Logopedia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

logopedia

Odkryj logopedię w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Logopedia studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku logopedia w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logopedia w Bydgoszczy rozpocznie się 8 czerwca 2023 r. i potrwa do 12 września 2023 r. | Logopedia Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy logopedię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW).

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek LOGOPEDIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Logopedia +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia?

Jeśli chcesz studiować logopedię, warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która ma na celu zweryfikowanie zwłaszcza poprawność wymowy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W BYDGOSZCZY?

Logopedia to bardzo ważny kierunek kształcenia humanistycznego, który podkreśla znaczenie poprawnej wymowy oraz pomaga radzić sobie z różnego rodzaju wadami. Celem tej nauki jest praca nad poprawną komunikacją werbalną.

Na studiach logopedycznych odnajdą się zwłaszcza Ci, który lubią pracować z ludźmi, zarówno z dziećmi, jak i dorosłym. Przedmioty, na które będziesz uczęszczał/a umożliwią Ci zdobycie lub rozwinięcie umiejętności sprowadzających się do diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, jej usprawniania, a także przeciwdziałania wszelkim trudnościom odnoszącym się do czytania i pisania. Logopeda to osoba, która pomoże Ci bezproblemowo się komunikować.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logopedia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek logopedia w Bydgoszczy możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów).

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Logopedia to fascynująca propozycja kształcenia, która skupia się na komunikacji werbalnej, a także umożliwia jej poprawę. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie i praktyczne umiejętności sprowadzające się do diagnozowania i terapii zaburzeń mowy oraz jej usprawniania. Zapoznają się także z metodami, które w znaczący sposób wpływają na zwalczanie trudności odnoszących się do czytania i pisania.

Studenci mogą wybrać specjalizację, która z pewnością wpłynie na dalszy rozwój kariery zawodowej. Dowiesz się, czym jest neurologopedia, a wykształcenie w tym zakresie umożliwi Ci zajmowanie się pacjentami z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Z drugiej strony możesz rozwijać się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej. Edukacja w tym zakresie umożliwi Ci specjalizowanie się we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci. Studenci wyspecjalizowani w tej dziedzinie będą mogli w przyszłości udzielać pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia).

Logopedia w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGOPEDIA W BYDGOSZCZY?

Absolwenci logopedii z pewnością odnajdą się w pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych o charakterze ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, jak również w poradniach logopedycznych służby zdrowia. Mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

 • ośrodki szkolno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • placówki służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki)
 • domy pomocy społecznej i sanatoria
 • żłobki,
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne
 • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne

Możesz prowadzić także własną działalność gospodarczą, chociażby gabinet logopedyczny. Absolwenci pracują w charakterze wykładowców i edukatorów, a zajmują się podnoszeniem kompetencji dzieci, młodzieży, rodziców.

Gdzie studiować na kierunku logopedia w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek logopedia w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek logopedia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logopedia w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia Bydgoszcz studia i stopnia

Logopedia Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia Bydgoszcz studia stacjonarne

Logopedia Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Bydgoszczy

praca socjalna
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia