Ochrona środowiska - Białystok

Ochrona środowiska - Białystok

Ochrona środowiska studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Św. Augustyn powiedział: „Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą”, Wódz Seattle natomiast stwierdził: „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi”. Ponieważ w przyrodzie człowiek jest jedynie gościem, powstał kierunek, który stawia na piedestale środowisko i jego bezpieczeństwo.

Idealni kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologią, chemią i geografią. Ważne są także zainteresowania związane ze środowiskiem i funkcjonowaniem przyrody. Jeśli w przyszłości pragniesz zapobiegać wyniszczaniu Ziemi i potrafisz współpracować w grupie, kierunek ochrona środowiska w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek ochrona środowiska w Białymstoku możesz realizować na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku lub na Politechnice Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku gwarantują interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie bardzo różnorodnych kierunkach studiów, a następnie oferują bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii, geografii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: meteorologia i klimatologia, chemia fizyczna, przedsiębiorczość innowacyjna, globalne zagrożenia środowiska i zrównoważony rozwój, monitoring przyrodniczy i bioindykacja, technologia procesów przeróbki węgla, ochrona przyrody, biodegradacja i recykling materiałów polimerowych, analiza instrumentalna, fizyka zagrożeń środowiska, literatura chemiczna i bazy danych, odnawialne źródła energii, podstawy gospodarki odpadami i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku ochrona środowiska dają bardzo wiele perspektyw, jeśli chodzi o rozwój i zatrudnienie. Abiturienci kierunku podejmują pracę w instytucjach zintegrowanego zarządzania, w instytucjach ochrony środowiska, w instytutach badawczych, zajmują tym samym różnego rodzaju stanowiska w rolnictwie, przemyśle, administracji państwowej i administracji samorządowej.

Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w instytucjach, które zajmują się monitorowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, w rezerwatach przyrody, w służbach monitorujących stan środowiska, w placówkach, zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem, w laboratoriach firm, które działają w różnych gałęziach gospodarki i powinny mieć odział, zajmujący się ochroną środowiska.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Białystok

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Białymstoku?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku w ramach kierunku ochrona środowisk wzbudzają duże zainteresowanie zwłaszcza wśród miłośników ekologii. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, geografię, biologię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.08.2021
do 29.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku ochrona środowiska możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Jeśli odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, studia dzienne są właśnie dla Ciebie. Wybrane uczelnie oferują studia biologiczne i przyrodnicze także w ramach studiów niestacjonarnych, które odbywają się w trakcie spotkań weekendowych. Pamiętaj, że tryb zaoczny jest płatny nawet na uczelniach publicznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, geografii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy gospodarki odpadami,
 • chemiczny monitoring środowiska,
 • meteorologia i klimatologia,
 • rekultywacja i rewitalizacja wód,
 • technologia procesów przeróbki węgla,
 • analiza zanieczyszczeń środowiska,
 • środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka,
 • woda i koloidy w chemii żywności,
 • gospodarka odpadami w środowisku wiejskim i gospodarstwach rolnych,
 • fizykochemia błon komórkowych,
 • technologia procesów przeróbki węgla,
 • podstawy biotechnologii,
 • globalne zagrożenia środowiska i zrównoważony rozwój,
 • zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • wybrane aspekty zielonej chemii
 • i wiele innych.

W zależności od uczelni studenci mają możliwość rozszerzenia zainteresowań w ramach wybranych specjalności, na przykład ekoinżynierii czy kształtowania środowiska. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, nauk leśniczych, nauk o środowisku. Zapoznają się z najnowszym sprzętem technicznym i uczą się, w jaki sposób przeprowadzać badania środowiskowe. Nabyte umiejętności i gruntowne wykształcenie pozwalają rozwiązywać problemy odnoszące się do ochrony środowiska zarówno w zakresie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym czy globalnym.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku kierunek ochrona środowiska proponują w ramach pierwszego stopnia, który trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają podjęcie pracy zawodowej oraz kontynuowanie edukacji na stopniu drugim.

Abiturienci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować swoją edukację na studiach stopnia drugiego. Ponieważ studia biologiczne i przyrodnicze w ramach ochrony środowiska na Uniwersytecie w Białymstoku nie są realizowane w ramach studiów magisterskich, absolwenci mogą kontynuować edukację w zakresie innych studiów pokrewnych naukom biologicznym i przyrodniczym, na przykład takich jak biologia, chemia, ekobiznes. Studia magisterskie trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Studenci mogą także realizować studia drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej w ramach półtorarocznego kursu dopełniającego wiedzę zdobytą w ramach studiów inżynierskich.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak ochrona środowiska są jednymi z najpopularniejszych w obecnych czasach. Zainteresowanie tego typu tematem wiąże się z rozchwianym klimatem i działaniami człowieka na niekorzyść środowiska. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści odnoszące się do bezpieczeństwa środowiska i człowieka?
 • Czy masz umysł analityczny i potrafisz współpracować w zespole?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, geografię, biologię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Warto spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Białymstoku?

Kierunek ochrona środowiska w Białymstoku zapewnia swoim absolwentom przede wszystkim możliwość pracy w rolnictwie, w przemyśle, w leśnictwie, w placówkach służby zdrowia, w administracji państwowej, w administracji samorządowej. Studenci przygotowywani są do pracy w instytucjach zintegrowanego zarządzania, w instytutach badawczych, w instytucjach ochrony środowiska, gdzie będą odpowiadać za gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych oraz za ochronę środowiska.

Absolwenci stają się specjalistami od fauny i flory w ogrodach botanicznych i w ogrodach zoologicznych, ekspertami od zagadnień ochrony środowiska w stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach, pracownikami administracji Unii Europejskiej, państwowej i samorządowej i zajmują się ochroną środowiska na szeroką skalę, specjalistami w pracowniach, ośrodkach badawczych, laboratoriach firm, które działają w różnorodnym zakresie gospodarczym, specjalistami od ekspertyz oddziaływania czynników na środowisko, czyli konsultantami środowiskowymi. Abiturienci znajdują zatrudnienie w rezerwatach przyrody, w służbach monitorujących stan środowiska, w parkach, w inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, przy projektach gospodarczych przyjaznych przyrodzie, w placówkach, które zajmują się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem.

Studenci przygotowani są do podejmowania stanowisk w biurach projektowych, w firmach konsultingowych i doradczych, w placówkach edukacyjnych, w jednostkach naukowo-badawczych, w jednostkach związanych z leśnictwem, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, w przemyśle, w drobnej wytwórczości, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Białymstoku?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku w ramach ochrony środowiska są jednymi z najpopularniejszych w obecnych czasach.

Dominik, student pierwszego roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej, stwierdził:

Musimy walczyć o środowisko i uświadamiać ludziom, jak wiele szkód czynią w przyrodzie. Złe prosperowanie przyrody działa także na niekorzyść człowieka. Zajmuję się ekoinżynierią. Kierunek jest bardzo ważny i naprawdę zachęcam do kształcenia się w tym zakresie.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)