Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Studia w Krakowie

inżynieria bezpieczeństwa

Odkryj inżynierię bezpieczeństwa w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Inżynieria bezpieczeństwa studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria bezpieczeństwa - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Nie od dziś wiadomo, że kierunki o technicznym charakterze cieszą się dużą popularnością przyszłych studentów ze względu na ciekawy, interdyscyplinarny program oraz szerokie spektrum możliwości zawodowych. Inżynieria bezpieczeństwa to studia, na które każdego roku aplikuje wiele osób.

Jeżeli i tobie zależy na ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych, zadbaj o odpowiednio wczesne przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego. Przelicznik punktowy w przypadku zdawania wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym okaże się da ciebie korzystniejszy.

Nie zapominaj o prześledzeniu strony internetowej wybranej uczelni w Krakowie celem zdobycia szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
36
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
66
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować inżynierię bezpieczeństwa:

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Współcześnie chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów inżynierii bezpieczeństwa nie maleje. Dlatego wiele osób decyduje się na realizowanie studiów na tym kierunku. Dzięki nim nauczysz się monitorowania warunków pracy, organizowania pracy służb BHP czy wdrażania działań ograniczających wypadku w miejscach pracy.

Idealnymi kandydatami na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie będą osoby o zainteresowaniach technicznych, które dobrze odnajdują się wśród zagadnień matematycznych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz urządzeniami i instalacjami technicznymi. Jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, bez wahania aplikuj!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa możesz realizować w ramach studiów pierwszego stopnia. W praktyce oznacza to, że zmierzysz się z siedmioma semestrami nauki. Po upływie trzech i pół roku absolwenci otrzymają dyplom z tytułem inżyniera, który potwierdzi szerokie i dobrze ugruntowane kompetencje, wyniesione ze studiów.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem, dzięki któremu od strony teoretycznej poznasz zagadnienia związane z organizacją bezpiecznych warunków pracy i sprawowaniem pieczy nad realizacją procesów współdziałania.

Studenci uczą się wdrażania działań kontrolnych w miejscach pracy, które zmierzają do polepszenia warunków pracowniczych, zorientowanych na potrzeby i możliwości człowieka w zależności od zajmowanego przez niego stanowiska.

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa, dzięki szerokim kompetencjom wyniesionym ze studiów, mogą bez problemu znaleźć dobrze płatne i stabilne zatrudnienie nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa trwają 3,5 roku lata (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Krakowie?

Osoby, które ukończą kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, mogą pracować na stanowiskach inspektorów do spraw bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach o różnym charakterze działania oraz wybranych jednostkach administracyjnych.

Zdobyte na studiach kompetencje mogą zostać wykorzystane w pracy w laboratoriach i ośrodkach badawczych, zajmujących się wykonywaniem badań na czynnikach szkodliwych w miejscach pracy. Jeżeli zainteresuje cię możliwość proponowania rozwiązań prewencyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka utraty zdrowia w pracy, podejmiesz pracę w firmach o takim charakterze działania.

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa mogą również związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami branży IT, gdzie zajmą się sprawdzaniem warunków pracy oraz sprawnością używanych sprzętów komputerowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

  • Przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją podzespołów elektronicznych,

  • Przedsiębiorstwa i korporacje z branży IT,

  • Wybrane jednostki administracji państwowej,

  • Firmy związane z ochroną wewnętrzną i prewencją,

  • Przedsiębiorstwa o różnym charakterze działania.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)