Studia biologiczne i przyrodnicze Toruń

Studia biologiczne i przyrodnicze Toruń

Studia biologiczne i przyrodnicze Toruń

Największy wybór studiów

biologicznych w Toruniu

Odkryj kierunki biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia biologiczne i przyrodnicze Toruń | woj. kujawsko pomorskie

Biologia jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. Charakteryzuje i klasyfikuje organizmy żywe, przygląda się ich zachowaniu, poznaje procesy w nich zachodzące oraz, te które prowadzą do powstania nowych gatunków.

Studia biologiczne i przyrodnicze w Toruniu to studia dla tych, którzy chcą poznać jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w wielu dziedzinach. Kształcenie realizuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, na którym zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje gwarantujące opanowanie najnowszych metod i strategii badawczych stosowanych w biologii eksperymentalnej i środowiskowej, dowiesz się jak człowiek oddziałuje na środowisko i w jaki sposób może chronić przyrodę wokół siebie, zdobędziesz umiejętności jak wykorzystywać osiągnięcia współczesnej biologii w zbieraniu i analizie materiału dowodowego, a także będziesz mógł brać udział w niezliczonych badaniach terenowych.

Studia biologiczne i przyrodnicze w Toruniu to podstawa do rozwiązywania problemów współczesnej cywilizacji, na przykład utylizacji odpadów, odnowy zasobów naturalnych, czy też rozwoju technologii bardziej przyjaznych dla środowiska. Uzyskując dyplom ukończenia nauki otworzą się przed Tobą możliwości związane z dynamicznie rozwijającą się i bardzo ważną dla człowieka nauką, a zatrudnienie, bez problemów znajdziesz w polskich i zagranicznych instytucjach naukowo- badawczych, czyli w laboratoriach kryminalistycznych. Wszystko zależy od Ciebie i od tego, jaką ścieżkę kariery zawodowej wybierzesz. A jest ich naprawdę sporo. Zapoznaj się z ofertą studiów biologicznych i przyrodniczych w Toruniu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU SĄ STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W TORUNIU

Rekrutacja i wymagania na studia biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

Co trzeba zrobić, aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia biologiczne i przyrodnicze w Toruniu? Należy przystąpić do procesu rekrutacji, w postaci konkursu świadectw. Na świadectwie należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii, matematyki, fizyki. To przedmioty obowiązkowe, jeśli chcemy dołączyć do grona studentów tej dziedziny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W TORUNIU - PODYPLOMOWE

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych w Toruniu

Będąc absolwentem kierunki Biologia możecie podjąć pracę w polskich i zagranicznych instytucjach naukowo- badawczych, pracowniach i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych firm działających w różnych gałęziach gospodarki, jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej i podmiotów gospodarczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, szkółkach oraz firmach ogrodniczych i hodowlanych, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, firmach farmaceutycznych, redakcjach czasopism i przy tworzeniu audycji naukowych, fundacjach popularyzujących naukę.

Będąc absolwentem kierunku Ochrona środowiska znajdzie zatrudnienie jako specjalista w firmach, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmującą się ochroną środowiska, jako ekspert w Agencjach Ochrony Środowiska, w spółkach wodnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach konsultingowych, w leśnictwie, instytucjach badawczych i monitoringowych, w służbach monitorujących stan środowiska i inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, przy wdrażaniu przyjaznych dla przyrody planów gospodarki, w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem, jako ekspert od zagadnień ochrony środowiska w instytucjach, fundacjach czy stowarzyszeniach, w rezerwatach przyrody, ogrodach i parkach jako ekspert od fauny i flory.

Co z Biotechnologią? Kończąc ten kierunek możesz zostać specjalistą w instytucjach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz rolnictwie, w laboratoriach badawczo- rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych, w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, na przykład w oczyszczalni ścieków. A czym może zająć się absolwent Biologii sądowej? Może pracować w laboratoriach kryminalistycznych, po uzyskaniu uprawnień jako biegły sądowy w zakresie badań materiału biologicznego, czy też świadczyć usługi eksperckie i opiniotwórcze w zakresie biologii sądowej. Jak widać, absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych w Toruniu mają wiele możliwości, a pamiętać należy o tym, że jest to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wydział Biologii i Ochrony środowiska zaprasza na następujące kierunki studiów:

  • Biologia;
  • Biotechnologia;
  • Ochrona środowiska;
  • Biologia sądowa.

dowiedz się więcej

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)