Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Studia we Wrocławiu

bezpieczeństwo międzynarodowe

Odkryj kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Bezpieczeństwo międzynarodowe studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 28 września 2022 r. | Bezpieczeństwo międzynarodowe Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Bezpieczeństwo międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo międzynarodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Dyplomacja europejska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dyplomacja europejska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia. Chętni muszą oczywiście spełniać określone warunki rekrutacyjne.

Liczy się przede wszystkim ocena na dyplomie licencjackim lub magisterskim kandydatów. Jeśli osób jest zbyt wiele lub wyniki na liście rankingowej są zbieżne, uczelnie we Wrocławiu biorą pod uwagę średnią z ocen zdobytych na studiach licencjackich bądź magisterskich.

Wyniki z egzaminów maturalnych uwzględniane są przede wszystkim na studiach pierwszego stopnia. Szczegółów szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE?

Bezpieczeństwo międzynarodowe to kombinacja nauk społecznych, politycznych, prawnych z naukami o bezpieczeństwie i obronności. Interdyscyplinarny kierunek ma ogromne znaczenie dla działań na arenie międzynarodowej. Eksperci w tym zakresie zajmują się prognozą zagrożeń militarnych i niemilitarnych w wymiarze państwowym i międzynarodowym.

Studenci dowiadują się, jak zorganizowana jest armia i jakie misje stabilizacyjne wykonuje. Ważnym zakresem zainteresowań jest także współpraca militarna Polski z innymi państwami w ramach różnych sojuszy, między innymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kandydaci na studia prawnicze muszą być przygotowani na naukę przedmiotów humanistycznych. Rzetelne wykształcenie skupia się na najważniejszych problemach odnoszących się do bezpieczeństwa i polityki państw świata.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu realizowane są w ramach drugiego stopnia. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo międzynarodowe to bardzo interesujący kierunek studiów, który odpowiada aktualnym zapotrzebowaniom na specjalistów na rynku pracy. Wykaz uczelni we Wrocławiu, które bezpieczeństwo międzynarodowe mają w swojej ofercie, znajdziesz poniżej. Uczelnie dbają o wysokiej jakości kształcenie i dobierają zaufane grono ekspertów, którzy służą swoją radą i doświadczeniem.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • ewolucja struktur organizacyjnych sił zbrojnych XXI wieku
 • dowodzenie i kierowanie siłami zbrojnymi
 • religie i kościoły świata wobec współczesnych problemów świata
 • negocjacje w warunkach kryzysu
 • prognozowanie w sferze bezpieczeństwa
 • modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych

 

W siatce zajęć znajdziesz także przedmioty związane stricte z prawem bezpieczeństwem czy zarządzaniem.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE?

Absolwenci bezpieczeństwa międzynarodowego mogą liczyć na wiele możliwości zatrudnienia przede wszystkim w:

 • organach administracji publicznej, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa 
 • instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Spraw Zagranicznych
 • instytucjach oraz organach państwa zarządzających systemem obronnym Rzeczypospolitej

 

Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w komórkach przedsiębiorstw, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa, w strukturach publicznych oraz prywatnych, które zajmują się edukacją na rzecz bezpieczeństwa, w służbach oraz inspekcjach wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Szereg zdobytych umiejętności i predyspozycje językowe pozwolą objąć stanowiska w strukturach międzynarodowych oraz w instytucjach Unii Europejskiej, które funkcjonują w sferze bezpieczeństwa, a także w międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo międzynarodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo międzynarodowe Wrocław studia ii stopnia


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia