Inżynieria środowiska - Wrocław

Inżynieria środowiska - Wrocław

Studia na kierunku inżynieria środowiska w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Wrocławska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

10.11.2023

Inżynieria środowiska studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Inżynieria środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Inżynieria środowiska - Wrocław
Studia na kierunku inżynieria środowiska w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Inżynieria środowiska to kierunek, który pozwala na rozwinięcie wiedzy z zakresu inteligentnych miast, nowoczesnej infrastruktury technicznej energooszczędnych budynków. Studia przygotowują do przyszłej pracy i uczą projektowania i wykonawstwa obiektów inżynierskich, które służą do kształtowania i ochrony środowiska. Kierunek oferuje także zdobycie podstaw hydrologii, materiałoznawstwa czy metereologii.

Studia na inżynierii środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowych i wykonawczych, firmach handlowych z branży inżynierii środowiska. Specjaliści tej dziedziny znajdują pracę także w jednostkach administracji samorządowej i rzadowej oraz w przedsiębiorstwach komunalnych, bądź ciepłowniczych.

 

Uczelnie

We Wrocławiu inżynierię środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Inżynierii Środowiska PWR) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Inżynieria środowiska, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów i ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria środowiska:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język polski,
 • język obcy,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Inżynieria środowiska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, poprzez np. praktyki zawodowe, zajęcia warsztatowe czy ćwiczenia.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Inżynieria środowiska dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria środowiska umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnej infrastruktury technicznej energooszczędnych budynków i inteligentnych miast, innowacyjnych systemach wentylacji czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, a także umiejętności projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji, które służą ochronie środowiska.

Studenci kierunku Inżynieria środowiska mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu np. meteorologii, hydrologii, materiałoznawstwa, mechaniki gruntów i fundamentowania, technologii i organizacji robót czy serwisów i baz danych. Mogą także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz technologii zagospodarowania odpadów.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą również np. zdobyć wiedzę z zakresu automatyzacji odnawialnych źródeł energii i układów hybrydowych czy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi modelowania hydrodynamicznego sieci. Mają możliwość zdobycia umiejętności tworzenia koncepcji budynków pasywnych i zeroenergetycznych czy planowania i nadzorowania modernizacji eksploatowanych linii technologicznych związanych z oczyszczaniem wody i gospodarką ściekami.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Inżynieria środowiska: zbiorniki wodne i ochrona od powodzi, melioracje terenów zurbanizowanych, ogrzewanie budynków.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria środowiska w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia na kierunku Inżynieria środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowych i wykonawczych, przedsiębiorstwach handlowych z branży inżynierii środowiska, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach komunalnych, ciepłowniczych i wodociągowo-kanalizacyjnych, a także w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria środowiska:

 • biura projektowe i wykonawcze,
 • przedsiębiorstwa handlowe z branży inżynierii środowiska,
 • zakłady przemysłowe,
 • przedsiębiorstwa komunalne, ciepłownicze i wodociągowo-kanalizacyjne,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Wrocław studia i stopnia

Inżynieria środowiska Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Wrocław studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia