Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

  Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

  Bezpieczeństwo państwa stopień: (I)
  forma: stacjonarne

  Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo państwa jako specjalność / ścieżka kształcenia

  Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

  Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

  Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

  Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

  Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

  Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Ścieżki kształcenia na kierunku historia

  Uniwersytet Szczeciński

  Uniwersytet Szczeciński

  Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

  Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

  Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

  Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

  Uniwersytet WSB Merito Opole

  Uniwersytet WSB Merito Opole

  Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Rzeszowski

  Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku politologia

  Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

  Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

  Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: stacjonarne, niestacjonarne

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  Bezpieczeństwo państwa studia - kierunek studiów

  Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

  Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów stacjonarne
  Poziom studiów studia I stopnia

  Terminy rekrutacji

  Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo państwa rozpocznie się 25 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | bezpieczeństwo państwa - terminy rekrutacji >

  Uczelnie

  Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | bezpieczeństwo państwa - uczelnie >

  Opis kierunku

  Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa mają interdyscyplinarny charakter i pozwalają zrozumieć zagadnienia, które towarzyszą temu szczególnemu rodzajowi bezpieczeństwa. Studenci badają więc jego różnorodne aspekty – polityczne, prawne czy nawet wojskowe. Największe znaczenie będzie mieć jednak umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

   

  Specjalności

  Współczesne studia z bezpieczeństwa państwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

  Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo państwa: bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (nauczycielska), nienauczycielska, zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością.

   

  Wymagania

  W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo państwa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy.

  *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

   

  Praca po studiach

  Studenci poznają również najważniejsze mechanizmy funkcjonowania podmiotów, które odpowiedzialne są za formowanie bezpieczeństwa państwa. To również w nich mogą znaleźć zatrudnienie po zakończeniu kształcenia. Czekać na nich będą także organy takie jak centra zarządzania kryzysowego czy też współpraca z służbami mundurowymi.

  JAKIE WYMAGANIA PODCZAS REKRUTACJI NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA?

  Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo państwa:

  • język polski,
  • język obcy.

   

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

   

  Bezpieczeństwo państwa - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Bezpieczeństwo państwa

  Program studiów i przedmioty

  Bezpieczeństwo państwa to studia kształcące z zakresu wiedzy o militarnych i pozamilitarnych zagrożeniach występujących w dzisiejszym świecie. Nauczysz się zarządzać kryzysami oraz organizować akcje ratunkowe w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludności.

  Staniesz się ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego. Zdobędziesz również wiedzę na temat analizowania i przewidywania zagrożeń na arenie lokalnej jak i międzynarodowej. Zdobyta wiedza przełoży się na umiejętności praktyczne, podczas realizowanych ćwiczeń i warsztatów.

   

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania kryzysowego
  • bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego
  • analizy i przewidywania zagrożeń
  • organizowania akcji ratunkowych
  • militarnych i pozamilitarnych zagrożeń

  Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo państwa?

   

  1. Typ i tryb studiów

  Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo państwa będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi.

   

  Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa możemy podzielić na:

  1. Poziom:

   

  2. Forma:

   

  Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybierać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia zaoczne przewidują realizacje weekendowych zjazdów.

   

  2. Program studiów i przedmioty

  Ze względu na interdyscyplinarny i złożony program studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych czy gospodarczych.

  W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów z tego obszaru tematycznego, między innymi takich jak:

   

  • terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata
  • zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym
  • zarządzanie kryzysowe

   

  Ponadto, studenci będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć studyjnych realizowanych między innymi w jednostkach Policji czy Służby Więziennej.

   

  3. Nabywane umiejętności

  Jako student kierunku bezpieczeństwo państwa wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym.

  Co więcej, poznasz techniki i metody zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

   

  4. Dla kogo ten kierunek

  Bezustannie zmieniająca się sytuacja polityczna świata, niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju. Jeżeli tematyka ta nie jest Ci obca i chciałbyś swoją przyszłość wiązać z jednostkami służb specjalnych oraz inspekcjami, studia na kierunku bezpieczeństwo państwa, są do tego pierwszym krokiem.

   

  5. Gdzie studiować bezpieczeństwo państwa

  Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo państwa:

  Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

  Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

  Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub do kariery zawodowej.

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo państwa

  Praca po studiach

  Rynek pracy stoi otworem dla absolwentów kierunku Bezpieczeństwo państwa. Miejsca pracy czekają w administracji publicznej, w komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW a także w kancelariach niejawnych. Równie chętnie zostaniesz zatrudniony przez służby specjalne, inspekcje i straże.

   

  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa znajdzie zatrudnienie w:

  • służbach specjalnych
  • inspekcjach i strażach
  • kancelariach niejawnych
  • sztabach kryzysowych
  • komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW

  Poziom i forma studiów

  Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

  Bezpieczeństwo państwa studia stacjonarne

  Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

  Bezpieczeństwo państwa studia I stopnia

  Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo państwa

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)