Ochrona środowiska - Toruń

Ochrona środowiska - Toruń

Ochrona środowiska - Toruń

Studia w Toruniu

Ochrona środowiska

Odkryj kierunek Ochrona środowiska w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.07.2023

Ochrona środowiska studia Toruń | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Przysłowie indiańskie głosi: „Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy”. Słowa te wydają się szczególnie na miejscu w obliczu katastrofy klimatycznej, płonących lasów Amazonii, plastiku pływającego w morzach. Niestety mimo tak dużego postępu w technice i nauce, a tym samym rozwoju intelektualnego człowieka, niewielu z nas rozumie, że nasza planeta umiera i to my ją zabijamy.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

Kierunek ochrona środowiska w Toruniu to niezwykła propozycja studiów przyrodniczych, która szuka pasjonatów nauk biologicznych i środowiska. Ważne, aby nauki ścisłe nie sprawiały Ci problemów, a praca na rzecz fauny i flory była nie tylko obowiązkiem, ale i życiową misją działania na rzecz dobra przyrody.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ochrona środowiska możesz realizować na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić przyszłym kandydatom na studia jak najwięcej możliwości i perspektyw zawodowych w różnorodnych kierunkach pracy i nauki.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: bakterie i grzyby – identyfikacja i rola w środowisku, informacja geoprzestrzenna w ekologii i ochronie przyrody, ekosystemy wodne – różnorodność i funkcjonowanie, systemy zarządzania środowiskiem w zakładach produkcyjnych, energia odnawialna i technologie bioenergetyczne, szata roślinna Polski – różnorodność i ochrona, finansowanie ochrony środowiska, utylizacja odpadów, walczanie stawonogów gospodarczo szkodliwych i owadów krwiopijnych i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują przede wszystkim jako specjaliści w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm, które działają w różnych gałęziach gospodarki i powinny posiadać oddział zajmujący się ochroną środowiska. Studenci przygotowywani są także do zajęcia stanowisk w służbach monitorujących stan środowiska, w rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, parkach, rezerwatach przyrody, w instytucjach monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem.

Absolwenci są ekspertami od fauny i flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, ekspertami od zagadnień ochrony środowiska w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, pracownikami administracji Unii Europejskiej, państwowej czy samorządowej zajmującej się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Toruń

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Toruniu?

Kierunek ochrona środowiska w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów biologicznych i przyrodniczych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, geografię, matematykę. Kandydaci wykazują także język obcy, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu kierunek ochrona środowiska oferują przede wszystkim w formie stacjonarnej. Studia dzienne wiążą się z regularnymi spotkaniami i systematyczną nauką, są także wsparte wieloma godzinami praktyki zawodowej.

Program kształcenia opiera się na naukach biologiczno-chemiczno-geograficznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • bakterie i grzyby – identyfikacja i rola w środowisku,
 • bezkręgowce – identyfikacja i rola w środowisku,
 • ochrona przyrody i planowanie środowiska na obszarach cennych przyrodniczo,
 • chemiczne metody analityczne w badaniu środowiska,
 • prawo w ochronie środowiska; ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego; korzystanie z zasobów informacji patentowej,
 • biologiczne, chemiczne i biotechnologiczne metody ochrony roślin,
 • biochemiczne metody w analizie zanieczyszczeń środowiska,
 • mikrobiologiczne metody badania wody na cele spożywcze i przemysłowe środowiska
 • i wiele innych.

 

Studia przyrodnicze w Toruniu możesz realizować w języku polskim lub języku angielskim wykładowym.

Studenci w trakcie całego procesu kształcenia zdobywają wiedzę przyrodniczą odnoszącą się do geologii i gleboznawstwa, meteorologii i klimatologii, hydrologii, mikrobiologii oraz toksykologii, ekologii, biologii i chemii środowiska. Badają, jak człowiek wpływa na środowisko, weryfikują zagrożenia dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, zdobywają wiedzę prawniczą i ekonomiczną w kontekście ochrony środowiska. Absolwenci rozwijają swoje kompetencje językowe, dzięki czemu mogą liczyć na współpracę nie tylko z firmami w kraju, ale i za granicą. Ważne są także zdolności analityczne i umiejętność pracy w grupach. Uczelnie w Toruniu pragną rozwijać najbardziej pożądane przez pracodawców kompetencje.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ochrona środowiska podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia te możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie zapewniają niezbędną wiedzę do podjęcia pracy już po ich ukończeniu.

Stopień drugi to studia magisterskie, które poszerzają wiedzę z zakresu studiów pierwszego stopnia. Trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia mogą rozpocząć absolwenci pierwszego stopnia ochrony środowiska, ale także absolwenci innych kierunków przyrodniczych i biologicznych, które tematycznie tożsame są z ochroną środowiska.

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Toruniu?

Studia przyrodnicze w Toruniu odnoszące się do ochrony środowiska zapewniają absolwentom możliwość podjęcia pracy w inspekcjach, które nadzorują instalacje służące ochronie środowiska, przy wdrażaniu przyjaznych dla przyrody planów gospodarki; w rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych; w parkach, rezerwatach przyrody; w służbach monitorujących stan środowiska; w instytucjach monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń; w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem.

Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w charakterze ekspertów od zagadnień ochrony środowiska w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach; ekspertów od fauny i flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne; pracownicy administracji Unii Europejskiej, państwowej czy samorządowej zajmującej się szeroko rozumianą ochroną środowiska; członkowie zespołu lub samodzielni specjaliści, którzy wykonują ekspertyzy oddziaływania czynników na środowisko (konsulting środowiskowy); specjaliści w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które powinny posiadać oddziały zajmującą się ochroną środowiska.

Absolwenci niejednokrotnie zakładają własną działalność gospodarczą, pracują w firmach konsultingowych i doradczych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach edukacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych, biurach projektowych, zakładach produkcyjnych, które posiadają stanowiska odnoszące się do ochrony środowiska. Kierunek ochrona środowiska w Toruniu dba o najwyższy poziom kształcenia i pragnie zapewnić jak najwięcej możliwości na aktualnym rynku pracy. Jeśli tylko środowisko i nauki biologiczne mieszczą się w granicach Twoich zainteresowań, wybierz rekrutację na ten kierunek.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Toruniu?

Studia przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska to bardzo interesujący kierunek studiów, który przykuwa uwagę wielu kandydatów. Popularność kierunku może brać się z tego, że ludzie zyskują coraz większą świadomość odnoszącą się do zanieczyszczenia środowiska i pragną temu przeciwdziałać. Nim jednak podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii, nie sprawia Ci problemów?
 • Czy żywo interesujesz się tematem środowiska i pragniesz je chronić i dbać o jego czystość?
 • Czy masz predyspozycje językowe i pragniesz je rozwijać, a w przyszłości myślisz o karierze na skalę międzynarodową?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób przyjętych będzie ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, geografię, matematykę. Kandydaci wykazują także język obcy, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Maksymalną ilość punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku ochrona środowiska uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wśród kierunków biologiczno-przyrodniczych.

Sandra, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyznała:

To, co dzieje się na świecie jest niewyobrażalne. Trujemy wodę, zaśmiecamy lasy, wybijamy zwierzęta. Studiuję ochronę środowiska, aby temu zapobiegać, ponieważ niszczenie środowiska, to mordowanie nas, ludzi.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia