Transport kolejowy - kierunek studiów

Choć przez refren jednej z popularniejszych polskich piosenek rozrywkowych jesteśmy skłonni wsiadać do pociągu byle jakiego, upatrując w takim akcie gwarancji wyjątkowych i niezapomnianych przygód, podobna lekkomyślność nie jest wskazana przy wyborze kierunku studiów, który determinuje nasze przyszłe zawodowe losy. W tej materii zdecydowanie warto zaplanować swoją podróż, unikać przesiadek i wybrać taki środek transportu, który najlepiej odpowie naszym oczekiwaniom sprawiając, że droga będzie nie tylko wygodna, ale i satysfakcjonująca. W jakie naukowe i zawodowe destynacje najlepiej celować? Rynek transportu kolejowego w Polsce to przestrzeń nieustannego rozwoju i pole do wprowadzania modernizacji, a kolejnictwo stale potrzebuje specjalistów, którzy nadadzą nowe oblicze rodzajowi transportu, kojarzonemu dotychczas z antytezą nowoczesności. Współczesna kolej to nie tylko dążenie do zaprojektowania i wprowadzenia w życie jak największej liczby nowych rozwiązań technologicznych, ale również organiczna troska o najwyższy poziom bezpieczeństwa, płynność komunikacyjną i dobry stan techniczny taboru. Na styku każdego z tych aspektów plasują się kompetencje absolwentów, którzy kończą studia na kierunku transport kolejowy.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli ruch kolejki elektrycznej przyprawiał Cię w dzieciństwie o szybsze bicie serca, pasjonujesz się koleją i chciałbyś zgłębić tę dziedzinę transportu pod kątem projektowania, automatyzowania, eksploatacji i unowocześniania infrastruktury kolejowej, potrafisz myśleć analitycznie, szybko znajdujesz rozwiązania dla zaistniałych problemów i zależy Ci na zdobyciu wykształcenia inżynierskiego, które wykorzystasz w pracy nad doskonaleniem rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia społeczeństwa, studia na kierunku transport kolejowy mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej zrozumieć charakter pracy osób związanych z funkcjonowaniem branży transportu kolejowego, weźmiesz udział w zajęciach z podstaw kolejnictwa. To właśnie one pozwolą Ci na zdobycie definicyjnej wiedzy z zakresu budowy pojazdów szynowych, nazewnictwa i specyfiki elementów składających się na infrastrukturę kolejową, struktury i sposobów funkcjonowania linii kolejowych w Polsce i na świecie. Opanujesz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu mechaniki i elektrotechniki, zdobędziesz wiedzę o materiałach, konstrukcjach i metodach optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem kolejnictwa. Dowiesz się w jaki sposób wspomagać procesy projektowania i wytwarzania elementów infrastruktury kolejowej w oparciu o możliwości technik komputerowych i informatycznych. Poznasz zasady i praktykę zarządzania strategicznego, będziesz przygotowany do prognozowania i krytycznego oceniania kierunków rozwoju kolejnictwa w Polsce oraz do umiejętnego wskazywania potrzeb modernizacyjnych polskiej kolei. Staniesz się specjalistą w zakresie linii dużych prędkości, będziesz w stanie odwołać się do tradycji kolejnictwa i wymienić przełomowe momenty, które nadawały tempa kolejnym ważnym zmianom w taborze i infrastrukturze kolejowej. W Twojej optyce naukowej znajdą się również kwestie związane z bezpieczeństwem na kolei. Zajmiesz się czynnikami, które determinują utrzymanie płynności, bezkolizyjności i dobrego stanu technicznego taboru – sygnalizacją, rodzajami nawierzchni, systemami drenażu i odwadniania torowisk czy metodami umacniania nasypów.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku transport kolejowy? Rozległa wiedza dotycząca każdego etapu pracy nad sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury kolejowej, umożliwi Ci podjęcie pracy w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej. Z powodzeniem odnajdziesz się również w firmach i przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach naprawczych i modernizacyjnych pracujących nad rozwojem taboru oraz technikach kolejowych, kształcących przyszłych pracowników tego sektora transportu. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku transport kolejowy bardzo często decydują się również na pracę w charakterze specjalistów do spraw logistyki i spedycji kolejowej, pracowników firm budujących infrastrukturę kolejową i utrzymujących ją we właściwym stanie, zgodnym z nowoczesnymi normami.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na transport kolejowy na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka (poziom podstawowy), jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TRANSPORT KOLEJOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku transport

Specjalności na kierunku transport

Specjalności na kierunku transport

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując transport kolejowy?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw kolejnictwa: języka specjalistycznego charakterystycznego dla branży, budowy pojazdów szynowych, nazewnictwa i specyfiki elementów składających się na infrastrukturę kolejową
 • struktury i sposobów funkcjonowania linii kolejowych w Polsce i na świecie
 • podstaw mechaniki i elektrotechniki
 • podstaw materiałoznawstwa
 • metod optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem kolejnictwa
 • wspomagania procesów projektowania i wytwarzania elementów infrastruktury kolejowej w oparciu o możliwości technik komputerowych i informatycznych
 • zarządzania strategicznego
 • prognozowania i krytycznego oceniania kierunków rozwoju kolejnictwa w Polsce
 • umiejętnego wskazywania potrzeb modernizacyjnych polskiej kolei
 • specyfiki linii dużych prędkości
 • tradycji kolejnictwa i wskazywania przełomowych momentów, które nadawały tempa ważnym zmianom w taborze i infrastrukturze kolejowej
 • bezpieczeństwa na kolei
 • czynników determinujących utrzymanie płynności, bezkolizyjności i dobrego stanu technicznego taboru – sygnalizacji, rodzajów nawierzchni, systemów drenażu i odwadniania torowisk czy metod umacniania nasypów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT KOLEJOWY STUDIA NIESTACJONARNE

TRANSPORT KOLEJOWY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT KOLEJOWY STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku transport kolejowy?

Absolwent kierunku transport kolejowy znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej
 • firmach i przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego
 • zakładach naprawczych i modernizacyjnych pracujących nad rozwojem taboru
 • technikach kolejowych
 • specjalista do spraw logistyki i spedycji kolejowej
 • pracownik firm budujących infrastrukturę kolejową i utrzymujących ją we właściwym stanie, zgodnym z nowoczesnymi normami

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT KOLEJOWY

Komentarze (0)