Logopedia - Katowice i woj. śląskie

Logopedia - Katowice i woj. śląskie

Logopedia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

logopedia

Odkryj logopedię na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logopedia studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek logopedia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logopedia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie logopedia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia?

Logopedia to kierunek cieszący się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na studia muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która ma na celu zweryfikowanie zwłaszcza poprawność wymowy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Logopedia to popularny w XXI wieku kierunek, który zajmuje się zaburzeniami mowy. Ukończenie kształcenia w tym zakresie umożliwia prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii rozpoznanych dysfunkcji mowy w szczególności u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Studenci uczą się, w jaki sposób przeprowadzić poprawną diagnozę logopedyczną, która polega na zbieraniu danych odnoszących się do dysfunkcji mowy występującej u badanego człowieka. Zgłębiają wiedzę lingwistyczną, medyczną i psychologiczną, by lepiej wyjaśnić przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję odbywać praktyki zawodowe, które umożliwią Ci rozwinięcie potrzebnych umiejętności w zawodzie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logopedia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek logopedia w Katowicach realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia w ramach kierunku logopedia konstruowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają wiedzę lingwistyczną, medyczną, psychologiczną, które są niezwykle cenne w trakcie próby stwierdzenia przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów zaburzenia mowy.

W trakcie realizowanych zajęć rozwiniesz umiejętności planowania i prowadzenia terapii logopedycznej. Wiedza lingwistyczno-pedagogiczna i medyczno-psychologiczna staje się podłożem dla metodycznych działań logopedycznych.

Studenci zdobywają także wiedzę na temat nowoczesnych metod leczenia pojawiających się w logopedii polskiej i światowej. Będziesz miał/a szanse rozwinąć kompetencje interpersonalne, a także zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi. Studenci zdobędą również potrzebne kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologii społecznej oraz psychoterapii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGOPEDIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci logopedii mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zajmują się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii w zakresie występujących zaburzeń mowy. Pełnią funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także podejmują działania profilaktyczne, które mają zapobiegać powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • ośrodki szkolno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • placówki służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki)
 • domy pomocy społecznej i sanatoria

W środowisku zawodowym będziesz współpracować z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami. Staniesz się ekspertem od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, dlatego też możesz liczyć na zatrudnienie w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, placówkach kulturalnych.

Kierunki humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)