Studia podyplomowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Studia podyplomowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

UP w Krakowie

studia podyplomowe

Odkryj kierunki podyplomowe na UP i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Pedagogiczny - studia podyplomowe 

Studia podyplomowe na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym to opcja dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego, drugiego lub wyższego stopnia, którzy zapragnęli nabyć nowych umiejętności lub zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie. Studia podyplomowe są okazją do poszerzenia swoich horyzontów oraz pozyskiwania nowych znajomości z branży, w której chcą się rozwijać.

I nie ma znaczenia czy jest to kontynuacja dotychczas zdobytego wykształcenia i podążanie ścieżką podnoszenia swoich kwalifikacji w celu osiągania bardziej złożonych i ambitnych celów, czy pójście w zupełnie nowym kierunku. Ten swoisty brak ograniczeń hamujących wybór dowolnego kierunku jest domeną studiów podyplomowych, które są nieco odmienne od standardowego wykształcenia wyższego na obu stopniach.

Zainwestowanie w siebie poprzez poświęcenie czasu i uwagi na ukończenie studiów podyplomowych jest możliwe w każdym momencie życia, ponieważ ta forma kształcenia nie koliduje z obowiązkami zawodowymi oraz jest do pogodzenia z wszelkimi innymi codziennymi zobowiązaniami pochłaniającymi czas i energię.  

Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów: 

  • historia, socjologia i dziedzictwo kulturowe
  • język, komunikacja i informacja
  • marketing, komunikacja społeczna i nowe media
  • nauki ścisłe, techniczne i przyrodnicze
  • pedagogika, psychologia, metodyka nauczania
  • prawo, administracja i zarządzanie
  • rozwój kompetencji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (1)

jaka uczelnia odpowiedz

Proszę o odzew osoby, które aktualnie studiują edukacja włącząjąca i integracyjna? Poszukuję soldinej Uczelni, ale elastycznej, bo jestem czynna zawodowo :)