Transport kolejowy - Katowice i woj. śląskie

Transport kolejowy - Katowice i woj. śląskie

Transport kolejowy - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

transport kolejowy

Odkryj transport kolejowy na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Transport kolejowy studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku transport kolejowy to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Transport kolejowy - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek transport kolejowy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Transport kolejowy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek transport kolejowy?

Transport kolejowy to kierunek, który wzbudza duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Przebieg procesu rekrutacyjnego uzależniony jest od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Transport kolejowy w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT KOLEJOWY KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport kolejowy w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY W KATOWICACH I GLIWICACH?

Transport kolejowy to innowacyjny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnego transportu kolejowego oraz w odniesieniu do budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Program kształcenia uwzględnia wykorzystywanie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM oraz technologii wytwarzania.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci nabywają kompetencje i zdobywają odpowiednie kwalifikacje do projektowania, utrzymywania infrastruktury transportu kolejowego, a także w zakresie modernizacji, diagnostyki i remontów dróg szynowych, które już istnieją.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Transport kolejowy możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Transport kolejowy możesz realizować w trakcie pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku (siedem semestrów).

Studia stacjonarne to studia dzienne. Na uczelniach publicznych odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku w siedzibach poszczególnych wydziałów.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku transport kolejowy ustalany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę, która obejmuje również inżynierię bezpieczeństwa w transporcie kolejowym z uwzględnieniem takich zagadnień, jak sterowanie ruchem kolejowym, interoperacyjność kolei europejskiej, logistyka, zintegrowane systemy zarządzania, systemy bezpieczeństwa.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się wykorzystywać techniki cyfrowe i narzędzia komputerowe. Rozwiniesz predyspozycje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i norm stosowanych w kontekście transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Teoretyczną wiedzę będziesz miał/a okazję zweryfikować w trakcie praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Transport kolejowy trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY W KATOWICACH I GLIWICACH?

Unikatowy kierunek, którym niewątpliwie jest transport kolejowy, wzbudza duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, zwłaszcza że tego typu propozycja kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku transport kolejowy:

 • biura projektowe środków transportu i infrastruktury kolejowej
 • przedsiębiorstwa eksploatacji transportu szynowego
 • zakłady obsługowo-naprawcze środków transportu szynowego
 • jednostki organizacyjne związane z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym

Absolwenci odnajdą się także w firmach, które zajmują się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, jak również mogą współpracować z zarządcami infrastruktury.

Kierunki logistyka i transport w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)