Prawo - Bydgoszcz

Prawo - Bydgoszcz

Prawo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

prawo

Odkryj prawo w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku prawo to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Finansowo - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finansowo - prawny

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo?

Jeśli chcesz studiować prawo w Bydgoszczy, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku prawo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO BYDGOSZCZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo na poszczególnych uczelniach

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PRAWO BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

Kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W BYDGOSZCZY?

Prawo to niezwykle prestiżowy kierunek, którym interesuje się wielu studentów. Wybierają go osoby, które marzą o zawodzie sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. W trakcie zdobywanej edukacji zgłębiają nauki prawne, teorii i filozofii prawa, mają podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych.

Będziesz miał/a szansę zgłębiać zagadnienia metodologiczne i historyczno-prawne, a także poznasz prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych; zrozumiesz i będziesz stosować akty prawne. Studenci mogą poszczycić się znajomością regulacji, które określają status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Absolwenci zdobywają umiejętności istotne w przypadku podejmowania decyzji prawnych oraz podczas wykonywania zawodu negocjatora lub mediatora.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Prawo możesz studiować przede wszystkim w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów.

Kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych prowadzone są od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny odbywa się w formie wieczorowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przede wszystkim od poniedziałku do piątku, ale cały proces edukacji podlega opłacie. Tryb niestacjonarny może mieć także formę zaoczną, która realizowana jest w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. Sprawdź, w jaki sposób możesz studiować prawo niestacjonarnie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne na uczelniach niepublicznych zazwyczaj podlegają opłacie.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku prawo w Bydgoszczy zgłębiają nauki prawne, poznają ich miejsce w systemie nauk oraz uczą się o ich relacjach w stosunku do innych nauk społecznych i politycznych. Poznają istotę prawa, opisują funkcje prawa i jego relacje z innymi systemami normatywnymi, poznają pojęcie, budowę i rodzaje norm i przepisów prawnych oraz metody i zasady ich wykładni.

W trakcie zdobywanego kształcenia poznasz terminologię, której używa się w naukach prawnych. Zyskasz uporządkowaną wiedzę o systemie źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej i o procesie tworzenia prawa. Nabędziesz wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, również pod względem samorządu terytorialnego, struktury i zadań organów ochrony prawnej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej. Studenci są w stanie rozróżniać i charakteryzować rodzaje podmiotów prawa i rodzaje stosunków prawnych. Opisują prawidłowości, które rządzą poszczególnymi rodzajami stosunków prawnych.

 

Umiejętności

Studia prawnicze w Bydgoszczy umożliwią Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności, które będą niezbędne w pracy w zawodzie. Studenci prawa uczą się przeprowadzać wykładnię tekstu prawnego w odniesieniu do typowych sytuacji, w zakresie wybranych dziedzin prawa. Interpretują relacje między treścią norm prawnych a sytuacją społeczną i ekonomiczną, a także zjawiskami kulturowymi w odniesieniu do typowych stanów faktycznych.

Nauczysz się sporządzać umowy i pisma obowiązujące w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także podejmować podstawowe czynności w tych postępowaniach. Znajdziesz i przeanalizujesz orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze, które odnosi się do określonych stanów faktycznych i prawnych. Na podstawie analizy przepisów prawnych i orzecznictwa będziesz w stanie określić skutki prawne określonych działań, które są podejmowane przez podmioty prawa.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci prawa mogą poszczycić się kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy zawodowej. Mają świadomość swojej wiedzy i czują potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego. Potrafią pracować w grupie, ale również jako jednostki. Są gotowi działać w sposób użyteczny dla społeczeństwa.

Studia prawnicze uczą brania odpowiedzialności za przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i działania, a także skutki tych działań. Absolwenci wiedzą, czym są normy prawne i system organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Są wrażliwi na potrzebę ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich. Rozumieją, że w pracy ważne jest postępowanie etyczne. Rozwiązują dylematy moralne, które odnoszą się do prawa i wykonywanego zawodu prawniczego.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Bydgoszczy. Studenci nabywają wiedzę w zakresie nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także nauk społecznych. Zapoznają się z regulacjami, które określają status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Poznają zasady i regulacje, które określają funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych.

Studenci nabywają potrzebne umiejętności, które sprawdzą się w zawodzie negocjatora lub mediatora. Mają okazję obserwować przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Obserwują przyczyny i konsekwencje, które zachodzą w procesach społecznych, politycznych, ekonomicznych.

 

W programie studiów na kierunku Prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • teoria i filozofia prawa
 • doktryny polityczno-prawne
 • prawo finansów publicznych
 • prawo rzymskie
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo międzynarodowe prywatne
 • prawo ochrony środowiska

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Bydgoszczy na kierunku prawo są przeznaczone dla osób, które w przyszłości chcą wykonywać zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza, radcy prawnego i tym podobne. Kandydaci powinni wykazywać się zorganizowaniem, odpornością na stres, powinni czuć powołanie do zaprowadzania porządku i dbania o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. 

Osoby wybierające się na prawo powinny być komunikatywne i otwarte, gotowe do pracy w zespole. Studia tego typu są dla osób, które dążą do harmonii i pragną bronić tych, którzy nie mogą bronić się sami.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Prawo trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK PRAWO W BYDGOSZCZY?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie prawa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W BYDGOSZCZY?

Absolwenci prawa w Bydgoszczy mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Umiejętnie interpretują zjawiska społeczne i analizują ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Potrafią wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin, a służy to analizie problemów prawnych oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania.

Możesz pracować w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, zajmujących się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Prawo:

 • kancelarie
 • organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • korporacje ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
 • administracja rządowa
 • urzędy i izby skarbowe
 • administracja samorządowa
 • policja
 • instytucje finansowe
 • własna firma

Stanowisko pracy uzależnione jest od zdobytych kwalifikacji, ukończonej aplikacji lub specjalności.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Prawo:

 • adwokat
 • prokurator
 • sędzia
 • notariusz
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • doradca prawny
 • prawnik-menedżer
 • reprezentant firm i osób prywatnych w sądach
 • oficer śledczy

Komentarze (0)