Studia podyplomowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia podyplomowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

studia podyplomowe

Odkryj kierunki podyplomowe na UE i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - studia podyplomowe 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znając oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz potrzeby wykreowane przez nieustannie zmieniające się uwarunkowania rynku pracy zadbał w swojej ofercie edukacyjnej o programy studiów podyplomowych.

Dzięki tej formie kształcenia każda osoba posiadająca tytuł naukowy co najmniej licencjata lub inżyniera może w krótkim czasie ukończyć dowolnie wybrany kierunek z oferty uczelni. To jest właśnie wyróżnik studiów podyplomowych na tle powszechnych studiów I i II stopnia- krótszy czas trwania oraz pełna swoboda wyboru interesującego kierunku studiów.

Kolejnym atutem jest również możliwość realizacji toku studiów podyplomowych w dowolnym momencie kariery zawodowej. Nie ma żadnych przeszkód by móc je połączyć z wykonywaną pracą zawodową, ponieważ studia podyplomowe mają być trampoliną do szybkiego zdobywania kolejnych szczebli kariery. Ich realizacja na kierunku pokrewnym do już ukończonych studiów czy wykonywanej pracy zarobkowej z pewnością przybliży potencjalnego kandydata do szybkiej specjalizacji w danej dziedzinie.

Studia podyplomowe są również okazją do szybkiego i sprawnego zmienienia kierunku rozwoju kariery na zupełnie niezwiązany z dotychczasowym obszarem aktywności edukacyjnej i zawodowej. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)