Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa

studia podyplomowe

Odkryj kierunki podyplomowe na WSB i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 

Współczesny świat wymaga od nas coraz więcej, na dodatek w różnych przestrzeniach i sferach życia. Prawdą jest, że najwięcej wymaga w obszarze wiedzy i umiejętności, bez których my, niczym pordzewiałe mechanizmy, zatrzymamy się i pozostanie nam tylko obserwowanie rozwoju, nie będąc jego aktywną częścią. Niezwykle istotne jest, aby aktualizować swoje wiadomości.

Ładować baterię wiedzy, aby zawsze być przygotowanym do zmian, przed którymi przyjdzie nam stanąć. W jaki sposób to osiągnąć? Podjąć naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to szansa na udoskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wcześniej pozyskanej wiedzy, jak również obranie nowej ścieżki, poprzez wybór niestudiowanej przedtem dziedziny.

Co ważne, w czasie zajęć omawiane są konkretne przykłady i case studies, co pozwala na stosowanie zdobywanej wiedzy od razu, w wymiarze pracy zawodowej. Studia podyplomowe, z założenia, mają pozwolić na uzupełnienie wiedzy, poszerzenie horyzontów, dokształcenie się, poznanie nowych obszarów wiedzy oraz, co równie istotne, zwiększenie mobilności na rynku pracy. Ale studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to także okazja do kontaktu z przedstawicielami świata biznesu, którzy chętnie dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, a przyznać należy, że rozwijanie umiejętności pod okiem praktyków jest najlepszą i najbardziej efektywną formą kształcenia.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie można podjąć posiadając wykształcenie wyższe, czyli licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie. Oznacza to, że nie trzeba posiadać dyplomu magistra i naukę można rozpocząć już po studiach pierwszego stopnia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie - studia podyplomowe 2023

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie: znaleziono 114

Grupa kierunku
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie - studia podyplomowe
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
studia podyplomowe

zjazdy

Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
studia podyplomowe

zjazdy, online

Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia coachingu zespołowego i facylitacji
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia menedżera
studia podyplomowe

zjazdy

Akademia project managera
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia przywództwa kobiet
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia trenera
studia podyplomowe

zjazdy

Analityk biznesowy
studia podyplomowe

zjazdy

Analityk finansowy
studia podyplomowe

zjazdy, online

Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Bibliotekoznawstwo
studia podyplomowe

zjazdy, online

Big data. inżynieria danych
studia podyplomowe

zjazdy

Bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
studia podyplomowe

zjazdy

Branding i content marketing
studia podyplomowe

zjazdy, online

Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
studia podyplomowe

zjazdy, online

Customer experience management
studia podyplomowe

zjazdy, online

Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej
studia podyplomowe

zjazdy

Doradca finansowy
studia podyplomowe

online

Doradztwo zawodowe i coaching kariery
studia podyplomowe

zjazdy

Dydaktyka języków obcych
studia podyplomowe

zjazdy, online

E-commerce
studia podyplomowe

zjazdy

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja włączająca
studia podyplomowe

zjazdy, online

Employer branding
studia podyplomowe

zjazdy, online

Etyka dla nauczycieli
studia podyplomowe

zjazdy, online

Etyka i filozofia dla nauczycieli
studia podyplomowe

zjazdy, online

Fizjoterapia w geriatrii
studia podyplomowe

zjazdy

Headhunter
studia podyplomowe

zjazdy, online

Hr biznes partner
studia podyplomowe

zjazdy

Inspektor ochrony danych - prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji
studia podyplomowe

zjazdy

Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Integracja sensoryczna
studia podyplomowe

zjazdy, online

Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w abap
studia podyplomowe

zjazdy, online

Kadry i płace
studia podyplomowe

zjazdy

Konsultant rozwiązań microsoft power platform
studia podyplomowe

online

Konsultant rozwoju organizacji
studia podyplomowe

zjazdy, online

Kosmetologia w medycynie estetycznej
studia podyplomowe

zjazdy

Lider ukierunkowany na przyszłość
studia podyplomowe

zjazdy

Logopedia dla nauczycieli
studia podyplomowe

zjazdy, online

Marketing kultury
studia podyplomowe

zjazdy, online

Mediacje sądowe i pozasądowe
studia podyplomowe

zjazdy

Mediacje w oświacie
studia podyplomowe

zjazdy, online

Menadżer ds. eksportu
studia podyplomowe

zjazdy, online

Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing
studia podyplomowe

zjazdy, online

Menedżer zarządzania zakupami
studia podyplomowe

zjazdy

Menedżerska akademia analizy transakcyjnej
studia podyplomowe

zjazdy, online

Nauczanie języka polskiego jako obcego
studia podyplomowe

zjazdy, online

Neurobiznes
studia podyplomowe

zjazdy, online

Neurodydaktyka
studia podyplomowe

zjazdy, online

Neurologopedia
studia podyplomowe

zjazdy, online

Ochrona środowiska
studia podyplomowe

zjazdy, online

Organizacja i zarządzanie oświatą
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika resocjalizacyjna
studia podyplomowe

zjazdy, online

Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps
studia podyplomowe

zjazdy, online

Podatki i doradztwo podatkowe
studia podyplomowe

zjazdy, online

Praktyczny marketing internetowy
studia podyplomowe

zjazdy, online

Programista python developer
studia podyplomowe

zjazdy, online

Programowanie aplikacji java
studia podyplomowe

zjazdy, online

Projektowanie interfejsów graficznych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
studia podyplomowe

zjazdy, online

Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
studia podyplomowe

online

Psychodietetyka
studia podyplomowe

zjazdy

Psychologia i terapia uzależnień
studia podyplomowe

zjazdy

Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów
studia podyplomowe

zjazdy

Psychologia reklamy i komunikacji
studia podyplomowe

zjazdy, online

Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna
studia podyplomowe

zjazdy, online

Psychologia zarządzania
studia podyplomowe

zjazdy

Psychosomatyka
studia podyplomowe

zjazdy, online

Rachunkowość w praktyce
studia podyplomowe

zjazdy

Sap - zintegrowane systemy informatyczne
studia podyplomowe

zjazdy

Sap s/4 hana - nowoczesny system erp
studia podyplomowe

zjazdy, online

Social media i influencer marketing
studia podyplomowe

zjazdy, online

Socjoterapia
studia podyplomowe

zjazdy, online

Specjalista hr
studia podyplomowe

zjazdy

Techniki osteopatii
studia podyplomowe

zjazdy

Tester oprogramowania - online
studia podyplomowe

online

Tester oprogramowania
studia podyplomowe

zjazdy

Tłumacz przysięgły
studia podyplomowe

zjazdy

Transport i spedycja
studia podyplomowe

zjazdy, online

Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Wczesne wspomaganie rozwoju
studia podyplomowe

zjazdy, online

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
studia podyplomowe

zjazdy, online

Wycena nieruchomości
studia podyplomowe

online

Zaawansowane kompetencje menedżerskie w podmiotach leczniczych
studia podyplomowe

zjazdy

Zamówienia publiczne
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie flotą samochodową
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie jakością w branży automotive
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie operacyjne w logistyce
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie relacjami w firmie w oparciu o modele analizy transakcyjnej
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie różnorodnością
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie w organizacjach pozarządowych
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie w podmiotach leczniczych - online
studia podyplomowe

online

Zarządzanie w podmiotach leczniczych
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer hr
studia podyplomowe

zjazdy

Zintegrowany system informatyczny sap erp
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zmiana i dialog
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zrównoważony rozwój organizacji
studia podyplomowe

zjazdy

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Grupa kierunku - studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)