Gospodarka przestrzenna - Toruń

Gospodarka przestrzenna - Toruń

Gospodarka przestrzenna - Toruń

Studia w Toruniu

gospodarka przestrzenna

Odkryj kierunek gospodarka przestrzenna w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Gospodarka przestrzenna studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

W Toruniu gospodarkę przestrzenną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK).

 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przestrzeni w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Studenci zostaną też kompleksowo przygotowani do rozwiązywania różnego rodzaju problemów zrównoważonego rozwoju, kształtowania i zarządzania przestrzenią.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, firm konsultingowych i doradczych, a także w różnego rodzaju ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego.

 

 

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Toruniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka przestrzenna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Toruniu?

Program kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna został opracowany w taki sposób, aby umożliwić studentom rozwijanie umiejętności kierowania rozwojem przestrzennym jednostki terytorialnej oraz kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo program uzupełniony jest praktykami zawodowymi, dzięki czemu studenci będą mieli szansę rozwinąć swoje umiejętności praktyczne. Co więcej, studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co znacznie poszerza perspektywy rozwoju zawodowego zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które zdecydują się na wybór studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, poznają liczne zagadnienia z zakresu nauk technicznych (np. architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia), społecznych (np. prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, nauki o administracji) oraz przyrodniczych (np. geologia, geografia, ochrona środowiska). Dowiedzą się też więcej na temat ekologii oraz środowiska naturalnego, a także nauczą się planowania urbanistycznego z uwzględnieniem natury i harmonii środowiskowej. Co więcej, studenci zostaną też kompleksowo przygotowani do planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym, dla administracji publicznej (samorządowej), instytucji pozarządowych, jak również gospodarki.

 

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Toruniu?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Gospodarka przestrzenna w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna w Toruniu?

Jako absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych i konsultingowych, jak również w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych. Co więcej, zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na znalezienie pracy w administracji państwowej, samorządowej oraz w biurach opracowujących miejscowe plany zagospodarowania. Doskonale odnajdziesz się również na stanowisku doradcy w dziedzinie planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna:

 • zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • agencje rozwoju,
 • ośrodki badawcze,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • ośrodki europejskie zajmujące się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego,
 • firmy otoczenia biznesu.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Toruń studia stacjonarne

Kierunki geograficzne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia