Kryminologia - Bydgoszcz

Kryminologia - Bydgoszcz

Kryminologia studia Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek

Sylwetki osób popełniających zbrodnie wzbudzają nie tylko trwogę, ale i pewnego rodzaju fascynację. Zastanawiamy się, czemu ktoś skłonny był popełnić z determinacją i zimną krwią morderstwo. Wstrząsają nami wydarzenia zamachów i masakr – media i eksperci przyglądają się szczegółom, które im towarzyszyły. Dziś – w świecie wiecznych niepokojów – tym bardziej potrzebni są eksperci, którzy w pełni świadomie zajmować się będą osobowością sprawcy, opracowywaniem jego psychologicznego profilu, co może mieć przełożenie na ogólne doskonalenie standardów bezpieczeństwa w kraju.

Studia na kierunku kryminologia mogą być zatem fascynującą, ale i odpowiedzialną przygodą intelektualną. W tym zawodzie liczy się nie tylko rozbudowana wiedza z trzech potężnych dziedzin – socjologii, psychologii oraz prawa, lecz także intuicja oraz empatia. Kryminolodzy pracują niejednokrotnie w trudnych, obciążających psychicznie warunkach. Zastanów się zatem, czy jesteś osobą, która nie boi się takich wyzwań. Jeżeli chciałbyś w przyszłości wykonywać zawód, którego celem jest między innymi walka z przestępczością, to studia kryminologiczne czekają właśnie na ciebie.


Program kształcenia i gdzie studiować

Kierunki studiów takie jak kryminologia w ciągu ostatnich lat cieszą się wzmożoną popularnością, dlatego naukę na nich można rozpocząć na większości ośrodków akademickich w Polsce. Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały także interesującą ofertę dla swoich kandydatów. Swoją przygodę z kryminologią możesz zatem rozpocząć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Wyższa Szkoła Bankowa przygotowała także możliwość nauki na kierunku kryminologia i kryminalistyka. Zastanów się, która z tych ofert będzie najbliższa twoim oczekiwaniom.

Studia na kierunku kryminologia mają charakter interdyscyplinarny. W praktyce oznacza to, że studenci muszą przyswoić wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin, która później stanowić będzie niezbędną podstawę ich pracy. Na przyszłych kryminologów czekają zatem zajęcia poświęcone prawu, strukturze przestępczości, czy psychologii. Studenci sukcesywnie poznawać będą różnorodne odmiany przestępczości oraz towarzyszące im czynniki społeczne. Studia na tym kierunku przygotowują także do pracy z ofiarami przestępstwa i udzielaniem im doraźnej pomocy.


Praca po studiach

Studia w Bydgoszczy dają szansę swoim absolwentom na znalezienie interesującego i stabilnego zatrudnienia. To bardzo ważne, ponieważ każda osoba, która kończy studia, chciałaby rozwijać karierę w zgodzie z wykształceniem. Na kryminologów czeka praca w instytucjach, zajmujących się bezpieczeństwem – Policji, Straży Granicznej, ABW itd. Najlepsi absolwenci studiów mogą się ubiegać o pracę w sądach oraz prokuraturach, gdzie pełnić będą funkcje doradcze. Kryminolodzy przygotowywani są pełnienia funkcji ekspertów, którzy analizują czynniki towarzyszące konkretnym przestępstwom.

Ponadto kryminologowie mogą rozwijać swoją karierę w różnego rodzaju biurach detektywistycznych oraz firmach, które świadczą usługi z zakresu prewencji i zapewniania bezpieczeństwa, chociażby podczas imprez masowych. Absolwenci tego kierunku wykonują zawód przyszłości, ponieważ dziś każdemu z nas zależy na życiu w bezpiecznym społeczeństwie, więc eksperci do jego spraw są nieustannie finansowane.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kryminologia w Bydgoszczy?

Przyszli studenci kryminologii powinni bardzo dobrze przygotować się do procedury rekrutacyjnej. Podczas niej uwzględnianych jest wiele interdyscyplinarnych zagadnień, więc przyszli studenci mają bardzo duże pole do popisu podczas przygotowań do egzaminów dojrzałości. Przedmioty, którym muszą poświęcić szczególną uwagę, oscylują wokół nauk społeczno-humanistycznych. Jeżeli zatem myślisz o studiach kryminologicznych, to wśród twoich przedmiotów powinien się znaleźć jeden z dodatkowych przedmiotów takich jak: historia, WOS, geografia, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet biologia. Zastanów się, który z nich przyniesie ci najwięcej korzyści także podczas przyszłej nauki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku kryminologia w Bydgoszczy?

Studia w Bydgoszczy na kierunku kryminologia możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, pomyśl, która forma nauki przyniesie ci najwięcej korzyści. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się regularnie w trakcie tygodnia, więc wiedza zdobywana jest systematycznie przez pasjonatów kryminologii. Z kolei studia zaoczne to idealne rozwiązanie dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na regularną naukę dzienną. Warto jedynie pamiętać, że studenci zaoczni więcej materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, by wyrównać różnice programowe. Nauka w trybie niestacjonarnym wiąże się także z uiszczaniem opłat za czesne.

Studenci kryminologii poznawać będą wiele różnorodnych zagadnień o interdyscyplinarnym zakresie. Trzon kształcenia na tym kierunku stanowią jednak przedmioty, które czerpią najwięcej z nauk prawniczych. Znajdą się wśród nich przykładowo:

 • prawo karne;
 • postępowanie karne;
 • prawo wykroczeń;
 • czy podstawy wiedzy o państwie i prawie.

Blok przedmiotów prawnych jest dużo bardziej rozległy, ponieważ przyszli kryminolodzy nie mogą dysponować wyłącznie intuicją. Podczas opisywania różnych aspektów przestępstwa liczy się przede wszystkim rozbudowana wiedza. Studia na kierunku kryminologia to także bardzo intensywny czas badania różnych odmian przestępczości takich jak:

 • seksualna;
 • gospodarcza;
 • narkotykowa;
 • przemoc w rodzinie;
 • czy chociażby przestępczość kobiet itd.

Doskonała znajomość różnych typów przestęp jest niezbędna dla przyszłych kryminologów. W przypadku nauki na tym kierunku warto także wspomnieć o umiejętnościach i predyspozycjach, jakie powinny towarzyszyć każdemu studentowi. Pasjonatów kryminologii powinna przede wszystkim cechować umiejętność pracy pod presją czasu oraz w stresie. Zabezpieczanie śladów przestępstw, umiejętna ocena czynników, analiza zachowań sprawcy musi bowiem wymagać dużej wiedzy, zaangażowania, opanowania oraz – niejednokrotnie – intuicji.


Ile trwają studia na kierunku kryminologia w Bydgoszczy?

Studenci swoją przygodę z kryminologią zaczynają od studiów pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata, podczas których pasjonaci tej dyscypliny zdobywają podstawową wiedzę oraz umiejętności. Warto pamiętać, że zakończenie tego etapu nauki – mimo tytułu licencjata – nie pozwala jeszcze na pełny rozwój kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia dysponują bowiem podstawową, ale niezbędną wiedzą.

Dlatego w swoich planach edukacyjnych warto uwzględnić naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia. Mają one charakter uzupełniający, dzięki któremu kwalifikacje przyszłych kryminologów zostaną znacznie rozszerzone. To także czas przygotowywania pracy dyplomowej. Jej pomyślna obrona gwarantuje kryminologom prestiżowy tytuł magistrów, a on z kolei pozwala na znalezienie satysfakcjonującej i dobrej pracy.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kryminologia w Bydgoszczy?

Każda osoba, która poważnie myśli o rozpoczęciu studiów kryminologicznych, powinna poważnie zastanowić się, czy są one dla niej stworzone. Studenci tego kierunku muszą bowiem wykazywać pewne predyspozycje, niezbędne do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Kierunki studiów takie jak kryminologia wymagają bowiem nie tylko wiedzy, lecz także intuicji. Zastanów się, czy dostrzegasz u siebie:

 • analityczne i logiczne myślenie;
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach;
 • zdolność do pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • wysokie wartości etyczne;
 • zainteresowania psychologią.

Oczywiście to zestaw przykładowych cech, ale osoby, które odnajdują je u siebie, mogą czuć się dużo swobodniej na studiach kryminologicznych. Nie zapominaj jednak, że aby stać się studentem tego kierunku, musisz najpierw wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Uczelnie w Bydgoszczy przyjmują bowiem najlepszych kandydatów. Podczas swoich przygotowań do egzaminów dojrzałości szczególny nacisk połóż na naukę przedmiotów takich jak: WOS, historia, język obcy nowożytny, język polski, geografia lub nawet biologia. Pamiętaj, że twoja kandydatura będzie atrakcyjna wtedy, gdy część z wybranych przez siebie przedmiotów będziesz zdawać na poziomie rozszerzonym.

Niektóre ośrodki akademickie uwzględniają także w procesie rekrutacji wyniki uzyskane na olimpiadach przedmiotowych. To propozycja wyłącznie dla najbardziej ambitnych osób jest jednak o co walczyć, ponieważ na laureatów i finalistów czekają bowiem miejsca na listach poza kolejnością. W przypadku studiów kryminologicznych uwzględnij olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Pamiętaj także o tym, by dokonać wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, nie zapomnij o dostarczeniu do dziekanatu dokumentów, wśród których znajdą się skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do twojej przyszłej legitymacji studenckiej.


Jaka praca po studiach na kierunku kryminologia w Bydgoszczy?

Uczelnie w Bydgoszczy kształcą wyłącznie najlepszych specjalistów, którzy przygotowani są do rozpoczęcia wielu bardzo interesujących aktywności zawodowych. Dziś w Polsce nieustannie inwestuje się w doskonalenie struktur bezpieczeństwa państwa, by każdy obywatel mógł się czuć chroniony. W praktyce oznacza to, że studia na kierunku kryminologia dają szansę na stabilną i atrakcyjną pracę dla chociażby organów ścigania, do których zaliczamy jednostki takie jak:

 • Policja;
 • Straż Graniczna;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Centralne Biuro Śledcze itd.

Studia w Bydgoszczy na kierunku kryminologia przygotowują także do pracy w laboratoriach technicznych, gdzie absolwenci mogą pracować nad detalami przestępstwa. Oprócz tego kryminolodzy mogą znaleźć zatrudnienie w służbie więziennej, czy różnego rodzaju placówkach resocjalizacyjnych.

Na absolwentów tego kierunku czeka także praca naukowo-badawcza, która polega na ogólnym zajmowaniu się przestępczością, prowadzeniu statystyk, analiz, śledzeniu czynników, które wpływają na popełnianie poszczególnych typów przestępstw. Kryminolodzy mogą występować także w roli ekspertów, którzy komentują w mediach bieżące wydarzenia ze świata przestępczości.


Jakie opinie mają studia na kierunku kryminologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku kryminologia to fascynująca, ale i odpowiedzialna przygoda intelektualna.

Paulina, studentka kryminologii w Bydgoszczy, mówi:

Jako nastolatka fascynowałam się Sherlockiem i czułam, że mam dryg do rozwiązywania zagadek. Studia na tym kierunku przekuły moje nastoletnie zainteresowania w wykształcenie, to cudowne!

KIERUNKI PRAWNICZE W BYDGOSZCZY


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)