Inżynieria środowiska - Katowice i woj. śląskie

Inżynieria środowiska - Katowice i woj. śląskie

Inżynieria środowiska - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

inżynieria środowiska

Odkryj kierunek inżynieria środowiska w Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Inżynieria środowiska studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Śląskiej w Gliwicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek inżynieria środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska?

Kierunki studiów takie jak inżynieria środowiska budzą duże zainteresowanie wśród osób, które chcą zajmować się środowiskiem, ale myślą także o pracy inżynierskiej. Kandydaci muszą oczywiście spełnić określone warunki kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

Do wyboru masz matematykę, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, informatykę. Szczegółów szukaj na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Kierunek inżynieria środowiska zajmuje się stricte gospodarką odpadami, technologią wody, ścieków i gleby, wodociągami i kanalizacją, ogrzewnictwem, klimatyzacją i ochroną powietrza, czystymi technologiami w energetyce i motoryzacji, technologiami środowiskowymi. Interdyscyplinarna dziedzina pozwala połączyć treści techniczne z ochroną środowiska.

Przyszli studenci powinni być żywo zainteresowanie środowiskiem i tym, co wpływa na jego niekorzyść. Kandydaci powinni odznaczać się kilkoma ważnymi cechami. Ważne są predyspozycje manualne, komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej. Kreatywne, a zarazem analityczne myślenie wpłynie na lepsze rozumienie czynników przyrodniczych i pomoże odnaleźć rozwiązania, które korzystnie oddziałają na środowisko. Studia w Gliwicach są idealne dla ludzi z poczuciem misji, którzy pragną przyczynić się do innowacyjności w gospodarce, chroniąc przy tym naturę. Wszystko wydaje się możliwe!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnyme. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Inżynierię środowiska możesz realizować na na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżejMożesz mieć pewność, że uczelnie śląskie myślą horyzontalnie, dlatego w sposób interdyscyplinarny starają się łączyć różne dziedziny nauki i czasem nawet wykluczające się kwestie. Dobrze dobrana kadra akademicka służy studentom naukowym bagażem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Program kształcenia składa się z takich przedmiotów jak na przykład:

 • biologia i mikrobiologia środowiska
 • inżynieria elektryczna
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • fizyka budowli
 • materiałoznawstwo instalacyjne
 • oczyszczanie gazów procesowych
 • podstawy niskoemisyjnego spalania odpadów
 • sieci i instalacje wodociągowe
 • technologia i organizacja robót
 • techniki separacji w inżynierii środowiska

 

Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach?

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska są niezwykle praktyczne, ponieważ skupiają się na kwestiach najważniejszych dla współczesności. W dobie przemian klimatycznych i zatrucia środowiska nawet technika stara się wpływać na korzyść przyrody. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej

 

Absolwenci zajmują się rozwiązywaniem szczegółowych problemów, które zapewniają normalne życie mieszkańców w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym (w budynkach), a także rozwiązują problemy związane z rozruchem i eksploatacją obiektów technologicznych takich jak: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i zakłady recyklingu odpadów.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środowiska w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria środowiska w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

inżynieria środowiska studia

studia inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)