Matura z języka angielskiego 2024 – poziom podstawowy

Matura z języka angielskiego 2024 – poziom podstawowy

Matura z języka angielskiego 2024 – poziom podstawowy

16.05.2024

Matura 2024 z języka angielskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Matura 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym rozpoczeła się 9 maja 2024 r., o godzinie 9:00. Egzamin trwał 120 minut składał się z zadań różnego rodzajurozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Arkusze maturalne z języka angielskiego opublikujemy tutaj po godzinie 14:00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym 20 sierpnia 2023 r. Egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczali abiturienci.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2024 r. Sprawdż wyniki matur 2024.

Zdawalność matury 2023 z języka angielskiego, w terminie głównym oraz dodatkowym, wyniosła 97% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna). Średnie wyniki matury 2023 z języka angielskiego to: 85 proc. (formuła 2023), 73% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.


 

Przecieki z matury 2024
9 maja 2024 r. już trzeci dzień z rzędu do sieci trafiły przecieki arkusza egzaminacyjnego. Pomimo surowego zakazu posiadania oraz używania telefonów komórkowych jednemu z abiturientów udało się zrobić zdjęcia zadaniom. W efekcie czego dość prędko poznaliśmy treść tegorocznego arkusza. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i potrwał 120 minut. Zdający będą mogli otrzymać maksymalnie 60 punktów w Formule 2023 oraz 50 punktów w Formule 2015.

W części rozumienia ze słuchu pojawiły się m.in.: rozmowa z kobietą prowadzącą taksówkę czy wypowiedzi na temat butelek. Natomiast w czytaniu ze zrozumieniem znalazły się różnorodne teksty o rowerach i rowerzystach oraz fragment „Notes from a Big Country”- Bill Bryson. W arkuszu pojawiło się również sporo zadań polegających na uzupełnianiu luk w tekście np. odpowiednią formą podanego wyrazu, maksymalnie pięcioma wyrazami czy podanymi wyrażeniami.

Temat wypowiedzi pisemnej
Po niecałej godzinie wyciekły tematy wypracowania maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W ostatnim zadaniu egzaminu pojawił się wpis na bloga. Polecenie brzmiało następująco: „Właśnie wróciłeś (-aś) z wycieczki, na którą postanowiłeś(-aś) wybrać się w pojedynkę - bez towarzystwa. We wpisie na swoim blogu [...] ”.

Zadaniem zdających było: poinformowanie czytelników, dokąd się wybrałeś (-aś) i wyjaśnienie, dlaczego zdecydowałeś (-aś) się pojechać w pojedynkę; zrelacjonowanie nieoczekiwane spotkanie, które miało miejsce w trakcie wycieczki; opisanie pamiątki przywiezionej z wycieczki, a także doradzenie czytelnikom bloga, o czym muszą pamiętać, gdy wybierają się na wycieczkę w pojedynkę. Długość wypowiedzi pisemnej powinna zmieścić się w limicie 80-130 wyrazów.

Część abiturientów wyszło z sali już po egzaminacyjnej już po 40 minutach. „Kocham ten angielski” - pisali na dawnym Twitterze. Zdecydowana większość maturzystów uznała arkusz za prosty i przyjemny. Dzielili się swoimi opiniami: „jakie to było łatwe”, „zero stresu dzisiaj” czy nawet „boże poziom klasy ósmej klasy podstawówki ta matura”


 

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowym (do wyboru) egzaminem dla każdego ucznia, jeśli zadeklarował pisanie matury właśnie z tego języka. W Polsce jest to najczęściej wybierany język nowożytny na egzaminie maturalnym.

Wcale to nie dziwi. Język angielski jest powszechnie uznawany za międzynarodowy język komunikacji, co czyni go niezwykle przydatnym w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego wielu uczniów wybiera go na egzaminie maturalnym, ponieważ zdaje sobie sprawę, że umiejętność swobodnej komunikacji po angielsku otwiera wiele drzwi zarówno na rynku pracy, jak i w podróżach.

Ponadto, w erze globalizacji i dostępu do międzynarodowych źródeł informacji, znajomość angielskiego umożliwia dostęp do szerokiej gamy zasobów edukacyjnych i kulturalnych. Zdając maturę z angielskiego, uczniowie inwestują w swoją przyszłość, otwierając sobie perspektywy na rozwijanie się i osiąganie sukcesów zarówno w kraju, jak i za granicą. Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2024 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 9 maja 2024 roku (czwartek) o godzinie 9:00. Z kolei egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00. Matura poprawkowa 2024 w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia 2024 (wtorek).

Sprawdź matura 2024 angielski - ustny

 

Język angielski poziom podstawowy matura 2024 - data:

 • 9 maja 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin główny
 • 5 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin dodatkowy
 • 20 sierpnia 2024 (wtorek) - termin poprawkowy

 

Pamiętanie o terminach egzaminów maturalnych jest kluczowe dla uczniów, ponieważ to od tych dat zależy ich przygotowanie i organizacja czasu nauki. Właściwe planowanie i śledzenie kalendarza egzaminacyjnego pozwala uniknąć stresu i błędów związanych z opóźnieniami lub nieprzygotowaniem.

 

Kiedy wyniki z matury 2024 z języka angielskiego 

Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz innych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024.

Sprawdż wyniki matur 2024

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z j. angielskiego oraz ile punktów można zdobyć

Czego mogą oczekiwać uczniowie, gdy otworzą arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego? Na pewno nie będą zaskoczeni treścią, ponieważ nauczyciele przez lata przygotowują ich do potencjalnych zadań, które mogą pojawić się na egzaminie, zwłaszcza w ostatnich latach szkoły średniej. Uczniowie będą musieli zmierzyć się zarówno z testem, jak i dłuższą formą wypowiedzi. W arkuszu maturzyści znajdą zadania związane z rozumieniem ze słuchu, czytaniem ze zrozumieniem, a także zadanie polegające na tworzeniu dłuższej formy wypowiedzi.

Sprawdź jak napisać bloga po angielsku

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które uwzględniają ograniczony zakres podstawy programowej oraz pewne ograniczenia dotyczące zagadnień gramatycznych i leksykalnych. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się konkretne sekcje, obejmujące zadania związane z rozumieniem ze słuchu, czytaniem ze zrozumieniem, a także tworzeniem dłuższej formy wypowiedzi i innymi umiejętnościami językowymi.

Sprawdź jak przygotować się do matury z języka angielskiego

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Sprawdź matura 2024 angielski - rozszerzony

Ile trwa matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015 będzie trwała tyle samo minut. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut.

Kontrolowanie czasu na egzaminie maturalnym jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala uczniowi efektywnie rozplanować swoją pracę, dzięki czemu zdąży on odpowiedzieć na wszystkie pytania lub zadania w wyznaczonym czasie. Brak kontroli nad czasem może prowadzić do niedokończenia egzaminu lub niedostatecznej staranności w odpowiedziach.

czytaj dalej ile trwają matury 2024

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Ponieważ na maturze z języka polskiego słownik jest dozwolony, to czy na egzaminie maturalnym z języka angielskiego obowiązują te same zasady? Otóż nie! W trakcie egzaminu maturalnego z języka angielskiego, uczeń musi mieć tylko długopis lub pióro z czarnym wkładem lub tuszem oraz dowód osobisty, aby nauczyciel mógł potwierdzić tożsamość zdającego.

Należy pamiętać o tym, że na egzamin maturalny z języka angielskiego nie wolno wnosić żadnych dodatkowych materiałów ani przedmiotów. Jeżeli w trakcie egzaminu jednemu z uczniów zadzwoni na przykład telefon komórkowy – istnieje ryzyko, że taki egzamin zostanie wtedy unieważniony.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego

Jakie zmiany czekają uczniów na maturze 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym w porównaniu do lat ubiegłych? Zmiany są następujące (obowiązywały one już rok temu):

 

Na maturze 2024 w Formule 2023 zmieniona została:

 • długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 zamiast 20 minut na poziomie podstawowym.
 • rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 wyrazów zamiast 900–1200 wyrazów na poziomie podstawowym
 • będzie więcej zadań otwartych
 • nowe typy zadań, np. sety leksykalne.
 • rezygnacja z zadań typu prawda–fałsz.
 • zwiększony zostaje limit limit wyrazów wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym.
 • pojawią się zadania otwarte w sekcji znajomości środków językowych
 • pojawią się zadania otwarte w sekcjach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych.

 

matura języki zmiany 2024

 

języki obce zmiany na maturze 2024

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Czy matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym była trudna dla uczniów w latach ubiegłych? Zdania są podzielone i oczywiście zależy to przede wszystkim od ich umiejętności i wiedzy. Oto niektóre z komentarzy uczniów: „Niecała godzinka na podstawie, slaynęłam łatwiutko poszło”, „Ale to łatwe było...”, „Podejrzanie łatwe”, „wyszłam po godzinie, napisałam w mailu taką durną historyjkę, ale przynajmniej ten fanfik z 7 zadania mi się podobał”. Oczywiście nie oznacza to, że egzamin był łatwy dla każdego ucznia.

#Matura2023 była najpopularniejszym hasztagiem w na polskim Twitterze. Obecnie pojawiło się już ponad 26,2 tysięcy wpisów na ten temat. Przed egzaminem uczniowie dzielili się swoimi przewidywaniami, doptyczącymi treści poleceń. Zdecydowana mniejszość osób obawiała się tej matury, większość była do niej pozytywnie nastawiona.

Po skończonym egzaminie uczniowie podzielili się swoimi przemyśleniami i opiniami na temat tegorocznej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wśród nich przewyższały te o pozytywnym przekazie, znalazły się takie wypowiedzi jak:

 • "Angielski odhaczony raczej na plus"
 • "Uważam, że matura z angielskiego serio była bardzo bardzo łatwa, temat maila też fajny"
 • "Myślę, że jest szansa na sto procent z angielskiego"
 • "Wydawał się łatwy zobaczymy po odpowiedziach"
 • "Łatwiutko".
 • Zaledwie kilka osób podzieliło się jednak swoimi obawami:
 • "Patrząc na to co inni napisali to mam wrażenie, że nie będzie dobrze"
 • "Źle mi poszło".

 

Ile osób nie zdało j. angielskiego na poziomie podstawowym w 2023

Języka angielski na poziomie podstawowym odbierany jest przez uczniów jako taki, który jest zazwyczaj zdawany przez maturzystów, a część uczniów podchodzi do niego z ogromnym luzem. O tym, że w większości przypadków nie ma się czego obawiać, pokazują wyniki.

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym) w 2023 roku zdało 97 procent wszystkich zdających. Oznacza to, że matury z języka angielskiego nie zdało jedynie 3 procent uczniów.

Co więcej, tak wysoki wynik nie jest wyjątkiem na przestrzeni lat, ponieważ co roku maturzyści dość dobrze radzą sobie z maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zdawalność tego przedmiotu w roku 2022 i 2021 wyniosła 94 procent, natomiast w roku 2020 było to 92 procent. Są to wyniki wysoko zadowalające!

 

Jakie były średnie wyniki z j. angielskiego na poziomie podstawowym w 2023

Średnie wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym to 85 proc. (formuła 2023), 73% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów. Należy jednak pamiętać, że jest to średni wynik – każdy maturzysta powinien być dobrze nastawiony przed maturą z angielskiego i nie sugerować się wynikami z lat poprzednich, ponieważ każdy uczeń posiada inną wiedzę i umiejętnośći.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Co o maturze z języka angielskiego myślą uczniowie, którzy przystąpili do niej w 2022 roku? Oto kilka wypowiedzi: "Serio! Podstawa to bardziej dla szkoły podstawowej", "Jezu, jakie to było miłe i przyjemne", "Boże ale ta matura była żenująco prosta - 40 minut spokojnie starczyło na napisanie aż nadto". Okazuje się więc, że matura z języka angielskiego w 2022 roku nie była wcale trudna.

Z kolei w roku 2021 odczucia uczniów były podobne. "Powiem wam, że angielski był całkiem przyjemny. Bałam się tego całego wypracowania, ale nawet poszło" - napisała jedna z internautek. "Jakie prościutkie, jako pierwsza wyszłam z sali" – dodała druga.

Co było na maturze z języka angielskiego w maju 2023

Wielu uczniów obawiało się egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dlaczego? Powodem jest przede wszystkim fakt, że jest to egzamin obowiązkowy dla większości uczniów (z języka obcego nowożytnego), z którego trzeba uzyskać minimum 30 procent, by go zdać.

czytaj dalej matura 2023 z języka agielskiego 

Czy można nie zdać matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym

To, co wielu uczniów nurtuje w kontekście matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jest pytanie, czy jest możliwość jej niezdania. Odpowiedź brzmi: tak - istnieje możliwość niezdania matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym, który jest przedmiotem obowiązkowym dla maturzystów, którzy wybrali ten język nowożytny. Każdy zdający maturę w 2024 roku musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zaliczyć egzamin.

Najpopularniejsze matura 2024

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia