Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Studia w Krakowie

inżynieria bezpieczeństwa

Odkryj inżynierię bezpieczeństwa w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Inżynieria bezpieczeństwa studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie inżynierię bezpieczeństwa możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychAkademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej i Zarządzania Zasobami AGH), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk Technicznych UP) oraz Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny PK).
 

Opis kierunku

Obiekty techniczne powinny być projektowane w taki sposób, by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, ludzi, czy dobra cywilizacyjne. Studia pozwalają na kształcenie specjalistów, którzy będą potrafili zadbać o tę kwestię. Podczas zajęć, poruszane są zagadnienia związane m.in. z mechaniką, materiałoznawstwem, ochroną środowiska, czy bezpieczeństwem pracy.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci posiadają odpowiednie kompetencje do tego, by podjąć pracę inspektorów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy (w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach z różnych branż). Mogą również sprawdzić się w ośrodkach badawczych i laboratoriach, które dokładniej badają czynniki szkodliwe w miejscach pracy.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Nie od dziś wiadomo, że kierunki o technicznym charakterze cieszą się dużą popularnością przyszłych studentów ze względu na ciekawy, interdyscyplinarny program oraz szerokie spektrum możliwości zawodowych. Inżynieria bezpieczeństwa to studia, na które każdego roku aplikuje wiele osób.

Jeżeli i tobie zależy na ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych, zadbaj o odpowiednio wczesne przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego. Przelicznik punktowy w przypadku zdawania wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym okaże się da ciebie korzystniejszy.

Nie zapominaj o prześledzeniu strony internetowej wybranej uczelni w Krakowie celem zdobycia szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Współcześnie chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów inżynierii bezpieczeństwa nie maleje. Dlatego wiele osób decyduje się na realizowanie studiów na tym kierunku. Dzięki nim nauczysz się monitorowania warunków pracy, organizowania pracy służb BHP czy wdrażania działań ograniczających wypadku w miejscach pracy.

Idealnymi kandydatami na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie będą osoby o zainteresowaniach technicznych, które dobrze odnajdują się wśród zagadnień matematycznych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz urządzeniami i instalacjami technicznymi. Jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, bez wahania aplikuj!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa możesz realizować w ramach studiów pierwszego stopnia. W praktyce oznacza to, że zmierzysz się z siedmioma semestrami nauki. Po upływie trzech i pół roku absolwenci otrzymają dyplom z tytułem inżyniera, który potwierdzi szerokie i dobrze ugruntowane kompetencje, wyniesione ze studiów.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem, dzięki któremu od strony teoretycznej poznasz zagadnienia związane z organizacją bezpiecznych warunków pracy i sprawowaniem pieczy nad realizacją procesów współdziałania.

Studenci uczą się wdrażania działań kontrolnych w miejscach pracy, które zmierzają do polepszenia warunków pracowniczych, zorientowanych na potrzeby i możliwości człowieka w zależności od zajmowanego przez niego stanowiska.

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa, dzięki szerokim kompetencjom wyniesionym ze studiów, mogą bez problemu znaleźć dobrze płatne i stabilne zatrudnienie nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa trwają 3,5 roku lata (studia I stopnia).

Inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Osoby, które ukończą kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, mogą pracować na stanowiskach inspektorów do spraw bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach o różnym charakterze działania oraz wybranych jednostkach administracyjnych.

Zdobyte na studiach kompetencje mogą zostać wykorzystane w pracy w laboratoriach i ośrodkach badawczych, zajmujących się wykonywaniem badań na czynnikach szkodliwych w miejscach pracy. Jeżeli zainteresuje cię możliwość proponowania rozwiązań prewencyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka utraty zdrowia w pracy, podejmiesz pracę w firmach o takim charakterze działania.

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa mogą również związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami branży IT, gdzie zajmą się sprawdzaniem warunków pracy oraz sprawnością używanych sprzętów komputerowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

  • Przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją podzespołów elektronicznych,

  • Przedsiębiorstwa i korporacje z branży IT,

  • Wybrane jednostki administracji państwowej,

  • Firmy związane z ochroną wewnętrzną i prewencją,

  • Przedsiębiorstwa o różnym charakterze działania.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Uczelnie na których można studiować inżynierię bezpieczeństwa:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek inżynieria bezpieczeństwa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk Technicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Kraków studia i stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Kraków studia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia