Ochrona przyrody studia - kierunek studiów

Obecność człowieka na Planecie Ziemi jest pewnego rodzaju paradoksem: z jednej strony jesteśmy kreatorami przestrzeni, którą nazywamy własną, przykładamy rękę do rozwoju państw i cywilizacji, kreujemy, budujemy i ulepszamy wierząc w zmiany na lepsze. Z drugiej strony to właśnie obecność człowieka wpłynęła negatywnie na liczebność gatunków – jesteśmy więc także kolonizatorami, którzy próbują usprawiedliwiać swoją obecność na terenach należących niegdyś do zwierząt, troską o permanentny rozwój i rozbudowywanie społeczeństw. Nie wiadomo jednak, czy będziemy mieli czym się podzielić z tymi, dla których szykujemy rozpędzoną i monumentalną przyszłość. Już teraz „żyjemy na ekologiczny kredyt”, zużywając taką ilość zasobów, która nie mieści się w granicach wydajności Ziemi. Krok do tego, by dać odetchnąć jedynej planecie, jaką mamy, może zrobić każdy – korzystając rozsądnie z energii elektrycznej, mądrze wybierając produkty spożywcze lub środki transportu. Dla tych, którzy chcieliby znacznie bardziej zaangażować się w kwestie ekologii i ochrony środowiska, powstały studia na kierunku ochrona przyrody.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze było Ci po drodze z nauką biologii, chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny i połączyć ją z praktycznymi zastosowaniami, które mogą mieć wpływ na losy planety, masz w sobie wrażliwość na dobro wspólne, którą chciałbyś podeprzeć merytoryczną wiedzą o stanie środowiska naturalnego w Polsce i na świecie oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu planowania i doskonalenia planów ochrony przyrody, powinieneś rozważyć studia na kierunku ochrona przyrody.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz w stanie pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowiesz się na czym polega ochrona fauny i ochrona szaty roślinnej, po jakie systemy ochrony przyrody sięga się w Polsce i na świecie oraz jakie przepisy prawa regulują podejmowanie decyzji i przedsięwzięć ekologicznych. Weźmiesz udział w zajęciach z ekonomii i inżynierii ekologicznej, nauczysz się przygotowywać ekspertyzy i inwentaryzacje wspierające ochronę środowiska, wyceniać wartość lasu, edukować ekologicznie, prowadzić dialog i negocjacje w służbie ochrony przyrody, która wciąż wymaga wielu starań, by stać się bezwzględnie potrzebną i szanowaną dziedziną działalności naukowej i społecznej. Dowiesz się na czym polega monitoring przyrodniczy, jak korzystać z danych GIS, by skutecznie planować działania ekologiczne oraz jak wesprzeć swój ekologiczny projekt funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona przyrody? W toku studiów będziesz miał szansę na zbliżenie się aż do trzech dziedzin wiedzy: biologii, leśnictwa oraz ekologii, których znajomość uczyni Cię interdyscyplinarnym specjalistą z zakresu ochrony przyrody. Swoją wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w pracy na rzecz regionalnych oddziałów ochrony środowiska, związać swoją drogę zawodową z parkami narodowymi, krajobrazowymi oraz rezerwatami lub pomyśleć o działalności w szeregach inspektoratów ochrony środowiska. Z Twojego wykształcenia chętnie skorzystają także Lasy Państwowe, gdzie będziesz mógł pracować w szeregach administracji lub urzędy gmin, urzędy miejskie i biura projektowe, działające na rzecz ochrony środowiska – lokalnie lub znacznie szerszą, ogólnopolską skalę.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek ochrona przyrody na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku ochrona przyrody jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA PRZYRODY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE OCHRONA PRZYRODY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona przyrody

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę przyrody?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki ochrony fauny i szaty roślinnej
 • systemów ochrony przyrody stosowanych w Polsce i na świecie
 • przepisów prawa regulujących działania ekologiczne
 • podstaw ekonomii ekologicznej
 • inżynierii ekologicznej
 • przygotowywania ekspertyz i inwentaryzacji ekologicznych
 • gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych potrzebnych przy prognozowaniu działań na rzecz ochrony środowiska
 • wyceny wartości lasów i innych terenów zielonych
 • edukacji proekologicznej
 • prowadzenia monitoringu ekologicznego
 • katalogu oraz sposobów pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

Czas trwania studiów na kierunku ochrona przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona środowiska?

Absolwent kierunku ochrona przyrody znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • regionalnych oddziałach ochrony środowiska
 • administracji Lasów Państwowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatach
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • urzędach gminy i urzędach miejskich
 • biurach projektowych związanych z działalnością ekologiczną
 • fundacjach na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY

Komentarze (0)