Wzornictwo - Poznań

Wzornictwo - Poznań

Studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

25.09.2023

Wzornictwo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Wzornictwo w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Wzornictwo - Poznań
Studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Wzornictwo to kierunek studiów, który łączy w sobie sztuki plastyczne i techniczne. W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak kompozycja, materiałoznawstwo, historia sztuki, projektowanie wirtualne czy praktyka projektowania. Studenci wzornictwa zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu technologi i metodyki procesu projektowania, zdobędą również umiejętności stylizacji, prezentacji i produkcji odzieży.

Dzięki umiejętności projektowania kolekcji, komunikacji wizualnej marki czy przestrzeni wystawienniczej absolwenci wzornictwa przygotowani są do podjęcia pracy w świecie mody. Po ukończeniu tego kierunku można też planować swoją zawodową przyszłość w działach produkcji czy agencjach zajmujących się projektowaniem grafiki użytkowej. Ponadto, po ukończeniu studiów absolwenci wzornictwa przygotowani są do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej np. w postaci własnego studia projektowania graficznego, produktów, mody, a nawet wnętrz.

 

Uczelnie

W Poznaniu wzornictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa UAP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku wzornictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku wzornictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Wzornictwo w Poznaniu?

Zanim zapoznasz się z treścią tego akapitu, powinieneś wiedzieć, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od rodzaju wybranej uczelni oraz wielu innych czynników, dlatego warto systematycznie sprawdzać zasady rekrutacji, obowiązujące wybrane miejsce.

Żeby dostać się na Wzornictwo, należy przede wszystkim wykazać się dobrymi umiejętnościami artystycznymi, które zostaną ocenione przez uprawnioną ku temu komisję w czasie wstępnego egzaminu. 

 

Wzornictwo Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na kierunku wzornictwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu powinny pamiętać o tym, że w rekrutacji 2023/2024 na ten kierunek obowiązują wyniki sprawdzianu kwalifikacyjnego, który polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez kandydata. Poza portfolio do uczelni należy dostarczyć list motywacyjny oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.  dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na wzornictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo w Poznaniu

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku wzornictwo studenci nauczą się projektowania z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii i rzeźby. Poznają także zasady kompozycji brył i płaszczyzn, a także tworzenia grafiki komputerowej. W ramach kształcenia rozwiną wiedzę na temat historii sztuki, wzornictwa oraz architektury.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych i marketingowych lub studiach projektowych. Ponadto będą mogli założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym ze swoim wykształceniem.
 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku wzornictwo w Poznaniu jest tak przygotowany, by absolwent po ukończeniu szkoły wyższej miał elementarną wiedzę z jej zakresu. Po opuszczeniu murów uczelni, absolwent nie powinien mieć trudności ze znalezieniem pracy w swoim kierunku – wiedza, którą student zdobędzie, będzie ugruntowywała jego pozycję na rynku pracy.

Należy w tym miejscu powiedzieć, że studia te są interdyscyplinarne, co oznacza, że student nie tylko będzie poznawał tajniki krawiectwa, materiałów i wzorów, ale także dowie się o historii sztuki, filozofii czy malarstwie. Po studiach, wiedza ta powinna być uporządkowana i dawać w młodym człowieku poczucie profesjonalizmu.

W programie studiów na kierunku kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Historia ubioru
  • Projektowanie ubioru
  • Podstawy plastycznego kształtowania form
  • Realizacje akcesoriów
  • Akcent plastyczny w projektowaniu

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku wzornictwo są skierowane do osób kreatywnych, które chcą rozwijać swoje umiejętności projektowe i twórcze w celu tworzenia nowatorskich rozwiązań np. w dziedzinie designu i sztuki użytkowej. Program na kierunku wzornictwo jest zazwyczaj interdyscyplinarny i obejmuje różnorodne przedmioty, takie jak m.in. rysunek techniczny, projektowanie przestrzenne, projektowanie graficzne, projektowanie produktów, projektowanie wizualne, materiałoznawstwo, technologia wytwarzania, ergonomia, marketing, zarządzanie projektami, a także przedmioty związane z teorią sztuki i designu.

Podczas studiów na kierunku wzornictwo studenci uczą się m.in. kreatywnego myślenia, projektowania i rozwiązywania problemów technicznych. W trakcie zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie m.in. rysunku technicznego, modelowania i prototypowania, korzystania z narzędzi projektowych i technologicznych, analizy potrzeb użytkowników, projektowania zgodnie z zasadami ergonomii i funkcjonalności, oraz prezentacji i komunikacji wizualnej swoich pomysłów.

Absolwenci studiów na kierunku wzornictwo mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak np. przemysł, reklama, architektura wnętrz, projektowanie mebli, grafika, marketing, multimedia, czy edukacja artystyczna. Mogą pracować jako m.in. projektanci produktów, projektanci wnętrz, projektanci graficzni, projektanci wizualni, specjaliści ds. marketingu i komunikacji wizualnej, konsultanci ds. designu, czy też otworzyć własne pracownie projektowe. Studia na kierunku wzornictwo kształtują kreatywność, umiejętności projektowe oraz techniczne, przygotowując absolwentów do pracy w dziedzinie designu i sztuki użytkowej, gdzie mogą tworzyć nowatorskie rozwiązania, zarówno w obszarze produktów, grafiki, jak i przestrzeni użytkowej.

 

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

Kierunek wzornictwo - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki na studiach, mogą zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z kolei płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych jest zależna od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Większość uczelni przyjmuje pliki doręczone osobiście przez zakwalifikowanych kandydatów do siedziby instytucji. Niektóre szkoły decydują się także na dopuszczenie możliwości wysłania kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Uczelnie w Poznaniu - kierunek wzornictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu?

Podjęcie decyzji w kwestii wyboru swojej ścieżki edukacyjnej, która będzie miała bardzo istotny wpływ na przyszłe życie, jest nieodłącznym elementem istnienia każdego człowieka. Niestety bardzo często wybór ten jest trudny. Opinie starszych kolegów z pewnością okażą się użyteczne dla większości.

Małgorzata, studentka pierwszego roku Wzornictwa w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze chciałam związać swoją przyszłość z artystycznym kierunkiem, który pozwoli doskonalić mój talent, a jednocześnie zagwarantuje możliwość godnego życia. Wybór był prosty, padło na Wzornictwo w Poznaniu. Mimo, że nauka jest czasem ciężka, to niczego nie żałuję.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Poznań studia i stopnia

Wzornictwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Poznań studia stacjonarne

Wzornictwo Poznań studia niestacjonarne

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek WZORNICTWO

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia