Neurobiologia - Katowice i woj. śląskie

Neurobiologia - Katowice i woj. śląskie

Neurobiologia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

neurobiologia

Odkryj neurobiologię na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Naurobiologia studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku neurobiologia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Neurobiologia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek neurobiologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Neurobiologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek neurobiologia?

Wymogami rekrutacyjnymi na kierunek neurobiologia warto zainteresować się wcześniej, ponieważ wszelkie ustalenia są zmienne i indywidualnie opracowywane przez poszczególne uczelnie.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Neurobiologia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NEUROBIOLOGIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NEUROBIOLOGIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Neurobiologia to nowoczesna propozycja kształcenia, która skupia się na biologicznych podstawach działania mózgu i innych elementów układu nerwowego. Studenci badają różne podłoża zjawisk psychicznych i weryfikują zachowanie człowieka.

Kierunek medyczny tego typu ma interdyscyplinarny charakter, co oznacza, że łączy wiedzę z zakresu biologii, biochemii, farmakologii, anatomii z neurobiologią i psychologią.

Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przygotowanych salach wykładowych, laboratoryjnych i pracowniach kierunkowych. Studenci mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialnych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Neurobiologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Neurobiologię możesz studiować w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Studia stacjonarne to studia dzienne. Odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku na uczelniach publicznych w siedzibie uczelni. Kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kompleksowo opracowany program studiów neurobiologii wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami, obejmującymi nauki medyczne, psychologiczne i przyrodnicze. Studenci uczęszczają między innymi na biologię, biochemię, farmakologię, anatomię, fizjologię.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się wykorzystywać metody i techniki, które ułatwią udział w projektach badawczych z zakresu neurobiologii. Studenci umiejętnie oceniają struktury mózgu zaangażowane w procesy poznawcze oraz dokonują analizy, ekspresji i kontroli emocji. Nauczysz się oceniać zaburzenia poznawcze, emocje i osobowości u osób zarówno z przejściowym, jak i z trwałym uszkodzeniem mózgu.

Rozwiniesz umiejętności badawcze i diagnostyczne, jak również rozwiniesz komunikatywność, która wpłynie na pracę zespołową oraz współpracę z lekarzami i badaczami czynnie uczestniczącymi w zaawansowanych doświadczeniach z zakresu neurobiologii klinicznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Neurobiologia trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci neurobiologii zdobywają szerokie kompetencje, które ułatwiają wkroczenie na współczesny rynek pracy naukowo-badawczy. Możesz być zatrudniony zarówno w charakterze nauczyciela, jak i pracownika laboratorium.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku neurobiologia:

 • instytucje akademickie
 • firmy, które zajmują się badaniami klinicznymi lub dystrybucją sprzętu i odczynników stosowanych w naukach biomedycznych
 • laboratoria diagnostyczne i biomedyczne
 • placówki weterynaryjne
 • firmy biologiczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne

Wiedza i umiejętności absolwentów odnoszą się do stosowania nowoczesnych metod badawczych, które ułatwią podjęcie pracy w placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek neurobiologia w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

NEUROBIOLOGIA - ważne informacje

neurobiologia studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Komentarze (0)