Advertisement

Neurobiologia - Poznań

Studia w Poznaniu 

neurobiologia

Odkryj neurobiologię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Neurobiologia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku neurobiologia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku neurobiologia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku neurobiologia w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 września 2023 r. | Neurobiologia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu neurobiologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM) oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu AWF).

czytaj dalej wszystko o Neurobiologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek NEUROBIOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Neurobiologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Neurobiologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek neurobiologia?

Kierunek neurobiologia w Poznaniu jest na tyle unikatowy, że warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie, a kandydatów na jedno miejsce jest wielu.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci będą zobowiązani przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Neurobiologia w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA W POZNANIU?

Neurobiologię znajdziesz na wielu poznańskich uczelniach, a każda z nich przedstawia indywidualne podejście do tego typu studiów biologicznych. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, a skupia się na budowie i funkcjonowaniu pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów (mózg, rdzeń kręgowy).

W trakcie realizowanego kształcenia, które ma charakter interdyscyplinarny, będziesz miał/a okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami badania mechanizmów prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, co odnosi się także do chorób układu nerwowego.

Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do tego pracowniach. Elitarny kierunek prowadzony jest przy współpracy międzywydziałowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Neurobiologia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia w Poznaniu na kierunku neurobiologia realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Tego typu propozycja kształcenia prowadzona jest w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku, a realizowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W kompleksowo opracowanym programie studiów w zakresie neurobiologii znajdziesz takie przedmioty jak: neuroanatomia kręgowców, układ nerwowy bezkręgowców, biologiczne mechanizmy zachowania, rozwój układu nerwowego człowieka, sieci neuronowe i neuroobrazowanie, neuroendokrynologia.

Realizowane zajęci pozwolą Ci zdobyć lub rozwijać umiejętności praktyczne odnoszące się przede wszystkim do diagnostyki. Poszczególne przedmioty skupiają się przede wszystkim na budowie, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych.

Neurobiologia rozwija się bardzo szybko, a postęp w naukach przyrodniczych sprawia, że rynek pracy otwiera się na absolwentów tego typu kształcenia.

Zdobywana wiedza i umiejętności ułatwią znalezienie pracy w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych i tym podobne. Studenci tym samym szczycą się umiejętnościami analitycznymi i interpretacyjnymi, które są cenne w podejmowanej pracy badawczej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA W POZNANIU?

Studia na kierunku Neurobiologia trwają 2 lata (studia II stopnia).

Neurobiologia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA W POZNANIU?

Absolwenci neurobiologii są przygotowani do podjęcia pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach, które wymagają wiedzy odnoszącej się do funkcjonowania układu nerwowego. Otwierają się na propozycje rynku pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku neurobiologia:

  • jednostki naukowe
  • jednostki naukowo-dydaktyczne
  • laboratoria diagnostyczne i biomedyczne
  • placówki weterynaryjne
  • firmy biologiczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne

Zdobywana wiedza oraz umiejętne stosowanie nowoczesnych metod badawczych umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, w laboratoriach diagnostycznych, ale również w sporcie, wojsku i policji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Neurobiologia w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Neurobiologia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Neurobiologia Poznań studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia