Inżynieria biomedyczna - Katowice i woj. śląskie

Inżynieria biomedyczna - Katowice i woj. śląskie

Inżynieria biomedyczna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

inżynieria biomedyczna

Odkryj inżynierię biomedyczną na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Inżynieria biomedyczna studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria biomedyczna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek inżynieria biomedyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria biomedyczna?

Kandydaci na studia w zakresie inżynierii biomedycznej muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w zależności od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria biomedyczna w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Inżynieria biomedyczna to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który łączy nauki techniczne, medyczne i biologiczne. Propozycja kształcenia tego typu uznawana jest przez WHO za jedną z tych, które mają największy wpływ na postęp współczesnej medycyny.

Studenci mają możliwość wyboru specjalizacji, które w znaczący sposób wpływają na dalszą ścieżkę kariery. Warto je śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ są one zmienne. Możesz zajmować się, chociażby informatyką w obrazowaniu medycznym lub inżynierią biomateriałów.

Zajęcia realizowane są w nowocześnie urządzonych salach wykładowych, komputerowych i laboratoryjnych. Studenci odbywają praktyki zawodowe między innymi w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną lub w szpitalach i klinikach.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek inżynieria biomedyczna możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia; odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Studia stacjonarne to studia dzienne. Odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku na uczelniach publicznych w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie opracowanym programie kształcenia kierunku inżynieria biomedyczna znajdziemy szereg najważniejszych zagadnień, które odnoszą się przede wszystkim do informatyki medycznej, obrazowania medycznego, telemedycyny, procesowania sygnałów fizjologicznych, modelowania 3D i optyki biomedycznej.

Dzięki zdobywanej wiedzy i rozwijanym umiejętnościom studenci mają realny wpływ na udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, wyposażenia laboratoryjnego.

Będziesz miał/a okazję zgłębiać wiedzę z zakresu podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego, implantologii. Nauczysz się obsługiwać specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w inżynierii biomedycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci inżynierii biomedycznej mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zajmują się przeprowadzaniem testów radiologicznych, kontrolą okresową aparatury do obrazowania medycznego, tworzeniem i administracją baz danych szpitali, a także obsługą operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe).

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria biomedyczna:

  • szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne, poradnie, jednostki organizacyjne lecznictwa
  • firmy, które zajmują się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych
  • przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające, stosujące biomateriały
  • biura projektowe i doradcze
  • instytucje tworzące i eksploatujące komputerowe systemy informatyczne, które są stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej

Zawodowo możesz zająć się doradztwem technicznym, projektowaniem sprzętu do rehabilitacji, a także analizą komputerową i poprawą jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych.

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)