazuje nam się rozwijać, dokształcać, poznawać i doświadczać nowych rzeczy. Tempo z jakim zmienia się rzeczywistość, nie tylko naukowa, lecz także codzienna sprawia, że aby za wszystkim nadążyć należy solidnie się postarać.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) - Studia podyplomowe 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stoi otworem przed wszystkimi osobami chcącymi rozpocząć studia podyplomowe i zdobyć cenną wiedzę  i umiejętności przydatne na dalszych etapach ścieżki zawodowej. Studia podyplomowe są dedykowane dla wszystkich absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają tytuł co najmniej inżyniera lub licencjata i jest to jedyny warunek do spełnienia aby móc rozpocząć studia podyplomowe na ZUT w Szczecinie.

sprawdź studia podyplomowe na ZUT


 

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (WSHTWP) - Studia podyplomowe

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że wiadomości w głowie nigdy nie jest za wiele. Bogata wiedza nie tylko ułatwia życie oraz orientację we współczesnym świecie, ale przede wszystkim pomaga w realizowaniu założeń zawodowych. To proste, im więcej potrafimy, tym łatwiej wspinać się po szczeblach kariery. Bardzo często prowadzi się dyskusje na temat tego, czy lepiej zamykać się w swoim wykształconym już obszarze, czy też poszerzać swoją przestrzeń informacji.

sprawdź studia podyplomowe na WSHTWP


 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) - Studia podyplomowe

Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych w obszarze medycznym powinny skierować swoją uwagę na ofertę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który posiada wiele programów kształcenia w tym trybie. Studia podyplomowe są dedykowane dla wszystkich absolwentów uczelni wyższej, począwszy od pierwszego stopnia, którzy pragną wnieść coś nowego do przebiegu swojej kariery zawodowej.

sprawdź studia podyplomowe na PUM


 

Szczecińska Szkoła Wyższa / Collegium Balticum (SSW CB) - Studia podyplomowe

Powiedzieć, że współczesny rynek pracy jest wymagający, to jak nic nie powiedzieć. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że coraz częściej poszukiwani są prawdziwi specjaliści, czyli osoby wyróżniające się szeroką wiedzą, wychodzącą poza pewne standardy oraz licznymi umiejętnościami i paletą kompetencji. Rynek nie lubi stagnacji. Niczym w zawodach lekkoatletycznych podnosi poprzeczkę.

sprawdź studia podyplomowe na SSWCB


 

Uniwersytet Szczeciński (US) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Szczeciński wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy przygotował ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie dodatkowego wykształcenia. Możliwość podjęcia studiów podyplomowych jest w zasięgu każdego, kto może poszczycić się tytułem naukowym na minimalnym poziomie licencjata lub inżyniera.

sprawdź studia podyplomowe na US


 

RZESZÓW

 

Collegium Humanum w Rzeszowie (CH - SGM) - Studia podyplomowe

Kto decyduje się na podjęcie studiów podyplomowych? Przede wszystkim osoby, które uważają – zresztą słusznie – że wiedzy i umiejętności nigdy nie jest za wiele. Studia podyplomowe to przepustka do awansu zawodowego, droga do wyższych zarobków, a także podstawa do zmian w życiu zawodowym, najpoważniejszy krok do poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia.

sprawdź studia podyplomowe na CH - SGM


 

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - Studia podyplomowe 

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa posiada w swojej ofercie dla studentów również studia podyplomowe, które mogą być realizowane po wcześniejszym ukończeniu uczelni wyższej z tytułem naukowym co najmniej licencjata lub inżyniera. Studia podyplomowe są okazją do poszerzenia horyzontów oraz rozbudowy sieci networkingowej w obszarze działalności zawodowej. Motywacją do podjęcia tej formy edukacji może być chęć zdobycia dodatkowego wykształcenia w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy oraz sukcesywnej realizacji kolejnych etapów kariery. 

sprawdź studia podyplomowe na WSPIA


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to najlepsza okazja do rozwijania zainteresowań i pasji, a przede wszystkim do poszerzania wiedzy i umiejętności, bądź zdobywania zupełnie nowych. Oferta studiów podyplomowych WSIZ to długa lista najpopularniejszych kierunków kształcenia i najczęściej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy.

sprawdź studia podyplomowe na WSIiZ


 

Uniwersytet Rzeszowski (UR) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Rzeszowski obserwując zmiany jakie dokonują się każdego dnia w trendach i oczekiwaniach rynku pracy, które są również utożsamiane z ideą kształcenia się przez całe życie (life long learning) przygotował dla wszystkich osób chcących realizować się zawodowo ofertę studiów podyplomowych. Wiele interdyscyplinarnych kierunków studiów jest dedykowanych dla każdego, kto spełnia wyłącznie jeden warunek, a mianowicie posiada wykształcenie wyższe na poziomie minimum pierwszego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na UR


 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) - Studia podyplomowe

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest otwarta dla każdego kto chciałby doinwestować w swoje wykształcenie poprzez ukończenie studiów podyplomowych. Jest to alternatywna opcja dla standardowych studiów pierwszego i drugiego stopnia, ponieważ studia podyplomowe różnią się od nich czasem trwania, wymaganiami wstępnymi, oraz programami nauczania.

sprawdź studia podyplomowe na PRz


 

BYDGOSZCZ

 

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (WSNoZ) - Studia podyplomowe

Poszerzanie wiedzy wydaje się niezbędne zwłaszcza w przypadku nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Nieustanny rozwój istotny jest nie tylko dla progresu zawodowego, ale przede wszystkim opieki nad pacjentami, niesienia pomocy i wsparcia. W jaki sposób pogłębiać wiedzę i pozyskiwać nowe umiejętności? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. To studia podyplomowe.

sprawdź studia podyplomowe na WSNoZ


 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (CM UMK) - Studia podyplomowe 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ma do zaproponowania kandydatom na studia programy edukacyjne oparte na potrzebach i oczekiwaniach współczesnego rynku pracy. Dzięki temu wszystkie oferowane kierunki studiów podyplomowych są dopasowane pod dynamicznie zmieniające się trendy w branżach oraz nieustanie pojawiające się nowe rozwiązania.

sprawdź studia podyplomowe na CM UMK


 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy stawiając na szybkie doinwestowanie w wykształcenie swoich przyszłych studentów opracował ofertę programów studiów podyplomowych. Jest to alternatywne podejście do ukończenia kolejnego kierunku studiów na uczelni wyższej różniące się od studiów pierwszego i drugiego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na UTP


 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego (AMUZ) - Studia podyplomowe 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy jest uczelnią realizującą również programy studiów podyplomowych (pełna oferta dostępnych kierunków tychże studiów została szczegółowo zaprezentowana poniżej). Studia podyplomowe mogą prowadzić do realizacji wielu celów jak zdobywanie wiedzy specjalistycznej oraz szlifowanie swoich dotychczasowych umiejętności, zmiany obszaru działalności zawodowej w ramach zdobycia nowego fachu czy odkrywanie swoich talentów i rozwijanie pasji.

sprawdź studia podyplomowe na AMUZ


 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) - Studia podyplomowe 

Interdyscyplinarne kierunki studiów podyplomowych uruchomione z myślą o zaspokojeniu potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań przyszłych studentów są dostępne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W XXI wieku idea ciągłego procesu zdobywania nowej wiedzy i umiejętności jest coraz bardziej powszechna, a dzięki studiom podyplomowym każdy na dowolnym etapie rozwoju ścieżki kariery zawodowej może podjąć wyzwanie ukończenia kolejnego kierunku studiów na uczelni wyższej.

sprawdź studia podyplomowe na UKW


 

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy (WSB) - Studia podyplomowe

Na podążanie ścieżką kształcenia, która prowadzi do ukończenia studiów podyplomowych, decydują się osoby żądne wiedzy, zdające sobie sprawę z tego, jak cenne jest poszerzanie horyzontów oraz co może wiązać się z tym procesem. Współczesność, zwłaszcza ta o biznesowym profilu nakazuje wręcz nieprzerwane pozyskiwanie nowych wiadomości, pochłanianie ważnych informacji, aktualizowanie własnej bazy, stanowiącej trzon kwalifikacji. Czy trudne to zadanie? Nie.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (KPSW) - Studia podyplomowe

Współczesny rynek pracy narzuca pewne zasady, a nierzadko także, posługując się nomenklaturą sportową, zmienia reguły w trakcie gry. Co warto zaznaczyć, należy się do tych zmian dostosować i dążyć do wyznaczonych standardów. Istnieją zawody, w których nieustanny rozwój jest wręcz obowiązkiem. Wiedza i technologia tak prędko idą do przodu, że żaden specjalista i fachowiec nie może pozostać wobec tego obojętnym. Inaczej zostaje w tyle.

sprawdź studia podyplomowe na KPSW


 

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) – Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej to możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności. Skierowane są do absolwentów chcących powiększać swój bagaż kompetencji o nowe dziedziny i zagadnienia, a co się z tym wiąże, polepszać swoją pozycję na rynku pracy. Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej to szansa na zdobycie nowoczesnych kwalifikacji, niezbędnych we współczesnym świecie zawodowym. To dogłębne i rzeczowe podejście do aktualnych zagadnień, zamknięte w spójnym, unikalnym programie.

sprawdź studia podyplomowe na BSW


 

TORUŃ

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to miejsce otwarte na osoby pragnące powiększyć swój dorobek edukacyjny poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Ukończenie kolejnego kierunku studiów jest tożsame z poszerzeniem horyzontów, poznaniem wielu ciekawych osób o podobnych preferencjach w obszarze zawodowym lub związanym z zainteresowaniami.

sprawdź studia podyplomowe na UMK


 

KIELCE

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma do zaoferowania wszystkim absolwentom dowolnych kierunków studiów uczelni wyższych z wykształceniem na poziomie minimum pierwszego stopnia ofertę studiów podyplomowych. Dzięki tej formie studiowania osoby aktywne zawodowo mogą pogodzić pracę z podnoszeniem swoich kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

sprawdź studia podyplomowe na UJK


 

OPOLE

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu (WSB) - Studia podyplomowe

Można śmiało założyć, że nasz umysł ma nieograniczoną pojemność i bez trudu będzie przyjmował kolejne informacje. Dodatkowa wiedza przydaje się nie tylko w życiu codziennym, dając satysfakcję czy po prostu temat do prowadzenia rozmów, ale przydaje się przede wszystkim w życiu zawodowym i jego rozwoju. Współczesność wymusza na nas aktualizowanie wiadomości, dostarczanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. 

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Politechnika Opolska (PO) - Studia podyplomowe 

Politechnika Opolska oferuje każdemu absolwentowi uczelni wyższej, który jest co najmniej inżynierem lub licencjatem kontynuację nauki na studiach podyplomowych. Uczelnia w swojej ofercie zadbała o to, aby osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w szybki sposób nabyły nową wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji planów i celów zawodowych.

sprawdź studia podyplomowe na PO


 

Uniwersytet Opolski (UO) - Studia podyplomowe 

Uniwersytet Opolski daje również okazję wszystkim osobom zainteresowanym zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych możliwość podjęcia studiów podyplomowych (pełna oferta ze szczegółowymi informacjami została zaprezentowana poniżej). Istnieje wyłącznie jeden warunek, jaki musi zostać spełniony przez potencjalnego kandydata na studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim- posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej na minimalnym poziomie pierwszego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na UO


 

ZIELONA GÓRA

 

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - Studia podyplomowe 

Uniwersytet Zielonogórski w gamie dostępnych dla studentów kierunków studiów posiada również ofertę dedykowaną dla osób chcących kontynuować naukę na studiach podyplomowych. Te różniące się od klasycznych studiów pierwszego i drugiego stopnia programy kształcenia mają wiele do zaoferowania wszystkim tym, którzy myślą o skutecznym i szybkim podniesieniu swoich dotychczasowych kwalifikacji.

sprawdź studia podyplomowe na UZ


 

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein (IFT) - Studia podyplomowe 

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze proponuje w swojej ofercie kształcenia wszystkim absolwentom uczelni wyższych, którzy posiadają co najmniej tytuł naukowy pierwszego stopnia, studia podyplomowe. Jest to forma uzupełnienia dotychczas zdobytego wykształcenia wyższego, nieco różniąca się od studiów I i II stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na IFT


 

OLSZTYN

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi również kierunki studiów podyplomowych, które są dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć cenne wykształcenie oraz już posiadających tytuł naukowy co najmniej licencjata lub inżyniera. Jest to warunek konieczny, który muszą spełnić potencjalni kandydaci na studia podyplomowe by następnie móc wybrać najbardziej dopasowany do swoich planów zawodowych kierunek (pełna oferta dla studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znajduje się poniżej).

sprawdź studia podyplomowe na UWM


 

GORZÓW WIELKOPOLSKI

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim (WSB) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim to możliwość udoskonalenia i poszerzenia zdobytych wcześniej umiejętności, jak i okazja do pozyskania zupełnie nowych. Wachlarz dydaktyczny podzielony jest na osiem obszarów merytorycznych: Zarządzanie, Human Resources, Logistyka i produkcja, Administracja i prawo, Finanse i podatki, Ochrona i analiza danych, Leśnictwo, Hotelarstwo i turystyka.

sprawdź studia podyplomowe na WSB


 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielk. (AWF) - Studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w oddziale w Gorzowie Wielkopolskim przygotowała dla wszystkich pasjonatów sportu kierunki studiów podyplomowych. Są one dostępne dla wszystkich osób, które ukończyły już uczelnię wyższą na poziomie co najmniej pierwszego stopnia. Założenia studiów podyplomowych są następujące: w krótkim czasie można ukończyć dowolnie wybrany kierunek studiów podyplomowych oferowanych przez uczelnię, nie ma konieczności rezygnowania z pracy zawodowej na rzecz kontynuacji nauki oraz można je podjąć na dowolnym etapie ścieżki kariery.

sprawdź studia podyplomowe na AWF


 

Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP) - Studia podyplomowe 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przygotowała dla kandydatów na studia podyplomowe interdyscyplinarne kierunki studiów, które z całą pewnością wniosą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji do ich dotychczasowego bagażu doświadczeń zawodowych. Studia podyplomowe są realizowane na nieco innych warunkach niż standardowe studia pierwszego i drugiego stopnia.

sprawdź studia podyplomowe na AJP


 

RADOM

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH) - Studia podyplomowe 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje wszystkim osobom zainteresowanym kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej równolegle z wykonywaną pracą zawodową studia podyplomowe na wielu interdyscyplinarnych kierunkach.  Programy studiów podyplomowych są wypadkową potrzeb współczesnego rynku pracy, który w dzisiejszych realiach zmienia się bardzo dynamicznie oraz oczekiwań potencjalnych kandydatów na te studia.

sprawdź studia podyplomowe na UTH


 

CZĘSTOCHOWA

 

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza (UHP) - Studia podyplomowe 

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ma do zaoferowania każdemu absolwentowi dowolnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia kontynuację nauki na studiach podyplomowych. Jest to różniąca się od powszechnej formy kształcenia wyższego alternatywa ukończenia kolejnego kierunku studiów. Przede wszystkim studia podyplomowe trwają krócej oraz posiadają elastyczne programy edukacyjne dopasowane do aktualnych trendów na rynku pracy oraz oczekiwań potencjalnych kandydatów na te studia.

sprawdź studia podyplomowe na UHP


 

Politechnika Częstochowska (PCZ) - Studia podyplomowe 

Na Politechnice Częstochowskiej wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych znajdą ofertę studiów podyplomowych, które są dedykowane absolwentom uczelni wyższych posiadających co najmniej tytuł inżyniera lub licencjata. Studia podyplomowe są dobrym rozwiązaniem do szybkiego podniesienia swojej wartości na rynku pracy poprzez uzupełnienie wiedzy zdobytej na ukończonych studiach kierunkowych w węższej specjalizacji związanej z wykonywaną pracą zawodową.

sprawdź studia podyplomowe na PCZ


 

BIAŁYSTOK

 

Politechnika Białostocka (PB) - Studia podyplomowe 

Oferta studiów podyplomowych Politechniki Białostockiej jest kierowana do wszystkich osób, które posiadają wykształcenie wyższe począwszy od tytuły naukowego inżyniera i licencjata i pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez ukończenie dodatkowego kierunku studiów.  Rozważając studia podyplomowe każdy potencjalny kandydat spełniający wyłącznie wspomniany wcześniej warunek może w pełni dowolnie wybrać najbardziej odpowiadający mu kierunek studiów spośród oferty uczelni (pełen wykaz prowadzonych kierunków studiów podyplomowych na Politechnice Białostockiej wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się poniżej).

sprawdź studia podyplomowe na PB


 

Uniwersytet w Białymstoku (UB) - Studia podyplomowe 

Decydując się na kontynuację nauki na uczelni wyższej z całą pewnością warto zwrócić uwagę na kierunki studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku (szczegółowe opisy znajdują w poniższych odnośnikach). Studia podyplomowe to możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji w toku studiów różniących się formą od studiów I czy II stopnia, ponieważ trwają krócej, programy edukacyjne są nieco inaczej opracowane i dostosowane dla potrzeb kandydatów chcących spełnić wymogi potencjalnych lub aktualnych pracodawców oraz można je swobodnie łączyć z aktywnością zawodową.

sprawdź studia podyplomowe na UB


 

BIELSKO - BIAŁA

 

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej (ATH) - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej to możliwość poszerzania zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także okazja do nabycia zupełnie nowych, w innych obszarach tematycznych. Oferowane kierunki zorganizowane są w czterech wydziałach: Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Wydziale Zarządzania i Transportu oraz Wydziale Humanistyczno-Społecznym.

sprawdź studia podyplomowe na ATH


 

KOSZALIN

 

Politechnika Koszalińska (PK) - Studia podyplomowe 

Każdy absolwent uczelni wyższej posiadający tytuł naukowy co najmniej inżyniera lub licencjata może podjąć kolejny kierunek studiów na Politechnice Koszalińskiej wybierając go spośród listy oferowanych kierunków studiów podyplomowych (pełen wykaz wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się poniżej). Studia podyplomowe to nieco inna forma studiowania niż dotychczas zdobyte wykształcenie na poziomie pierwszego czy drugiego stopnia, ponieważ trwają krócej, posiadają nieco inne programy kształcenia oraz można je swobodnie łączyć z wykonywaną pracą zawodową.

sprawdź studia podyplomowe na PK


 

SŁUPSK

 

Akademia Pomorska w Słupsku (AP) - Studia podyplomowe 

Akademia Pomorska w Słupsku doskonale rozumiejąc ideę life long learning (kształcenia się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji przez całe życie) wychodzi naprzeciw potrzebom potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe oraz pracodawcom, których oczekiwania dynamicznie się zmieniają, ponieważ są podyktowane zmianami na rynku pracy.

sprawdź studia podyplomowe na AP


 

SIEDLCE

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH) - Studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny kształci zarówno pedagogów, jak i rolników, zootechników, informatyków i filologów. Studia na tej uczelni otwierają drzwi do kariery i rynku pracy. Studia podyplomowe, które uniwersytet oferuje, są prowadzone ze starannością i stanowią dodatkowy atut podczas rekrutacji na stanowiska pracy.

sprawdź studia podyplomowe na UPH


 

KALISZ

 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu (WSFiI) - Studia podyplomowe

Współczesny rynek wymaga coraz więcej. Aby piąć się po drabinie sukcesu należy uzupełniać wiedzę, nabywać nowych umiejętności i dbać o rozwijanie kompetencji. Czy jest to trudne? Nie, jeśli wybierze się odpowiednią formę kształcenia, a są nią studia podyplomowe.

sprawdź studia podyplomowe na WSFiI


 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia