Fizyka techniczna - Katowice i woj. śląskie

Fizyka techniczna - Katowice i woj. śląskie

Fizyka techniczna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

fizyka techniczna

Odkryj kierunek fizyka techniczna w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna studia Katowice | woj. śląskie

Próbujesz zrozumieć otaczający nas świat? Przemysł technologiczny wspomagany komputerowo Cię fascynuje i chciałbyś/chciałabyś znaleźć w nim pracę? Interesuje Cię energetyka jądrowa i modelowanie komputerowe? Marzy Ci się kariera inżyniera? Kierunek fizyka techniczna w Katowicach i Gliwicach zapewni Ci doznania, których oczekujesz i możliwość zatrudniania w przemyśle fizyczno-technicznym.

Kandydaci na studia fizyczne powinni odznaczać się analitycznym, a zarazem abstrakcyjnym myśleniem. Ważne jest także zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką i matematyką. Chcesz zajmować się pracą badawczą? Tytuł inżyniera dobrze brzmi z Twoim nazwiskiem? Jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w zespole? Studia w Gliwicach są zdecydowanie dla Ciebie, a co najważniejsze zapewnią Ci prestiżowy i pewny zawód.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna?

Studia w ramach fizyki technicznej nie bez powodu uznawane są za prestiżowe. Niezwykle trudny i wymagający kierunek oczekuje do kandydatów spełnienia konkretnych wymagań rekrutacyjnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Do wyboru masz matematykę, język obcy nowożytny, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, informatykę. Sprawdź także, czy wymagania kwalifikacyjne przewidują wykonanie odpowiednich badań lekarskich. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki fizyczne w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w ramach fizyki technicznej możesz realizować na uczelniach, które znjadziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie śląskie dbają o najwyższy poziom kształcenia zwłaszcza w zakresie nauk technicznych i medycznych, a kadra akademicka złożona z najlepszych specjalistów i badaczy dba o rzetelną realizację program kształcenia.

W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • systemy akwizycji danych pomiarowych
 • czujniki wielkości fizycznych
 • systemy operacyjne
 • metody izotopowe
 • źródła i detektory światła
 • organizacja przedsiębiorstw i zarządzanie jakością
 • fizyczne podstawy elektroniki
 • automatyzacja pomiarów fizycznych
 • czujniki wielkości fizycznych

 

Teoretyczna wiedza w przypadku kształcenia technicznego musi być weryfikowana w trakcie praktyk zawodowych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Studia na kierunku fizyka techniczna gwarantują zatrudnienie w najlepszych firmach i przedsiębiorstwach nie tylko w kraju, ale i na świecie. Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • instytutach naukowo‐badawczychbiurach projektowych
 • laboratoriach przemysłowych
 • przy obsłudze wysoko specjalistycznej aparatury diagnostycznej
 • firmach zajmujących się automatyzacją procesów
 • firmach analityczno-konsultingowych
 • ośrodkach obliczeniowych
 • branży IT
 • branży healthcare
 • przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym
 • placówkach edukacyjnych

 

Abiturienci szczycą się wiedzą i umiejętnościami z zakresu fizyki ogólnej, analizy matematycznej, grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania projektowania, podstaw programowania, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych, metod symulacji zjawisk oraz automatyzacji pomiarów. Interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwia znalezienie pracy w bardzo wielu branżach i sektorach, a zdobyta wiedza może być dużym atutem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ pasjonaci i eksperci w zakresie fizyki są w tym momencie gronem niezwykle elitarnym.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)