Bezpieczeństwo narodowe - Kraków

Bezpieczeństwo narodowe - Kraków

Advertisement

Bezpieczeństwo narodowe - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj kierunek bezpieczeństwo narodowe w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Bezpieczeństwo narodowe studia Kraków - 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Bezpieczeństwo narodowe Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Akademii WSB w Krakowie.
 

Opis kierunku

Studia w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są studiami o charakterze interdyscyplinarnym, które przekazują studentom wiedzy zarówno z zakrsu bezpieczeństwa obejmującego aspekty wewnętrzne, jak i te narodowe. Studia gwarantują studentom  zdobycie niezbędnych umiejętności, które są potrzebne do tego, aby rozpocząć pracę w zawodzie zajmując się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 

 

Praca po studiach

Eksperci z zakresu bezpieczeństwa narodowego posiadają zarówno wiedzę, jak i kompetencje dzięki, którym mogą rozpocząć karierę zawodową związaną z bezpieczeństwem, a zatrudnienia mogą szukać między innymi we wszelkiego rodzaju administracji publicznej różnego szczebla, zarówno lokalnej, jak i wojewódzkiej czy państwowej, w partiach politycznych czy ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Krakowie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo narodowe, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KRAKOWIE?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Krakowie dostarczają studentom elementarnej wiedzy między inynmi z zakresu identyfikowania zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa, właściwego wyboru środków w celu eliminowania lub ogranicza zagrożenia czy analizy dominujących tendencji w środowisku bezpieczeństwa.

Studenci na tym kierunku w trakcie trwania nauczania będą mieli także możliwość wyboru specjalności a do wyboru będą mieli takie ścieżki kształcenia jak na przykład edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie kryzysowej i ochrona ludności, a także obrona terytorialna, czy ochrona informacji i nie tylko. 

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo narodowe dostarczają niezbędnej wiedzy dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym bezpieczeńswem narodowym.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu bezpieczeństwa państwa, teorii bezpieczeństwa, prawnych podstaw, które to dotyczą właśnie kwestii związanych z bezpieczeństwem, a także polityki bezpieczeństwa oraz wykorzystywanych strategii bezpieczeństwa.

Studenci zapoznają się również z dokonywaniem analiz zjawisk zarówno politycznych, ekonomicznych, jak i gospodarczych, które to występują w Polsce, jak i również na arenie międzynarodowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KRAKOWIE?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

 

Bezpieczeństwo narodowe w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KRAKOWIE?

Na uczelni w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci zdobywając wiedzę z obszaru  identyfikowania zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa, właściwego wyboru środków w celu eliminowania lub ogranicza zagrożenia czy analizy dominujących tendencji w środowisku bezpieczeństwa, gotowi są do podjęcia pracy zawodowej. 

Eksperci z zakresu bezpieczeństwa narodowego mogą między innymi znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w partiach politycznych, a także we wszelkiego rodzaju administracji publicznej różnego szczebla, zarówno lokalnej, jak i wojewódzkiej czy państwowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe  :

 •  pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży ,
 •  pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem ,
 •  pracownik zespołów reagowania kryzysowego .

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Kraków studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Kraków studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Krakowie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia