Dodaj do ulubionych

Transport kolejowy - kierunek studiów

Studia na kierunku Transport kolejowy to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku transport kolejowy:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TRANSPORT KOLEJOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Transport kolejowy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE TRANSPORT KOLEJOWY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Transport kolejowy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT KOLEJOWY STUDIA NIESTACJONARNE

TRANSPORT KOLEJOWY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT KOLEJOWY STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport kolejowy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując transport kolejowy?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej zrozumieć charakter pracy osób związanych z funkcjonowaniem branży transportu kolejowego, weźmiesz udział w zajęciach z podstaw kolejnictwa.

To właśnie one pozwolą Ci na zdobycie definicyjnej wiedzy z zakresu budowy pojazdów szynowych, nazewnictwa i specyfiki elementów składających się na infrastrukturę kolejową, struktury i sposobów funkcjonowania linii kolejowych w Polsce i na świecie.

Opanujesz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu mechaniki i elektrotechniki, zdobędziesz wiedzę o materiałach, konstrukcjach i metodach optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem kolejnictwa.

Dowiesz się w jaki sposób wspomagać procesy projektowania i wytwarzania elementów infrastruktury kolejowej w oparciu o możliwości technik komputerowych i informatycznych.

Poznasz zasady i praktykę zarządzania strategicznego, będziesz przygotowany do prognozowania i krytycznego oceniania kierunków rozwoju kolejnictwa w Polsce oraz do umiejętnego wskazywania potrzeb modernizacyjnych polskiej kolei.

Staniesz się specjalistą w zakresie linii dużych prędkości, będziesz w stanie odwołać się do tradycji kolejnictwa i wymienić przełomowe momenty, które nadawały tempa kolejnym ważnym zmianom w taborze i infrastrukturze kolejowej.

W Twojej optyce naukowej znajdą się również kwestie związane z bezpieczeństwem na kolei. Zajmiesz się czynnikami, które determinują utrzymanie płynności, bezkolizyjności i dobrego stanu technicznego taboru – sygnalizacją, rodzajami nawierzchni, systemami drenażu i odwadniania torowisk czy metodami umacniania nasypów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw kolejnictwa: języka specjalistycznego charakterystycznego dla branży, budowy pojazdów szynowych, nazewnictwa i specyfiki elementów składających się na infrastrukturę kolejową
 • struktury i sposobów funkcjonowania linii kolejowych w Polsce i na świecie
 • podstaw mechaniki i elektrotechniki
 • podstaw materiałoznawstwa
 • metod optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem kolejnictwa
 • wspomagania procesów projektowania i wytwarzania elementów infrastruktury kolejowej w oparciu o możliwości technik komputerowych i informatycznych
 • zarządzania strategicznego
 • prognozowania i krytycznego oceniania kierunków rozwoju kolejnictwa w Polsce
 • umiejętnego wskazywania potrzeb modernizacyjnych polskiej kolei
 • specyfiki linii dużych prędkości
 • tradycji kolejnictwa i wskazywania przełomowych momentów, które nadawały tempa ważnym zmianom w taborze i infrastrukturze kolejowej
 • bezpieczeństwa na kolei
 • czynników determinujących utrzymanie płynności, bezkolizyjności i dobrego stanu technicznego taboru – sygnalizacji, rodzajów nawierzchni, systemów drenażu i odwadniania torowisk czy metod umacniania nasypów

Jak wyglądają studia na kierunku transport kolejowy?

Choć przez refren jednej z popularniejszych polskich piosenek rozrywkowych jesteśmy skłonni wsiadać do pociągu byle jakiego, upatrując w takim akcie gwarancji wyjątkowych i niezapomnianych przygód, podobna lekkomyślność nie jest wskazana przy wyborze kierunku studiów, który determinuje nasze przyszłe zawodowe losy.

W tej materii zdecydowanie warto zaplanować swoją podróż, unikać przesiadek i wybrać taki środek transportu, który najlepiej odpowie naszym oczekiwaniom sprawiając, że droga będzie nie tylko wygodna, ale i satysfakcjonująca.

W jakie naukowe i zawodowe destynacje najlepiej celować? Rynek transportu kolejowego w Polsce to przestrzeń nieustannego rozwoju i pole do wprowadzania modernizacji, a kolejnictwo stale potrzebuje specjalistów, którzy nadadzą nowe oblicze rodzajowi transportu, kojarzonemu dotychczas z antytezą nowoczesności.

Współczesna kolej to nie tylko dążenie do zaprojektowania i wprowadzenia w życie jak największej liczby nowych rozwiązań technologicznych, ale również organiczna troska o najwyższy poziom bezpieczeństwa, płynność komunikacyjną i dobry stan techniczny taboru. Na styku każdego z tych aspektów plasują się kompetencje absolwentów, którzy kończą studia na kierunku transport kolejowy.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek transport kolejowy można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Studenci, którym zależy na połączeniu nauki z innymi aktywnościami powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami technicznymi i logistycznymi.

 

Studia na kierunku Transport kolejowy możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek transport kolejowy rozwiną swoją wiedzę z zakresu logistyki, nauk technicznych, informatycznych oraz ścisłych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Podstawy kolejnictwa
 • Materiały inżynierskie dla kolejnictwa
 • Komputerowe wspomaganie projektowania

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci powyższego kierunku zyskają szereg cennych umiejętności inżynierskich. Przede wszystkim nauczą się budowy oraz eksploatacji pojazdów szynowych. Ponadto poznają zasady projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

Istotnym elementem kształcenia będzie także rozwijania kompetencji z zakresu zarządzania procesem logistycznym i transportowym. Studenci poznają także wybrany język obcy, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli ruch kolejki elektrycznej przyprawiał Cię w dzieciństwie o szybsze bicie serca, pasjonujesz się koleją i chciałbyś zgłębić tę dziedzinę transportu pod kątem projektowania, automatyzowania, eksploatacji i unowocześniania infrastruktury kolejowej, potrafisz myśleć analitycznie, szybko znajdujesz rozwiązania dla zaistniałych problemów i zależy Ci na zdobyciu wykształcenia inżynierskiego, które wykorzystasz w pracy nad doskonaleniem rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia społeczeństwa, studia na kierunku transport kolejowy mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

5. Gdzie studiować Transport kolejowy

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Transport kolejowy:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Transport kolejowy trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku transport kolejowy będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku transport kolejowy?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku transport kolejowy? Rozległa wiedza dotycząca każdego etapu pracy nad sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury kolejowej, umożliwi Ci podjęcie pracy w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej.

Z powodzeniem odnajdziesz się również w firmach i przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach naprawczych i modernizacyjnych pracujących nad rozwojem taboru oraz technikach kolejowych, kształcących przyszłych pracowników tego sektora transportu.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku transport kolejowy bardzo często decydują się również na pracę w charakterze specjalistów do spraw logistyki i spedycji kolejowej, pracowników firm budujących infrastrukturę kolejową i utrzymujących ją we właściwym stanie, zgodnym z nowoczesnymi normami.

 

Absolwent kierunku transport kolejowy znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej
 • firmach i przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego
 • zakładach naprawczych i modernizacyjnych pracujących nad rozwojem taboru
 • technikach kolejowych
 • specjalista do spraw logistyki i spedycji kolejowej
 • pracownik firm budujących infrastrukturę kolejową i utrzymujących ją we właściwym stanie, zgodnym z nowoczesnymi normami

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY

Komentarze (0)