Ochrona przyrody studia - kierunek studiów

Obecność człowieka na Planecie Ziemi jest pewnego rodzaju paradoksem: z jednej strony jesteśmy kreatorami przestrzeni, którą nazywamy własną, przykładamy rękę do rozwoju państw i cywilizacji, kreujemy, budujemy i ulepszamy wierząc w zmiany na lepsze. Z drugiej strony to właśnie obecność człowieka wpłynęła negatywnie na liczebność gatunków – jesteśmy więc także kolonizatorami, którzy próbują usprawiedliwiać swoją obecność na terenach należących niegdyś do zwierząt, troską o permanentny rozwój i rozbudowywanie społeczeństw. Nie wiadomo jednak, czy będziemy mieli czym się podzielić z tymi, dla których szykujemy rozpędzoną i monumentalną przyszłość. Już teraz „żyjemy na ekologiczny kredyt”, zużywając taką ilość zasobów, która nie mieści się w granicach wydajności Ziemi. Krok do tego, by dać odetchnąć jedynej planecie, jaką mamy, może zrobić każdy – korzystając rozsądnie z energii elektrycznej, mądrze wybierając produkty spożywcze lub środki transportu. Dla tych, którzy chcieliby znacznie bardziej zaangażować się w kwestie ekologii i ochrony środowiska, powstały studia na kierunku ochrona przyrody.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze było Ci po drodze z nauką biologii, chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny i połączyć ją z praktycznymi zastosowaniami, które mogą mieć wpływ na losy planety, masz w sobie wrażliwość na dobro wspólne, którą chciałbyś podeprzeć merytoryczną wiedzą o stanie środowiska naturalnego w Polsce i na świecie oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu planowania i doskonalenia planów ochrony przyrody, powinieneś rozważyć studia na kierunku ochrona przyrody.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz w stanie pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowiesz się na czym polega ochrona fauny i ochrona szaty roślinnej, po jakie systemy ochrony przyrody sięga się w Polsce i na świecie oraz jakie przepisy prawa regulują podejmowanie decyzji i przedsięwzięć ekologicznych. Weźmiesz udział w zajęciach z ekonomii i inżynierii ekologicznej, nauczysz się przygotowywać ekspertyzy i inwentaryzacje wspierające ochronę środowiska, wyceniać wartość lasu, edukować ekologicznie, prowadzić dialog i negocjacje w służbie ochrony przyrody, która wciąż wymaga wielu starań, by stać się bezwzględnie potrzebną i szanowaną dziedziną działalności naukowej i społecznej. Dowiesz się na czym polega monitoring przyrodniczy, jak korzystać z danych GIS, by skutecznie planować działania ekologiczne oraz jak wesprzeć swój ekologiczny projekt funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona przyrody? W toku studiów będziesz miał szansę na zbliżenie się aż do trzech dziedzin wiedzy: biologii, leśnictwa oraz ekologii, których znajomość uczyni Cię interdyscyplinarnym specjalistą z zakresu ochrony przyrody. Swoją wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w pracy na rzecz regionalnych oddziałów ochrony środowiska, związać swoją drogę zawodową z parkami narodowymi, krajobrazowymi oraz rezerwatami lub pomyśleć o działalności w szeregach inspektoratów ochrony środowiska. Z Twojego wykształcenia chętnie skorzystają także Lasy Państwowe, gdzie będziesz mógł pracować w szeregach administracji lub urzędy gmin, urzędy miejskie i biura projektowe, działające na rzecz ochrony środowiska – lokalnie lub znacznie szerszą, ogólnopolską skalę.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek ochrona przyrody na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku ochrona przyrody jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA PRZYRODY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE OCHRONA PRZYRODY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę przyrody?

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • specyfiki ochrony fauny i szaty roślinnej
  • systemów ochrony przyrody stosowanych w Polsce i na świecie
  • przepisów prawa regulujących działania ekologiczne
  • podstaw ekonomii ekologicznej
  • inżynierii ekologicznej
  • przygotowywania ekspertyz i inwentaryzacji ekologicznych
  • gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych potrzebnych przy prognozowaniu działań na rzecz ochrony środowiska
  • wyceny wartości lasów i innych terenów zielonych
  • edukacji proekologicznej
  • prowadzenia monitoringu ekologicznego
  • katalogu oraz sposobów pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona środowiska?

  Absolwent kierunku ochrona przyrody znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • regionalnych oddziałach ochrony środowiska
  • administracji Lasów Państwowych
  • parkach narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatach
  • inspektoratach ochrony środowiska
  • urzędach gminy i urzędach miejskich
  • biurach projektowych związanych z działalnością ekologiczną
  • fundacjach na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY

  Komentarze (0)