Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria zagrożeń środowiskowych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studenci kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną, która dotyczy szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. W toku studiów zaznajamiają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi, a także nabywają umiejętności w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom.

Po zakończeniu kształcenia absolwenci Inżynierii zagrożeń środowiskowych będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kryteria rekrutacyjne na studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych są dość szerokie i różnorodne. Dzięki temu większe grono kandydatów ma szansę dostać się na pierwszy rok studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych:

 • geografia,
 • biologia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych nastawione są głównie na pozyskiwanie umiejętności praktycznych. Ponad połowa realizowanych w harmonogramie zajęć to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe.

Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska, a także specjalistów w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych pozyskują umiejętności w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom, zdobywają wiedzę o zagrożeniach w naukach przyrodniczych, a także zapoznają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria zagrożeń środowiskowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria zagrożeń środowiskowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Po zakończeniu nauki absolwenci Inżynierii zagrożeń środowiskowych mogą podjąć pracę w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych. Są również przygotowani do pracy jako geoinformatycy oraz specjaliści wykonujący ekspertyzy geotechniczno- gruntoznawcze, jak również do pracy przy projektach rewitalizacji i rekultywacji obszarów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych:

 • sektor planowania przestrzennego,
 • sektor ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwa hydrotechniczne,
 • przedsiębiorstwa geologiczne,
 • laboratoria synoptyczno- meteorologiczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
 • jednostki administracji publicznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

Komentarze (0)