Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Inżynieria zagrożeń środowiskowych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 lipca 2024 r. | inżynieria zagrożeń środowiskowych - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | inżynieria zagrożeń środowiskowych - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studenci kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną, która dotyczy szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. W toku studiów zaznajamiają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi, a także nabywają umiejętności w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom.

 

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii zagrożeń środowiskowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych: geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń, gis w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym, planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych, systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń, techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom,wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, biologia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po zakończeniu kształcenia absolwenci Inżynierii zagrożeń środowiskowych będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kryteria rekrutacyjne na studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych są dość szerokie i różnorodne. Dzięki temu większe grono kandydatów ma szansę dostać się na pierwszy rok studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria zagrożeń środowiskowych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych nastawione są głównie na pozyskiwanie umiejętności praktycznych. Ponad połowa realizowanych w harmonogramie zajęć to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe.

Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska, a także specjalistów w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych pozyskują umiejętności w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom, zdobywają wiedzę o zagrożeniach w naukach przyrodniczych, a także zapoznają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Po zakończeniu nauki absolwenci Inżynierii zagrożeń środowiskowych mogą podjąć pracę w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych. Są również przygotowani do pracy jako geoinformatycy oraz specjaliści wykonujący ekspertyzy geotechniczno- gruntoznawcze, jak również do pracy przy projektach rewitalizacji i rekultywacji obszarów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych:

 • sektor planowania przestrzennego,
 • sektor ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwa hydrotechniczne,
 • przedsiębiorstwa geologiczne,
 • laboratoria synoptyczno- meteorologiczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
 • jednostki administracji publicznej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zagrożeń środowiskowych studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zagrożeń środowiskowych studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)