Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo państwa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo państwa rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | bezpieczeństwo państwa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo państwa możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo państwa - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa mają interdyscyplinarny charakter i pozwalają zrozumieć zagadnienia, które towarzyszą temu szczególnemu rodzajowi bezpieczeństwa. Studenci badają więc jego różnorodne aspekty – polityczne, prawne czy nawet wojskowe. Największe znaczenie będzie mieć jednak umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa państwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo państwa: bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (nauczycielska), nienauczycielska, zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo państwa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci poznają również najważniejsze mechanizmy funkcjonowania podmiotów, które odpowiedzialne są za formowanie bezpieczeństwa państwa. To również w nich mogą znaleźć zatrudnienie po zakończeniu kształcenia. Czekać na nich będą także organy takie jak centra zarządzania kryzysowego czy też współpraca z służbami mundurowymi.

JAKIE WYMAGANIA PODCZAS REKRUTACJI NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo państwa:

 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo państwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Bezpieczeństwo państwa stopień: (I)
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku historia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo państwa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo państwa studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo państwa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo państwa studia I stopnia

Bezpieczeństwo państwa studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo państwa

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Bezpieczeństwo państwa

Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo państwa to studia kształcące z zakresu wiedzy o militarnych i pozamilitarnych zagrożeniach występujących w dzisiejszym świecie. Nauczysz się zarządzać kryzysami oraz organizować akcje ratunkowe w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludności.

Staniesz się ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego. Zdobędziesz również wiedzę na temat analizowania i przewidywania zagrożeń na arenie lokalnej jak i międzynarodowej. Zdobyta wiedza przełoży się na umiejętności praktyczne, podczas realizowanych ćwiczeń i warsztatów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego
 • bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego
 • analizy i przewidywania zagrożeń
 • organizowania akcji ratunkowych
 • militarnych i pozamilitarnych zagrożeń

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo państwa?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo państwa będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybierać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia zaoczne przewidują realizacje weekendowych zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny i złożony program studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych czy gospodarczych.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów z tego obszaru tematycznego, między innymi takich jak:

 

 • terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata
 • zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym
 • zarządzanie kryzysowe

 

Ponadto, studenci będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć studyjnych realizowanych między innymi w jednostkach Policji czy Służby Więziennej.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku bezpieczeństwo państwa wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym.

Co więcej, poznasz techniki i metody zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Bezustannie zmieniająca się sytuacja polityczna świata, niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju. Jeżeli tematyka ta nie jest Ci obca i chciałbyś swoją przyszłość wiązać z jednostkami służb specjalnych oraz inspekcjami, studia na kierunku bezpieczeństwo państwa, są do tego pierwszym krokiem.

 

5. Gdzie studiować bezpieczeństwo państwa

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo państwa:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub do kariery zawodowej.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo państwa

Praca po studiach

Rynek pracy stoi otworem dla absolwentów kierunku Bezpieczeństwo państwa. Miejsca pracy czekają w administracji publicznej, w komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW a także w kancelariach niejawnych. Równie chętnie zostaniesz zatrudniony przez służby specjalne, inspekcje i straże.

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach specjalnych
 • inspekcjach i strażach
 • kancelariach niejawnych
 • sztabach kryzysowych
 • komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJoTuW7B5bFkcRCmmIk7KFjxI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6ee41-ue-krakow-studia.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dzień otwarty https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ86W4KGNXIkcR0hLbEH2iYgQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8fa8-up-studia-lublin.jpg Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20%C5%9Al%C4%85ska%2035%2F37%2081-310%20Gdynia%20 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/e7294-wsb-gdynia.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni