Prawo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

prawo

Odkryj prawo w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Prawo studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Prawo w Bydgoszczy to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku prawo w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Bydgoszczy rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Prawo Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy, Akademii Kujawsko-Pomorskiej.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Finansowo - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finansowo - prawny

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo?

Jeśli chcesz studiować prawo w Bydgoszczy, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Bydgoszczy

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Bydgoszczy

Prawo w Bydgoszczy można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Prawo w Bydgoszczy można również studiować na uczelniach niepublicznych (prywatnych): Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy (jako specjalność), Akademii Kujawsko-Pomorskiej
Każda z wyżej wymienionych uczelni dba, aby każdy ze studentów zdobył staranne wykształcenie oraz przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. 
 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Bydgoszczy

Prawo w Bydgoszczy oferowane jest bezpłatnie jedynie na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych: w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Bydgoszczy

Prawo w Bydgoszczy w trybie niestacjonarnym można studiować w: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Akademii Kujawsko-Pomorskiej.
Prawo niestacjonarnie oferowane jest również jako specjalność w Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz.

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Bydgoszczy

Prawo w formie niestacjonarnej niezależnie od typu uczelni – czy jest ona publiczna czy prywatna, to zawsze są on płatne. Bydgoskie uczelnie nie podają cen za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne oferowane przez bydgoskie uczelnie niezależnie czy są to uczelnie publiczne czy prywatne – są one płatne. Bezpłatne studiować można jedynie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W BYDGOSZCZY?

Prawo to niezwykle prestiżowy kierunek, którym interesuje się wielu studentów. Wybierają go osoby, które marzą o zawodzie sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. W trakcie zdobywanej edukacji zgłębiają nauki prawne, teorii i filozofii prawa, mają podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych.

Będziesz miał/a szansę zgłębiać zagadnienia metodologiczne i historyczno-prawne, a także poznasz prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych; zrozumiesz i będziesz stosować akty prawne. Studenci mogą poszczycić się znajomością regulacji, które określają status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Absolwenci zdobywają umiejętności istotne w przypadku podejmowania decyzji prawnych oraz podczas wykonywania zawodu negocjatora lub mediatora.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Prawo możesz studiować przede wszystkim w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów.

Kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych prowadzone są od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny odbywa się w formie wieczorowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przede wszystkim od poniedziałku do piątku, ale cały proces edukacji podlega opłacie. Tryb niestacjonarny może mieć także formę zaoczną, która realizowana jest w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. Sprawdź, w jaki sposób możesz studiować prawo niestacjonarnie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne na uczelniach niepublicznych zazwyczaj podlegają opłacie.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku prawo w Bydgoszczy zgłębiają nauki prawne, poznają ich miejsce w systemie nauk oraz uczą się o ich relacjach w stosunku do innych nauk społecznych i politycznych. Poznają istotę prawa, opisują funkcje prawa i jego relacje z innymi systemami normatywnymi, poznają pojęcie, budowę i rodzaje norm i przepisów prawnych oraz metody i zasady ich wykładni.

W trakcie zdobywanego kształcenia poznasz terminologię, której używa się w naukach prawnych. Zyskasz uporządkowaną wiedzę o systemie źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej i o procesie tworzenia prawa. Nabędziesz wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, również pod względem samorządu terytorialnego, struktury i zadań organów ochrony prawnej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej. Studenci są w stanie rozróżniać i charakteryzować rodzaje podmiotów prawa i rodzaje stosunków prawnych. Opisują prawidłowości, które rządzą poszczególnymi rodzajami stosunków prawnych.

 

Umiejętności

Studia prawnicze w Bydgoszczy umożliwią Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności, które będą niezbędne w pracy w zawodzie. Studenci prawa uczą się przeprowadzać wykładnię tekstu prawnego w odniesieniu do typowych sytuacji, w zakresie wybranych dziedzin prawa. Interpretują relacje między treścią norm prawnych a sytuacją społeczną i ekonomiczną, a także zjawiskami kulturowymi w odniesieniu do typowych stanów faktycznych.

Nauczysz się sporządzać umowy i pisma obowiązujące w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także podejmować podstawowe czynności w tych postępowaniach. Znajdziesz i przeanalizujesz orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze, które odnosi się do określonych stanów faktycznych i prawnych. Na podstawie analizy przepisów prawnych i orzecznictwa będziesz w stanie określić skutki prawne określonych działań, które są podejmowane przez podmioty prawa.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci prawa mogą poszczycić się kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy zawodowej. Mają świadomość swojej wiedzy i czują potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego. Potrafią pracować w grupie, ale również jako jednostki. Są gotowi działać w sposób użyteczny dla społeczeństwa.

Studia prawnicze uczą brania odpowiedzialności za przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i działania, a także skutki tych działań. Absolwenci wiedzą, czym są normy prawne i system organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Są wrażliwi na potrzebę ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich. Rozumieją, że w pracy ważne jest postępowanie etyczne. Rozwiązują dylematy moralne, które odnoszą się do prawa i wykonywanego zawodu prawniczego.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Bydgoszczy. Studenci nabywają wiedzę w zakresie nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także nauk społecznych. Zapoznają się z regulacjami, które określają status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Poznają zasady i regulacje, które określają funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych.

Studenci nabywają potrzebne umiejętności, które sprawdzą się w zawodzie negocjatora lub mediatora. Mają okazję obserwować przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Obserwują przyczyny i konsekwencje, które zachodzą w procesach społecznych, politycznych, ekonomicznych.

 

W programie studiów na kierunku Prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • teoria i filozofia prawa
 • doktryny polityczno-prawne
 • prawo finansów publicznych
 • prawo rzymskie
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo międzynarodowe prywatne
 • prawo ochrony środowiska

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Bydgoszczy na kierunku prawo są przeznaczone dla osób, które w przyszłości chcą wykonywać zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza, radcy prawnego i tym podobne. Kandydaci powinni wykazywać się zorganizowaniem, odpornością na stres, powinni czuć powołanie do zaprowadzania porządku i dbania o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. 

Osoby wybierające się na prawo powinny być komunikatywne i otwarte, gotowe do pracy w zespole. Studia tego typu są dla osób, które dążą do harmonii i pragną bronić tych, którzy nie mogą bronić się sami.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Prawo trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Prawo w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W BYDGOSZCZY?

Absolwenci prawa w Bydgoszczy mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Umiejętnie interpretują zjawiska społeczne i analizują ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Potrafią wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin, a służy to analizie problemów prawnych oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania.

Możesz pracować w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, zajmujących się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Prawo:

 • kancelarie
 • organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • korporacje ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
 • administracja rządowa
 • urzędy i izby skarbowe
 • administracja samorządowa
 • policja
 • instytucje finansowe
 • własna firma

Stanowisko pracy uzależnione jest od zdobytych kwalifikacji, ukończonej aplikacji lub specjalności.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Prawo:

 • adwokat
 • prokurator
 • sędzia
 • notariusz
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • doradca prawny
 • prawnik-menedżer
 • reprezentant firm i osób prywatnych w sądach
 • oficer śledczy

Gdzie studiować na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz jako specjalność w Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy.

Kierunek prawo - uczelnie w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Kierunek studiów prawo w Bydgoszczy, podobnie jak każdy kierunek studiów, ograniczony jest limitami miejsc.

Jak dostać się na prawo w Bydgoszczy? Aby dostać się na prawo, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, która układana jest na podstawie konkursu świadectw – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów. 

Limity miejsc na kierunku prawo w Bydgoszczy:  

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku prawo w Bydgoszczy w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach – z czego bardzo często korzystają studenci. .

Więcej informacji na temat czesnego i systemu ratalnego można znaleźć na stronach internetowych szczecińskich uczelni.  

Prawo studia w Bydgoszczy - ceny 2023:  

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy:
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na prawo w Bydgoszczy po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych zwykle muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji bowiem terminy są ustalane indywidualnie przez poszczególne szczecińskie uczelnie.

Kandydaci na prawo w Bydgoszczy informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK. Jakie dodatkowe informacje można znaleźć w systemie IRK?

Kandydaci w systemie mogą znaleźć również informację o zdobytych punktach, o zajętym miejscu, ale także i jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy:  

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji na studia w Bydgoszczy opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na prawo muszą zarejestrować się w systemie oraz uiścić opłatę rekrutacyjną, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty na prawo w Bydgoszczy? Uczelnie w Bydgoszczy najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdyby kandydat nie mógł pojawić się osobiście w wyznaczonym terminie może on wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia? Uczelnie w Bydgoszczy zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych, w tym przypadku na kierunek studiów prawo.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, jest to ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

Jakie dokumenty zabrać? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni w Bydgoszczy.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy:  

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: od 18.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Prawie?

Studia na kierunku Prawo przygotowują do pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość prawa, ale przede wszystkim przygotowują do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje prawnicze, w tym sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, bez których nie można wykonywać zawodów, o których marzy zdecydowana większość kandydatów i studentów. Podział absolwentów na dwie grupy, czyli na absolwentów, którzy rozpoczynają pracę bez podjęcia aplikacji oraz na absolwentów, którzy do niej przystępują jest bardzo istotne, jeśli mówimy o zarobkach. Ponadto, należy podkreślić, że w przypadku wynagrodzeń zawodów prawniczych bardzo ważne jest doświadczenie i staż pracy, a także konkretny obszar działań.

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • radca prawny – 7000 złotych
 • dyrektor do spraw zgodności – 8750 złotych
 • młodszy prawnik – 5700 złotych
 • asystent sędziego – 4400 złotych

 

Czy warto iść na Prawo?

Prawo od wielu lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków. Co sprawia, że cieszy się olbrzymią popularnością? Zdecydowana większość osób decydujących się na podjęcie kształcenia posiada w głowie konkretnym plan i pomysł na to, jak będzie wyglądała ich przyszłość po ukończeniu nauki, a przyszłość ta może być związana z zawodem prestiżowym, interesującym i dobrze wynagradzanym. Naturalnie, należy zdawać sobie sprawę z tego, że droga do osiągnięcia celu może być długa i wyboista, ale zdecydowanie warto włożyć w jej pokonywanie wysiłek i zaangażowanie.

 

Gdzie warto studiować Prawo?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy, którzy biorą pod uwagę studia na kierunku Prawo mogą skorzystać z dwóch ofert kształcenia. Jedna z nich pochodzi z uczelni publicznej.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Drugą możliwością są studia w uczelni niepublicznej. Co warto zaznaczyć, kształcenie w uczelni niepublicznej również umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy oraz pozwala przygotować się do podjęcia aplikacji. Różnica między uczelnią publiczną a niepubliczną polega jednak na tym, że w uczelni niepublicznej każda forma nauczania – czyli stacjonarna również – jest odpłatna.

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Bydgoszczy:

 • Akademia Kujawsko- Pomorska

 

Program studiów i przedmioty

Zagadnienia, po których poruszają się studenci Prawa przynależą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauk prawnych, jak również reprezentują inne dyscypliny, takie jak: ekonomia, finanse, filozofia, czy socjologia. Jakie przedmioty realizowane są w toku studiów? Między innymi:

 • łacińska terminologia prawnicza,
 • instytucje ochrony prawa,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo zobowiązań,
 • etyka prawnicza

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia jednolite magisterskie) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK PRAWO W BYDGOSZCZY?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie prawa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY- ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Bydgoszczy

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Bydgoszcz studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Bydgoszcz studia stacjonarne

Prawo Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia