Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Studia we Wrocławiu

bezpieczeństwo międzynarodowe

Odkryj kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Bezpieczeństwo międzynarodowe studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 28 września 2022 r. | Bezpieczeństwo międzynarodowe Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Opis kierunku

Studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe  to studia skupiające się na rozwijaniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy między innymi z zakresu nauk społecznych, nauk o polityce, nauki o bezpieczeństwie i obronności oraz nauk prawnych. Program studiów dostarcza studentom również wiedzy  teoretycznej oraz praktycznych umiejętności między innymi z obszaru prognozowania zagrożeń militarnych, oraz niemilitarnych zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym, skutecznych sposobów, które są przydatne podczas dokonywania analiz danych w sytuacjach kryzysowych czy monitorowania występujących zagrożeń.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w instytucjach Unii Europejskiej, służbach mundurowych, organach administracji publicznej, sektorze prywatnym, który zajmuje się sferą bezpieczeństwa, organizacjach pozarządowych czy organizacjach o charakterze międzynarodowym.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Bezpieczeństwo międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo międzynarodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Dyplomacja europejska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dyplomacja europejska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym, ukończyć studia pierwszego stopnia, złożyć komplet wymaganych dokumentów oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej. Jest to propozycja kształcenia, dla osób chcących interesujących się panującą sytuacją na świecie, zainteresowanych polityką zagraniczną oraz sprawami obywateli.

Program studiów skupia się przede wszystkim na funkcjonowaniu współczesnych sił zbrojnych, studenci zdobędą wiedzę o tym, w jaki sposób zorganizowana jest armia, jakie misje wykonuje i jakie ma zadania.

Studenci będą mieli możliwość korzystania z pracowni komputerowych oraz specjalnych sal wyposażonych w sprzęt multimedialny ułatwiających i poprawiających jakoś prowadzonych zajęć dydaktycznych. Na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe studenci mają możliwość działania w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych dzięki, którym będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć doświadczenie potrzebne w wykonywanym w przyszłości zawodzie.

Program studiów oferuje także ciekawe wydarzenia naukowe, otwarte wykłady oraz spotkania z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, praktykami w obszarze polityki, a także biznesu czy spraw społecznych co da im możliwość zdobycia nowych, potrzebnych i cennych kompetencji.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe możemy podzielić na:

Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne 

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk politycznych i społecznych.

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających wykładach, warsztatach praktycznych i szerokiej ofercie zajęć teoretycznych i ćwiczeń.

Program studiów dostarcza między innymi wiedzę z zakresu współpracy militarnej Polski z innymi państwami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, zagrożeń wewnętrznych państw i społeczeństw Starego Kontynentu, uwarunkowań geopolitycznych, które wpływają na bezpieczeństwo państw, współzależności pomiędzy poszczególnymi państwami oraz regionami, a także zmieniającego się charakteru międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa.

Studenci zdobędą również umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem ich w zakresie bezpieczeństwa zarówno narodowego, jak i międzynarodowego.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk o społeczeństwie, polityka, bezpieczeństwa, aktualnych wydarzeń, sytuacji na świecie oraz zarządzania mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w organach administracji publicznej, które, zajmują się problematyką dotyczącą bezpieczeństwa, w strukturach publicznych czy międzynarodowych, a także instytucjach Unii Europejskiej.

Absolwenci dzięki zdobytym w drodze studiów praktycznym umiejętnościom mają bardzo szeroki zakres możliwości zawodowych, dzięki czemu każdy będzie miał szanse znaleźć taką ścieżkę kariery, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe:

 • struktury międzynarodowe,
 • instytucje Unii Europejskiej funkcjonujące w sferze bezpieczeństwa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • organy administracji publicznej zajmujące się problematyką bezpieczeństwa
 • struktury publiczne,
 • struktury prywatne zajmujące się edukacją w zakresie bezpieczeństwa,
 • służby wykonujące zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
 • przedsiębiorstwa realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,
 • wojsko,
 • policja,
 • instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów,
 • instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo międzynarodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo międzynarodowe Wrocław studia ii stopnia


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia