gospodarcza i europejska

gospodarcza i europejska

gospodarcza i europejska

Studia w Łodzi

gospodarcza i europejska

 

Odkryj studia gospodarcza i europejska w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Gospodarcza i europejska studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Gospodarcza i europejska ścieżka kształcenia z zakresu szeroko pojętego prawa są to propozycje kształcenia pozwalające poszerzyć wiedzę zarówno z zakresu prawoznawstwa, ekonomii, prawa europejskiego, gospodarczego oraz handlowego, jak i wielu innych gałęzi prawa.

Na studiach tych można dowiedzieć się między innymi o doktrynach politycznych, prawie konstytucyjnym oraz rzymskim, a także zapoznać się z tym, jak wygląda postępowanie cywilne, karne czy administracyjne. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego oraz europejskiego i dowiedzą się o tym, jak wygląda prawo gospodarcze. Mogą również rozwinąć umiejętności praktyczne dzięki możliwości dołączenia do organizacji studenckich, w których będą pogłębiać wiedzę teoretyczną i zdobywać doświadczenie potrzebne do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Absolwent, posiadając wiedzę zarówno z zakresu szeroko pojętego prawa, jak i informacji prawnych dotyczących spraw gospodarczych i europejskich czy międzynarodowych ma możliwość rozpoczęcia pracy między innymi w organizacjach międzynarodowych, pozarządowych czy organach Unii Europejskiej.

 


 

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia gospodarcza i europejska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)