Matura z języka niemieckiego 2024 – poziom podstawowy

Matura z języka niemieckiego 2024 – poziom podstawowy

Matura z języka niemieckiego 2024 – poziom podstawowy

16.05.2024

Matura 2024 z języka niemieckiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Matura 2024 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 9 maja 2024 r., o godzinie 14:00. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym 20 sierpnia 2023 r. Egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczali abiturienci.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2024 r.

Zdawalność matury 2023 z języka niemieckiego, w terminie głównym oraz dodatkowym, wyniosła 90% (cz. pisemna), 95% (cz. ustna). Średnie wyniki matury 2023 z języka niemieckiego to: 69 proc. (formuła 2023), 51% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.

Największą frekwencją, zaraz po języku angielskim, cieszy się język niemiecki. Łącznie do matury na poziomie podstawowym w 2023 roku przystąpiło 5 705 osób. 3054 absolwentów w formule 2015, z kolei 2651 osób w formule 2023.

Język niemiecki jest jednym z głównych języków urzędowych Unii Europejskiej i ma bogatą tradycję literacką. Jego nauka otwiera drzwi do wielu fascynujących aspektów kultury, nauki i biznesu w krajach niemieckojęzycznych. Nic dziwnego, że wielu uczniów decyduje się, by zdawać właśnie ten język na egzaminie maturalnym.

Matura z języka niemieckiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego polskiego ucznia. To egzamin, który nie tylko ocenia naszą znajomość języka niemieckiego, ale także stanowi kluczowy krok w naszej edukacyjnej ścieżce. Poniżej tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura z języka niemieckiego w 2024 roku, ile punktów będzie mógł zdobyć uczeń, a także kiedy zostaną ogłoszone wyniki. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 2024

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbędzie się 9 maja 2024 roku (czwartek) o godzinie 14:00. Z kolei egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00. Matura poprawkowa 2024 w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia 2024 (wtorek).

 

Język niemiecki poziom podstawowy matura 2024 - data:

 • 9 maja 2024 (poniedziałek), godz. 14:00 - termin główny
 • 5 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin dodatkowy
 • 20 sierpnia 2024 (wtorek) - termin poprawkowy

 

Kiedy wyniki z matury 2024 z języka niemieckiego 

Wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego oraz innych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024.

To, kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur jest kluczowe dla bardzo wielu uczniów, ponieważ wtedy dowiedzą się, czy będą mogli rozpocząć studia na wybranej uczelni i wybranym przez siebie kierunku studiów. Poznanie wyników maturalnych to moment, w którym uczniowie dowiedzą się, czy będą mogli spełnić swoje marzenia o studiowaniu, a także, jak potoczy się ich przyszłość. Jest więc to bardzo ważnym momentem w życiu każdego ucznia. W dniu ogłoszenia wyników maturzyści będą mogli odebrać w szkołach swoje świadectwa maturalne, a także aneksy do nich.

Sprawdż wyniki matur 2024

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z j. niemieckiego oraz ile punktów można zdobyć

Matura 2024 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym będzie bazować na specjalnych wymaganiach egzaminacyjnych, czyli okrojonych wymaganiach podstawy programowej. Matura z języka niemieckiego sprawdza umiejętności ucznia z zakresu rozumienia tekstu czytanego i słuchanego.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Sprawdź

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

Ile trwa matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015 będzie trwała tyle samo minut. Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut.

Kontrolowanie czasu podczas egzaminu maturalnego jest kluczowym aspektem, który może wpłynąć na wyniki ucznia. Odpowiednie rozplanowanie czasu umożliwia równomierne rozdzielenie go między różnymi częściami egzaminu, co minimalizuje ryzyko niedokończenia zadań. Skrupulatne monitorowanie czasu pozwala także na uniknięcie pośpiechu i błędów, co może znacząco wpłynąć na jakość odpowiedzi i ogólny wynik egzaminu maturalnego.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Aby przystąpić do egzaminu z języka niemieckiego, uczeń musi mieć długopis lub pióro z czarnym wkładem lub tuszem. Ponadto, konieczne będzie okazanie dowodu osobistego, co umożliwi nauczycielowi zweryfikowanie tożsamości uczestnika egzaminu.

Uczeń nie ma prawa wnosić żadnych pomocy naukowych na egzamin z języka niemieckiego, a wszelkie próby naruszenia tego przepisu są surowo zabronione. Unieważnienie egzaminu może być skutkiem takiego postępowania.

Warto więc przed rozpoczęciem egzaminu dokładnie sprawdzić, czy przypadkiem w kieszeni nie znajduje się niepożądanej ściągi. Komisja egzaminacyjna przykłada wielką wagę do przestrzegania tych zasad, a ich naruszenie może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich uczniów.

Zmiany na egzaminie z języka niemieckiego

 

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym będzie odbywać się w dwóch formułach – Formule 2023 oraz Formule 2015 (dokładnie tak, jak miało miejsce to rok temu). W opublikowanym przez siebie komunikacie Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśniła, jakie zmiany czekają uczniów zdających maturę w Formule 2023?

 

Na maturze 2024 w Formule 2023 zmieniona została:

 • długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 zamiast 20 minut na poziomie podstawowym.
 • rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 wyrazów zamiast 900–1200 wyrazów na poziomie podstawowym
 • będzie więcej zadań otwartych
 • nowe typy zadań, np. sety leksykalne.
 • rezygnacja z zadań typu prawda–fałsz.
 • zwiększony zostaje limit limit wyrazów wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym.
 • pojawią się zadania otwarte w sekcji znajomości środków językowych
 • pojawią się zadania otwarte w sekcjach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych.

 

matura języki zmiany 2024

 

języki obce zmiany na maturze 2024

 

W Formule 2015 uczniowie powinni być przygotowani na następujące zmiany:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte; 10 pkt – zadania otwarte.

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ocena trudności matury w dużej mierze zależy od poziomu wiedzy oraz umiejętności ucznia, którego zdolności i przygotowanie do egzaminu wpływają na percepcję trudności. Egzamin maturalny jest bardziej zrozumiały i osiągalny dla tych, którzy solidnie przygotowali się do niego poprzez systematyczne uczenie się i praktykę.

Ostatecznie to indywidualne starania i zaangażowanie ucznia stanowią kluczowy czynnik decydujący o tym, czy matura zostanie postrzegana jako trudna czy też jako wykonalne wyzwanie. W latach poprzednich w internecie można było natrafić na następujące komentarze dotyczące matury z tego języka na poziomie podstawowym: "Czy tylko według mnie niemiecki to porażka?" - napisał jeden z maturzystów na Twitterze. Wśród innych zdających również dominują takie słowa jak: "tragedia", "dramat" czy "porażka". Należy jednak pamiętać o tym, że część uczniów była zadowolona ze swoich wyników.

Język niemiecki na maturze w 2023 roku zdało 90 procent uczniów – oznacza to, że 10 procent maturzystów nie zdało języka niemieckiego. Niezdanie matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym skutkuje brakiem możliwości pochwalenia się zdaną maturą.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Wśród maturzystów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w latach poprzednich dominuje przekonanie, że egzamin ten nie należy do najprostszych. Pamiętajmy jednak: wszystko zależy od naszych własnych umiejętności i wiedzy.

Matura z języka niemieckiego uchodzi za dość trudną. Jak było w 2022 roku? "Czy tylko według mnie niemiecki to porażka?" - napisał jeden z maturzystów na Twitterze. Wśród innych zdających również dominują takie słowa jak: "tragedia", "dramat" czy "porażka".

Według innych maturzystów z lat poprzednich z kolei wcale nie było tak źle: "Myślę, że pomijając fakt, że dali bloga a dzisiaj się dopiero dowiedziałam że może być blog to łatwiutko. I ten temat też taki ciekawy był" – brzmi wypowiedź jednej maturzystki.

Czy można nie zdać matury z j. niemieckiego

Każdy zdający maturę w 20243 roku musi stawić czoła części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a aby zdać ten egzamin, wymagane jest uzyskanie co najmniej 30% punktów.

Te same wytyczne obowiązują również w przypadku egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, który cieszy się największym zainteresowaniem wśród maturzystów jako język obcy nowożytny. To właśnie trzy przedmioty - język polski, matematyka i język obcy nowożytny - podlegają rygorystycznym wymaganiom punktowym, które decydują o wyniku maturalnym. Jeżeli uczeń nie zdobędzie wymaganej liczby punktów (czyli 30 procent całej sumy punktów) nie zda matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym).

Najpopularniejsze matura 2024

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia