Historia sztuki - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

historia sztuki

Odkryj historię sztuki w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

31.05.2022

Historia sztuki studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku historia sztuki w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Historia sztuki Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku historia sztuki to szansa na zdobycie zarówno wszechstronnego wykształcenia humanistycznego, jak i na wieloaspektowe poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. W trakcie kształcenia studenci nauczą się sprawnie poruszać po świecie kultury wizualnej, wykształcą zdolności sytuowania obrazów w kontekście społecznym i kulturowym, a także dowiedzą się, w jaki sposób dostrzegać oraz rekonstruować długofalowe przemiany rozmaitych procesów artystycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w muzeach, galeriach, wydawnictwach artystycznych, środkach masowego przekazu, jak również w edukacji szkolnej różnego szczebla.

 

 

czytaj dalej wszystko o Historia sztuki - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek historia sztuki

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki w Trójmieście?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku historia sztuki:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • język łaciński i kultura antyczna.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Kryterium kwalifikacyjne stanowić będzie konkurs ocen na dyplomie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia sztuki w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku historia sztuki w Trójmieście?

Historia sztuki to kierunek studiów stworzony z myślą o humanistach, którzy chcieliby zgłębiać tajniki nie tylko sztuki, lecz także różnorodnych zagadnień literackich czy filozoficznych. Program kształcenia nastawiony jest na zapewnienie studentom wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Decydując się na wybór tego kierunku, nauczysz się szczegółowej analizy i interpretacji poszczególnych dzieł sztuki, wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk o sztuce i krytyki artystycznej, a także formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki.

Jeśli więc interesujesz się dziejami sztuki polskiej oraz powszechnej od czasów starożytnych aż po najnowsze i chciałbyś przełożyć swoją pasję na przyszłą karierę zawodową, a dodatkowo jesteś estetą i potrafisz dostrzec w sztuce to, czego nie potrafią dostrzec inni, to studia na powyższym kierunku mogą okazać się dla Ciebie doskonałym wyborem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku historia sztuki będziesz mógł w twórczy sposób połączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej z ciekawymi zajęciami praktycznymi. Zagłębisz się w historię sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność. W Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, jak m.in. historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej, warsztat badawczy historyka sztuki, historia sztuki gdańskiej, metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką, muzealnictwo i ochrona zabytków czy dzieje myśli o sztuce. Dodatkowo będziesz mógł fakultatywnie korzystać ze zorganizowanych form poznawania sztuki, na przykład poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajowych i zagranicznych pod opieką kadry naukowej.

 

Ile trwają studia na kierunku historia sztuki w Trójmieście?

Studia na kierunku historia sztuki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia sztuki w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku historia sztuki w Trójmieście?

Jako absolwent studiów na kierunku historia sztuki będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach, które zajmują się propagowaniem kultury i sztuki. Zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na prowadzenie prac przy dokumentacji zabytków, przygotowywanie wystaw dzieł sztuki, a także upowszechnianie obrotu dziełami sztuki. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w mediach, referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych, jak również w edukacji szkolnej różnego szczebla.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia sztuki:

 • galerie sztuki,
 • muzea,
 • instytucje kulturalne,
 • media,
 • sektor edukacji,
 • jednostki administracyjne,
 • fundacje zajmujące się działaniami na rzecz sztuki,
 • domy aukcyjne.

 

Poziom i tryb studiów


Kierunki historyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia